10 december 2012 – Mensenrechtenactivisten en Iraanse ballingen protesteren tegen het schenden van de mensenrechten en de executies in Iran
Stil protest bij het VN hoofdkwartier in Genève: Stop executies in Iran!
Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten op 10 december hebben mensenrechtenactivisten en Iraanse ballingen in verschillende steden met wakes de aandacht gevestigd op het schenden van de mensenrechten in Iran. Zij eisten het stopzetten van de massa-executies in Iraanse gevangenissen.

Alleen al in november werden in Iran meer dan 100 mensen geëxecuteerd. De doodstraf is een schending van het belangrijkste mensenrecht – het recht op leven – en de wreedste straf. Mensenrechtenactivisten vragen om effectieve internationale actie om het schenden van de mensenrechten door de dictatuur in Teheran te stoppen. De VN Veiligheidsraad dient  zich bezig te houden met de situatie van de mensenrechten in Iran, en degenen die in Iran verantwoordelijk zijn voor het schenden van de mensenrechten moeten internationaal strafrechtelijk vervolgd worden.
Op 10 december wordt wereldwijd  gewezen op het belang van de mensenrechten.
In de verklaring van de VN secretaris-generaal Ban Ki-moon ter gelegenheid van de Dag van de Mensenrechten staat: “Dynamische maatschappelijke organisaties zijn de sleutel tot het welzijn en de functionaliteit van een staat. De Verenigde Naties veroordelen alle maatregelen om deze groeperingen te onderdrukken. Op deze Dag van de Mensenrechten benadrukken de Verenigde Naties het recht op participatie eraan en het daarmee samenhangende recht op vrijheid van meningsuiting, vereniging en vergadering.”

In de verklaring van de Raad van Europa staat: “Op de Internationale Dag van de Mensenrechten moeten we ook nadenken over de manier waarop mensenrechtenschendingen kunnen worden voorkomen. In dit verband benadrukken wij dat het zeer belangrijk is om iedere besluitvormer, elke burger en vooral de jeugd het belang te doen inzien van democratische waarden en van de mensenrechten, maar ook hen daarin op te leiden en trainen. De Raad van Europa zal doorgaan met haar inspanningen in dit opzicht.”