Alleen al in de afgelopen 30 dagen (van 20 december tot 19 januari) zijn er in Iran 97 mensen geëxecuteerd. Volgens de International Campaign for Human Rights in Iran zijn deze cijfers verzameld in verklaringen van gerechtsambtenaren in diverse provincies in Iran gedurende de bovengenoemde periode. De werkelijke cijfers liggen veel hoger. Volgens de Campaign werden de meesten geëxecuteerd wegens het bezit van verdovende middelen. In verklaringen uitgebracht door het staatspersbureau Mehr zei Sadeq Amoli Larijani, hoofd van de Iraanse rechtsmacht, op 23 januari 2011 dat de Iraanse rechtsmacht ‘geen genade’ kende voor ‘drugsmokkelaars’.

Hij voegde eraan toe: ‘Helaas heb ik gemerkt dat sommige westerse media deze maatregelen zien als een schending van mensenrechten. Wij distantiëren ons van het soort mensenrechten dat oproerkraaiers en drugsmokkelaars beschermt.’

V: Zijn veroordelingen wegens drugs en doodvonnissen in een enkele zitting al langer aan de orde in Iran, waar binnen een maand al bijna 100 mensen zijn opgehangen?
Mohammad Mostafayi (een Iraanse advocaat die Iran heeft verlaten onder druk van het regime):

‘Het is al langer aan de orde waar het narcotica betreft. Doodvonnissen die in het grootste geheim werden uitgevoerd. Dit gebeurde vorig jaar voor het eerst met het tegelijkertijd ophangen van een groep gedetineerden in de gevangenis Qezel Hesar. Omdat mensen die gearresteerd worden in verband met drugs geen goede ondersteuning of verdediging hebben en hun namen nergens geregistreerd staan, worden ze door de Revolutionaire Rechtbank in een enkele zitting berecht. Mensen die ter dood veroordeeld zijn voor aanklachten in verband met drugs, kunnen niet in hoger beroep. Dit alles leidt tot zeer korte juridische procedures en in veel gevallen hebben de betrokkenen niet eens advocaten… ‘

Journalisten zijn niet toegestaan binnen de Strafrechtbank in Teheran waar executies worden uitgevoerd, maar het aantal ter dood veroordeelden is zeer hoog. Vooral degenen die beschuldigd zijn van moord. Ik heb geloofwaardige informatie van mensen binnen het rechtswezen dat er meer dan 1000 (doodvonnis) zaken lopen en als dat wordt goedgekeurd, wordt hun doodvonnis in de komende maanden ten uitvoer gebracht. Meer dan 5000 mensen zijn ter dood veroordeeld en wachten op de voltrekking van hun vonnis. (Website Radio Germany – 24 jan. 2011)