Predikant Yousef Nadarkhani is ter dood veroordeeld omdat hij tot het christendom is bekeerd.

De Iraanse predikant Yousef Nadarkhani, die in de stad Rasht (Noord-Iran) gevangen zit,wordt bedreigd door executie met de strop. Hij is in september 2010 ter dood veroordeeld, omdat hij zich van de islam tot het christendom bekeerde. In Iran kan ‘afvalligheid’ met de dood bestraft worden. Yousef Nadarkhani ontving medio november het schriftelijke doodvonnis. De predikant heeft beroep aangetekend tegen het vonnis. De uitkomst van het beroep is nog aanhangig.

Yousef Nadarkhani was al tien jaar predikant van huiskamerkerken in het noorden van Iran. In december 2006 zat hij ook al twee weken in bewaring op beschuldiging van bekering tot het christendom. Nadarkhani is getrouwd en heeft twee zoons van 6 en 8 jaar.

Op 12 oktober 2009 werd hij opnieuw gearresteerd nadat hij bij de school van zijn zoons had geprotesteerd tegen de dwang om deel te nemen aan het islam-onderricht. Hij werd gedetineerd in de Lakan gevangenis in de stad Rasht in het zuiden. De predikant werd toen beschuldigd van “afvalligheid van de islam en het verspreiden van het christelijk geloof”.

Op verschillende manieren werd geprobeerd om Yousef Nadarkhani terug te laten keren naar de islam. Om hem onder druk te zetten werd zijn vrouw Fatemeh Pasandideh op 18 in juni 2010 gearresteerd. Het echtpaar werd in de gevangenis bedreigd om hen weer tot de islam te doen bekeren. De represailles bestonden uit eenzame opsluiting en het verbod op het ontvangen van bezoek. Er werd zelfs gedreigd dat zij uit de ouderlijke macht ontzet zouden worden.

Predikant Yousef Nadarkhani met zijn vrouw Fatemeh Pasandideh en hun beide zoons Fatemeh Pasandideh werd in een proces zonder rechtsbijstand veroordeeld tot levenslang. In hoger beroep, waarbij de vrouw wel door een advocaat werd verdedigd, werd deze uitspraak vernietigd. Ze werd half oktober vrijgelaten.

Nadat de predikant Yousef Nadarkhani in september 2010 ter dood was veroordeeld , werd hij overgeplaatst naar een extra bewaakte gevangenis van de geheime dienst. Contacten met zijn familie en advocaat worden hem nu helemaal ontzegd.

De Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid  heeft zich eind oktober ingespannen voor de vrijlating van de ter dood veroordeelde Iraanse predikant . De Commissie deed een oproep aan de Amerikaanse regering op om er bij de regering in Teheran op aan te dringen dat hij onmiddellijk en onvoorwaardelijk zou worden vrijgelaten.

De zaak Nadarkhanis Yousef vormt alweer een bewijs dat er “geen transparantie of eerlijkheid zit  in het zogenaamde Iraanse rechtssysteem “, zei commissievoorzitter Leonard Leo. De regering van president Barack Obama zou haar stem moeten verheffen ten gunste van religieuze minderheden. Internationale druk heeft effect op Iran, aldus de katholieke jurist. In het afgelopen jaar is de toch al gebrekkige godsdienstvrijheid in Iran nog meer verslechterd.

De Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid , die in 1998 is opgericht, heeft rapporten gepubliceerd over landen waar godsdienstvrijheid wordt bedreigd. Zij beveelt de Amerikaanse overheid aan om maatregelen te nemen. Volgens persberichten