Dringende oproep aan de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon

Ashraf en Camp Liberty: dringende oproep om de Iraanse ballingen in Irak te beschermen

Aan de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon

His Excellency Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations

[email protected]
cc: [email protected] , [email protected] , [email protected]

Geachte secretaris-generaal,

Te midden van groeiende internationale bezorgdheid over hun veiligheid, hebben 400 Iraanse dissidenten in Ashraf gehoor gegeven aan de oproep van de VN om te verhuizen naar het doorgangskamp Camp Liberty bij Bagdad.

Ondanks eerdere toezeggingen voldoen de voorwaarden in Camp Liberty op geen enkele manier aan de internationaal aanvaarde humanitaire normen. De Iraanse ballingen worden er in een soort detentiecentrum vastgehouden. Ze hebben er geen bewegingsvrijheid, geen recht op vrije toegang tot hun advocaten of familieleden of tot de noodzakelijke medische zorg.

In Camp Liberty zijn Irakese troepen gestationeerd om alle in- en uitgangen te controleren. Gewapende politie-eenheden zijn er een substantiële aanwezigheid, dezelfde troepen die de inwoners van Ashraf een paar keer met wapengeweld hebben aangevallen, wat leidde tot bijna 50 doden en 1000 gewonden onder de weerloze burgers in Ashraf.
De Verenigde Naties zijn in het geval van de Iraanse ballingen wettelijk verplicht, zoals door experts in het internationaal recht herhaaldelijk is bevestigd, om in Irak passende en doeltreffende maatregelen te nemen teneinde een bloedbad onder burgers en andere misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen.

Als asielzoekers hebben de mensen van Ashraf volgens het internationaal recht het recht op bescherming, veiligheid en humanitaire hulp. Dit houdt tevens bescherming in tegen een gedwongen uitzetting. De Verenigde Naties hebben de plicht om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de internationale normen voor het beschermen van vluchtelingen.
De in Ashraf achtergebleven Iraanse ballingen zijn op advies van hun advocaten, waaronder veel internationaal gerenommeerde experts in volkeren-, vluchtelingen- en asielrecht, niet bereid tot een verhuizing naar Camp Liberty wanneer de voorwaarden daar niet zodanig worden gewijzigd dat de Iraanse leden van de oppositie op bescherming en veiligheid kunnen rekenen en dat hun rechten worden gewaarborgd.

Daarom verzoeken wij u dringend om alle tot uw beschikking staande middelen aan te wenden  om ervoor te zorgen dat de Iraanse ballingen in Camp Liberty behandeld worden naar de internationaal geldende humanitaire normen. Dit houdt vooral in dat de bewapende Irakese troepen vertrekken uit Camp Liberty, zodat de asielzoekers daar kunnen verblijven in een veilige en geweldvrije omgeving.

Het omvat verder:
•    het recht op een menswaardige behandeling en bewegingsvrijheid,
•    het recht op persoonlijke eigendom,
•    vrije toegang tot medische zorg,
•    vrije toegang tot advocaten en familieleden,
•    vrije toegang tot onafhankelijke mensenrechtenorganisaties en vertegenwoordigers van de media.

Zolang aan deze voorwaarden niet is voldaan, verzoeken wij u om te voorkomen dat er nog meer Iraanse ballingen onder druk, dwang en bedreiging worden verplaatst van Ashraf naar Liberty.

Gezien de hernieuwde bedreigingen en ultimatums van de Irakese regering, doen we een oproep aan de UNHCR om de politieke vluchtelingen van Ashraf en Liberty onmiddellijk een collectief recht op asiel toe te kennen, zodat hun opname in derde landen sneller kan worden gerealiseerd.

19 februari 2012

Stichting Mensenrechten Vrienden SMV
Dhr. R. Farz Kanary
Stichting voor Mensenrechten Vrienden
Benoordenhoutsweg 23
2596 BA Den Haag

Email: [email protected]
Web: www.smvi.nl