FoxNews.com, Door Benjamin Weinthal

22 maart 2013 – Het Iraanse regime heeft zijn meedogenloze campagne tegen christenen en andere religieuze minderheden opgevoerd en daarbij zelfs moeders met een kind dat ze borstvoeding geven vastgezet vanwege het praktiseren van hun geloof, aldus een nieuw VN-rapport.

Het in maart verschenen rapport geeft een zeldzaam, gedetailleerd beeld van de schokkende behandeling van christenen in Iran, waar de Amerikaanse pastor Saeed Abedini een celstraf van acht jaar uitzit vanwege zijn werk met christenen. ‘De vervolging van christenen is toegenomen,’ zei Ahmed Shaheed, de VN-deskundige inzake mensenrechten in Iran. ‘Het lijkt gericht te zijn tegen nieuwe bekeerlingen en mensen die een huiskerk beheren.’

Volgens het rapport zitten op dit moment ten minste 13 protestantse christenen gevangen in detentiecentra in Iran en zijn sinds juni 2010 meer dan 300 christenen gearresteerd. Behalve christenen hebben de 350.000 baha’i’s in het land, de grootste niet-islamitische minderheid van Iran, te lijden van repressieve maatregelen van Teheran.

De meeste gevallen hebben niet het nieuws gehaald, maar in het rapport worden enkele voorbeelden nader belicht.

De gerechtelijke autoriteiten van Iran hebben de christelijke pastor Behnam Irani in 2011 en kerkleider Farshid Fathi in 2012 veroordeeld tot zes jaar gevangenis. Irani werd veroordeeld vanwege ‘acties tegen de staat’ omdat hij het christelijke geloof predikte, en Fathi werd veroordeeld wegens ‘religieuze propaganda’.

Abedini werd in januari van dit jaar veroordeeld tot een celstraf van acht jaar in de Evin-gevangenis voor het praktiseren van het christelijke geloof in Iran.

Fathi werd beschuldigd van het verspreiden van bijbels in de Perzische taal en het organiseren van trips voor kerkleden naar religieuze seminars en congressen buiten het land, aldus het rapport.

Het Iraanse regime heeft vorig jaar de Janat Abad Assemblies of God’s Church in Teheran verboden.

‘Feitelijk is het een kwestie van onverdraagzaamheid jegens andere denkbeelden,’ zei Shaheed.

De ‘nieuwe islamisering van de kant van de regering’ vormt wellicht een verklaring voor de toename in de repressie van christenen, voegde hij eraan toe.
Het VN-rapport is het nieuwste bewijs dat de geestelijke leiders van Iran proberen de religieuze vrijheid voor minderheden en afwijkende meningen in de autoritaire Islamitische Republiek de grond in te boren.

In Washington spraken leden van het Amerikaanse Congres dinsdag hun verontwaardiging uit over het optreden van Iran.

‘Ik keur de voortdurende vervolging van religieuze en etnische minderheden en vrouwen door de Iraanse regering ten sterkste af,’ zei de Republikeinse senator Mark Kirk uit Illinois, die het voortouw heeft genomen in het uitvaardigen van economische sancties tegen Iran, aldus FoxNews.com. ‘De Verenigde Staten hebben de plicht om zich onverkort achter het Iraanse volk te scharen tegen hun onderdrukkers.’

De Republikein Ileana Ros-Lehtinen uit Florida vertelde FoxCom.news dat het rapport bevestigt dat de mensenrechten door het regime in Teheran op grote schaal en systematisch worden geschonden.

‘Maar dit is wat we zijn gaan verwachten van [de Iraanse president]  Ahmadinejad en zijn kameraden,’ zei Ros-Lehtinen. ‘Dit verwerpelijke gedrag zal alleen maar erger worden, tenzij de Verenigde Staten en andere landen die hun verantwoordelijkheid nemen een breed scala aan sancties opleggen aan het regime en de functionarissen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen.’

Mohammad Reza Noroozpour, de woordvoerder van de Hoge Raad voor Mensenrechten in Iran, vertelde FoxCom.news dat de Iraanse grondwet onderzoek naar de geloofsovertuiging van individuen verbiedt.

‘Het is verboden, en niemand mag lastig gevallen of aangepakt worden vanwege het aanhangen van een bepaald geloof,’ zei Noroozpour, waarbij hij beklemtoonde dat de vrijheid van meningsuiting wordt getolereerd ‘behalve wanneer inbreuk wordt gemaakt op de grondbeginselen van de islam of publieke rechten’.

Maar Dwight Bashir, vicevoorzitter van de Amerikaanse commissie inzake Internationale Religieuze Vrijheid, vertelde FoxNews.com dat het rapport ‘een onontbeerlijke samenvatting biedt van de reikwijdte en ernst van de misdragingen van de Iraanse regering.’

‘In het voorbije jaar heeft de Iraanse regering zich verlaagd tot ongekende diepten door baha’i-moeders met hun baby in het gevang te gooien en keihard op te treden tegen moslims die zich hebben bekeerd tot het christendom,’ zei Bashir. ‘De Amerikaanse regering dient daarnaast strafmaatregelen te nemen tegen de Iraanse Hoogste Leider ayatollah Khamenei en president Ahmadinejad omdat ze zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige schendingen van de mensenrechten.’

Shaheed heeft vastgesteld ‘dat op dit moment in Iran 110 baha’i’s vastzitten vanwege het uitoefenen van hun geloof, onder wie twee vrouwen, Zohreh Nikayin (Tebyanian) en Taraneh Torabi (Ehsani), die naar verluidt in de gevangenis zitten met een baby die ze borstvoeding geven. Verder wordt geschat dat 133 baha’i’s op dit moment in afwachting zijn van een oproep om hun straf te ondergaan, en dat 268 baha’i’s in afwachting zijn van hun proces.’

Hij noemde de baha’i-groep de ‘veruit belangrijkste vervolgde gemeenschap in het land’.

Het baha’i-geloof is het grootste niet-moslimgeloof in Iran en werd in 1863 in Iran gesticht door Baha’u’llah. Er zijn naar schatting 350.00 baha’i’s in Iran.

Mohammad Reza Noroozpour ging, net als in het geval van de repressie van de christelijke gemeenschap in Iran, niet nader in op de beschuldigingen in het VN-rapport dat baha’i’s gevangen worden gezet.

‘Hoewel het baha’isme niet wordt beschouwd als een officieel geloof, hebben de volgelingen ervan recht op sociale en civiele rechten,’ zei Noroozpour. ‘Hierbij dient vermeld te worden dat deze sekte door geen enkel islamitisch land erkend is vanwege haar theologische boodschap en de acties van haar leiders.’

Roya Hakakian, een Amerikaans-Iraanse expert inzake de Islamitische Republiek, vertelde FoxCom.news: ‘De baha’i’s van Iran zijn vanaf het begin doelwit geweest van het Iraanse regime.’

Hakakian, de auteur van het hogelijk geprezen ‘Assassins of the Turquoise Palace’ over de moord op Iraans-Koerdische dissidenten door Iran in Duitsland begin jaren negentig van de vorige eeuw, zei: ‘De af- en toename van de wreedheid van het regime jegens de baha’i’s heeft altijd rechtstreeks in verband gestaan met het gevoel van instabiliteit en onzekerheid van het regime. Hoe groter de interne of externe druk op Iran, hoe harder het regime optreedt tegen zijn meest kwetsbare minderheid.’

Benjamin Weinthal is een journalist die schrijft over christenen in het Midden-Oosten en is een medewerker van de Foundation for Defense of Democracies. Volg Benjamin op Twitter: @BenWeinthal.

Lees meer