Mensenrechten, een woord zo makkelijk uitgesproken, maar zo moeilijk vast te houden.
Vrienden, zo makkelijk te krijgen, maar zo moeilijk te behouden.

Onschuldige kinderen hebben rechten en recht op vriendschap.
Een kind als Anne Frank, geboren op 12 juni  1929, een kind als Fatemeh Mesbah, geboren op 12 juni 1968.
Beiden slachtoffers van fascisme, van vervolging,  het onophoudelijke kwaad.

Toen en nu, hier en daar.
Onvermoeibaar staan wij, SMV en u, op tegen dat kwaad.
Wij staan voor mensenrechten en vriendschap, onze zwaar bevochten vrijheden.

Dat is onze kracht, met de klank van de woorden van Anne Frank: ‘Bij kinderen ligt de sleutel voor een betere wereld’
vereeuwigt Stichting Mensenrechten Vrienden de stem van Fatemeh Mesbah.

“Ach, Schrijf de slechte dingen die je zijn aangedaan in het zand, maar schrijf de goede dingen die je overkomen zijn op marmer”,  zijn de woorden van onze goede, helaas overleden, vriend Dick de Zeeuw, overlevende van het concentratiekamp Dora.

Anne Frank zei “Ondanks alles geloof ik in de innerlijke goedheid van de mens”
Ondanks alles geloven ook wij, SMV, in de innerlijke goedheid van de mens.