30 juni 2014 – Mensenrechtencampagne: parlementariërs, politici buitenlands beleid, security experts en mensenrechtenactivisten uit meer dan 60 landen hebben opgeroepen tot internationale bescherming en hulp voor de  Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty in Irak. Ze vroegen de internationale gemeenschap om zich nadrukkelijk in te zetten voor de mensenrechten en democratie in Iran.

Onder de deelnemers aan het evenement waren Ingrid Betancourt, mensenrechtenactiviste en voormalig presidentskandidaat, die ongeveer zes jaar in Colombia als gijzelaar werd vastgehouden, en Bernard Kouchner, mede-oprichter van de mensenrechtenorganisatie Artsen Zonder Grenzen en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk. Ze zijn betrokken bij de campagne voor steun aan de Iraanse asielzoekers in Irak en doen een beroep op de internationale gemeenschap om zich in te zetten voor de bescherming en veiligheid van de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty.

Eind juni werd er in Parijs een massamanifestatie en nog meer informatieve bijeenkomsten gehouden onder het motto: “democratie, vrijheid en mensenrechten voor Iran – bescherming van Iraanse asielzoekers in Irak “, waaraan tienduizenden mensen uit meer dan 60 landen deelnamen. Mensenrechtenactivisten, parlementariërs, politici buitenlands beleid en security experts deden een beroep op hun regeringen en de VN om de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty in Irak internationale bescherming en hulp te bieden.

Aan de indrukwekkende massabijeenkomst in Parijs op 27 juni werd deelgenomen door honderden bekende persoonlijkheden, waaronder tal van mensenrechtendeskundigen en experts in internationaal recht. Onder de sprekers waren oud-premiers, oud-ministers, ambassadeurs en regeringsvertegenwoordigers uit Europa, de Verenigde Staten, Canada en veel islamitische landen.

Uit heel Europa, Amerika en de Arabische landen waren mensen, vooral veel Iraanse ballingen, naar de manifestatie gekomen om democratie voor Iran en bescherming voor de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty te eisen. Door middel van o.a. lezingen en informatiestands werd geïnformeerd over de mensenrechtenschendingen in Iran en de noodsituatie van de Iraanse vluchtelingen in Irak.

Bescherming voor de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty!

Mensenrechtenactivisten en ooggetuigen vertelden in Parijs dat de 3000 Iraanse asielzoekers, waaronder 1.000 vrouwen, in Camp Liberty in de buurt van Bagdad in acuut gevaar verkeren. De politieke vluchtelingen woonden eerder in de nederzetting Ashraf en werden daar in 2012 door het Iraakse leger onder dwang uit verdreven en geïnterneerd in de verlaten Amerikaanse militaire basis Camp Liberty.

De weerloze Iraanse ballingen, die in Iran al wreed vervolgd werden wegens hun inzet voor democratie en mensenrechten, zijn het slachtoffer van een vernietigingscampagne van het regime in Teheran en zijn Iraakse bondgenoten. Door militair geweld en terreuraanslagen zijn er in Irak al 116 Iraanse vluchtelingen gestorven en nog eens honderden raakten gewond.

Gezien de veiligheidssituatie in Irak, die dagelijkse verslechtert, lopen de Iraanse ballingen het risico op nog meer terreuraanslagen en militair geweld. Tegelijkertijd worden de asielzoekers steeds meer bedreigd  met deportatie naar Iran. Het regime in Teheran wil de deportatie naar Iran van de politieke vluchtelingen afdwingen, waar ze geconfronteerd zullen worden met martelingen en massa-executies.

De deelnemers aan de manifestatie in Parijs, die wereldwijd veel aandacht van de pers kreeg, veroordeelden de terreur tegen de vluchtelingen in Irak. Ze waarschuwden voor verdere bloedbaden in Camp Liberty en riepen de internationale gemeenschap op om de Iraanse asielzoekers uit het kamp onmiddellijk te evacueren naar veilige derde landen. Er werd dringend gevraagd om humanitaire en medische hulp voor de vluchtelingen.

Onder de deelnemers waren de voormalige Spaanse premier Jose Luis Rodríguez Zapatero en de voormalige Canadese premier Kim Campbell.

Verdedig de mensenrechten! Stop executies! Nee tegen de doodstraf!

In lezingen werd opgeroepen tot steun aan de Iraanse mensenrechtenorganisaties en de democratische beweging en gewezen op het gevaar voor de wereldvrede dat de dictatuur in Teheran vormt. Mensenrechtenactivisten maakten melding van de voortdurende mensenrechtenschendingen en de wrede vervolging van dissidenten in Iran. Ze riepen de internationale gemeenschap op om effectieve maatregelen tegen de executies in Iran te nemen.

Het toenemende aantal massa-executies in Iran is alarmerend. Terwijl de president van het regime, Rohani, zich misleidend aan de wereldgemeenschap als “gematigd” presenteert, zijn er in Iran sinds hij 12 maanden geleden aan de macht kwam minstens 800 mensen geëxecuteerd, volgens opgaven van Iraanse staatsmedia en mensenrechtenactivisten. Doodvonnissen en executies blijven een instrument van het regime in Teheran om de bevolking te intimideren en protesten in de kiem te smoren. De executiepraktijken in Iran zijn volgens verklaringen van VN deskundigen te vergelijken met willekeurige moordpartijen.

Michele Alliot-Marie, die in de vorige Franse regering een sleutelpositie innam – onder andere minister buitenlandse zaken en defensie – was ook een van de deelnemers aan de manifestatie.
De sprekers waren uiterst kritisch over de houding van het Westen jegens Teheran. Ze noemden de westerse houding “appeasement”, een concessiepolitiek, die Teheran en zijn handlangers in islamitische landen in de hand speelt, ten nadele van internationaal begrip, vrede en mensenrechten. Zij eisten vastbesloten optreden van de internationale gemeenschap tegen de barbaarse mensenrechtenschendingen in Iran en de oorlogszucht in de regio.

Herdenkingsbijeenkomst  voor de slachtoffers onder de Iraanse ballingen in Camp Liberty en voor de slachtoffers van onderdrukking, marteling en executies in Iran, onder meer voor de politieke gevangene Gholamreza Khosravi, die op 1 juni 2014 in Iran werd geëxecuteerd omdat hij de Iraanse democratische beweging gesteund had.

Een delegatie Franse burgemeesters, waaronder de burgemeester van het 1e arrondissement van Parijs, Jean-François Legaret, verklaarde zich solidair met de slachtoffers van de mensenrechtenschendingen in Iran en met de bedreigde Iraanse asielzoekers in Camp Liberty in Irak.

Bij de deelnemers in Parijs waren o.a.:
•    Maryam Rajavi, Iraanse oppositieleider
•    Sid Ahmed Ghozali, voormalig premier van Algerije
•    Giulio Terzi, voormalige Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken
•    Michael Mukasey, voormalig procureur-generaal van de Verenigde Staten
•    Newt Gingrich, lange tijd voorzitter van het Parlement in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden
•    Rudolph Giuliani, burgemeester van New York tijdens de aanslagen van 11 september 2001
•    John Bolton, de voormalige Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties
•    Francis Townsend, voormalig adviseur van de Amerikaanse president voor Homeland Security
•    Linda Chavez, mensenrechten deskundige en voormalig VN-adviseur
•    Alejo Vidal Quadras, vicevoorzitter van het EU-Parlement
•    Struan Stevenson, voorzitter van de Permanente Delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Irak
•    Ad Melkert, voormalig hoofd van de VN-hulpmissie in Irak en speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN

Toespraak van Adrianus Melkert, voormalig fractievoorzitter van de Nederlandse Partij van de Arbeid en speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN in Irak (2009-2011)


“Beste vrienden,
Het is echt een bijzonder moment om hier vandaag bij u te zijn en ik ben dankbaar voor de kans om hier, op deze werkelijk indrukwekkende bijeenkomst, mijn gevoelens van diepe sympathie te kunnen uiten voor de zaak van de vrijheid, de behoefte aan verzoening en de belofte van vrede, democratie en sociale vooruitgang in Iran en de rest van het Midden-Oosten, waar op dit moment zulke problemen zijn en onrust heerst. En om uiting te geven aan mijn diepe hoop dat humanitaire verplichtingen en mensenrechten zullen prevaleren boven politieke overwegingen en berekeningen, waarvan niemand het slachtoffer dient te worden. Helaas, zoals we weten, is dat nog steeds het geval voor degenen die vanuit Ashraf werden weggerukt voordat ze bemerkten dat, ondanks alle beloftes, het hen belet werd om zich in vrede en veiligheid te vestigen.

Ik herinner me dat we, tijdens mijn ambtstermijn als speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN, geen greintje compromis of dialoog ondervonden om ook maar de meest primaire humanitaire garanties te krijgen die noodzakelijk waren en zijn voor de toekomst van de bewoners van Ashraf. In een wereld die geneigd is om de andere kant op te kijken hebben we talloze pogingen gedaan om uw familie, vrienden en collega’s en onze medemensen in de schijnwerpers te zetten en naar een betere verblijfplaats te brengen.

Daarom drong ik er keer op keer bij premier Maliki op aan om de onaanvaardbare druk te verlichten en te helpen zoeken naar vreedzame en serieuze oplossingen. En daarom heb ik  er bij zo veel gelegenheden bij de diplomatieke gemeenschap in Bagdad op aangedrongen om hun alles omvattende humanitaire verantwoordelijkheid te nemen en zich met hart en ziel in te zetten om veiliger toevluchtsoorden buiten Irak te creëren. Ik ben er trots op dat we voet bij stuk hielden bij onze humanitaire pogingen, zonder te buigen voor krachten die hun eigen zin wilden doordrijven. Onder meer door intimidatie en bloedvergieten, waarbij zo veel slachtoffers zijn gemaakt, die ik vandaag met respect wil herdenken.

Nu, zo’n drie jaar later, ben ik bang dat Camp Liberty een plaats is geworden die de belofte die haar naam inhoudt niet waardig is. Dat de vrede nog niet in zicht is, dat de internationale gemeenschap de voorkeur geeft aan stilzwijgen boven protesten. Bovendien wordt de situatie alsmaar erger na de bittere confrontatie en de destructieve polarisatie die de stabiliteit, het vertrouwen en de ontwikkeling in Irak en Syrië ondermijnen en trouwens ook tussen de machten en krachten die het spelletje spelen, ongeacht de schade die ontstaat en de onschuldige slachtoffers die erbij gemaakt worden.

Met zo veel groeiende ongerustheid, wie maakt zich dan nog zorgen over wat er in het begin al niet goed was. Met zo’n grote toename van grove schendingen van de mensenrechten, wie zal nog gerechtigheid doen gelden en de inwoners van Liberty een veilige schuilplaats bieden. Toch is dat onze plicht en dat is mijn oproep vandaag. Meer dan ooit is het nu noodzakelijk om niet de andere kant op te kijken of verward te worden door alles wat schadelijk is voor de toekomst van de talloze mannen en vrouwen, seculier of religieus, van iedere sekte en etnische afkomst, in dat prachtige deel van de wereld dat ons het erfgoed van een duizendjarige cultuur en beschaving heeft verschaft.
Meer dan ooit, laat allen, die in de kracht van het menselijk vermogen geloven en uit humanitaire overtuiging handelen, de handen ineen slaan om te helpen het geweld te stoppen en het tij in de regio te keren, laten we gehoor geven aan de mensenrechten en de humanitaire vereisten, en onze inspanningen verdubbelen om oplossingen te vinden om de mensen van Liberty te bevrijden en in veiligheid te brengen, mensen die niet aan hun lot mogen worden overgelaten. ”

De deelnemende Iraanse ballingen eisten in Parijs luidkeels het einde van de fundamentalistische dictatuur en het verwezenlijken van democratie en mensenrechten in hun vaderland. De manifestatie werd uitgezonden door de televisiezender van de Iraanse ballingen, die in Iran en Irak, en via internet wereldwijd kan worden ontvangen, en betekende een krachtig blijk van solidariteit met de beweging voor mensenrechten en democratie in Iran. Vertegenwoordigers van vele internationale media hebben melding gemaakt van de manifestatie.

Er kwamen tienduizenden mensen naar de grote manifestatie in Parijs die democratie, vrijheid en mensenrechten voor Iran en bescherming van de Iraanse asielzoekers in Irak eisten!