16 mei 2016-In 2009 is de voormalige voorganger van een kleine protestantse gemeente in Iran al een keer ter dood veroordeeld wegens “afvalligheid van de islam” en “het verspreiden van niet-islamitische leerstellingen “. Zijn zaak heeft wereldwijd veel opzien gebaard.

De Iraanse voorganger Youcef Nadarkhani (op de foto met vrouw en kinderen) is op 13 mei opnieuw gearresteerd, aldus een bericht van de mensenrechtenorganisatie “Christian Solidarity Worldwide”. Naar verluidt werden zijn vrouw Tina Pasandide-Nadarkhani en nog een parochiaan, Yasser Mosayebzadeh, eveneens gearresteerd.

Pastor Nadarkhani, die  in het noorden van Iran woont, is in het verleden al meerdere malen gearresteerd. In 2009 werd de voormalige voorganger van een kleine protestantse gemeente ter dood veroordeeld wegens “afvalligheid van de islam” en “het verspreiden van niet-islamitische leerstellingen”. Zijn zaak heeft wereldwijd veel opzien gebaard.

Nadat politici en mensenrechtenactivisten zich intensief hadden ingespannen voor zijn vrijlating, werd Nadarkhani verrassend genoeg, na 1062 dagen hechtenis, in september 2012 vrijgelaten. Nadat hij vlak voor kerst dat jaar opnieuw werd gearresteerd, hebben mensenrechtenactivisten wereldwijd opgeroepen tot zijn onmiddellijke vrijlating. Vervolgens werd de nu 38-jarige Nadarkhani in januari 2013 voorwaardelijk vrijgelaten.

Gevreesd wordt dat de reden voor de nieuwe arrestatie alleen maar is omdat Pastor Nadarkhani en andere leden van de gemeente vasthouden aan hun recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. De voorganger werd in het verleden ook al door de autoritaire rechterlijke macht van Iran onder druk gezet om zich af te wenden van zich het christendom.

In zijn recente rapport heeft de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in Iran, Ahmed Shaheed, scherpe kritiek geuit op de discriminatie en vervolging van christenen in Iran. De VN-expert heeft zijn bezorgdheid geuit over de behandeling van Iraanse christenen met een islamitisch verleden, die voortdurend worden blootgesteld aan willekeurige aanhouding, intimidatie en opsluiting.

In het rapport wordt erop gewezen dat veel van deze personen vaak worden beschuldigd van handelen tegen de nationale veiligheid of van het verspreiden van “subversieve propaganda”. Volgens de Iraanse wetten kunnen christenen met een islamitisch verleden beschuldigd worden van “afvalligheid”. Naar verluidt zaten er in januari 2016 tientallen christenen in Iraanse gevangenissen, velen van hen wegens het bezoek aan een huiskerk.