17 mei 2016-Een aanzwellende golf van protesten in Iran is voor de geestelijke machthebbers aanleiding geweest om bruut in te grijpen, aldus voormalig lid van het Europese Parlement Struan Stevenson.

Ali Khamenei, de Opperste Leider van het Iraanse regime, merkte de recente demonstraties en massale protesten van leraren, vrachtwagenchauffeurs, straatverkopers en vakbondsmensen aan als een serieuze ‘bedreiging’ en vertelde hooggeplaatste veiligheidsfunctionarissen tijdens een recente bijeenkomst dat verdere repressieve maatregelen in het hele land nu een ‘hoge prioriteit’ waren, schreef Stevenson op dinsdag 17 mei voor de United Press International.

Alleen al in Teheran zijn zevenduizend extra mensen van de ‘zedenpolitie’ in burger ingezet om op te treden tegen vrouwen die zich schuldig maken aan slecht ‘hidjab’ (fatsoen) en andere schendingen van de goede zeden. Verder is er bevel gegeven om de sociale media en de pers te muilkorven, aldus Stevenson, die van 2005 tot 2014 voorzitter was van de Friends of a Free Iran Intergroup in het Europees Parlement.

‘Ondertussen blijven mensen in het centrum van Teheran en andere steden demonstreren om hun afkeuring te uiten over de detentie van vakbondsleiders en politieke gevangenen en werkgaranties en arbeidsrechten te eisen. Arbeiders klagen dat ze vijftien uur per dag hard moeten werken en desondanks niet in staat zijn hun gezin te voeden. Er zijn dagelijks klachten en protesten vanwege de diefstal en verduistering waaraan overheidsfunctionarissen zich op grote schaal schuldig maken. Het Iraanse regime reageert hierop door het aantal terechtstellingen en andere barbaarse straffen op te schroeven om de bevolking schrik aan te jagen en tot meegaandheid te bewegen,’ schreef hij.

‘Terwijl het Westen positief blijft staan tegenover de glimlachende president Hassan Rouhani, is de realiteit dat er in Iran sinds zijn aantreden in 2013 minstens 2300 mannen en 66 vrouwen zijn terechtgesteld, van wie er velen in het openbaar zijn opgehangen. Dit jaar zijn er alleen al in april 57 mensen opgehangen, onder wie vier vrouwen. Daarnaast werd in april een vrouw in het openbaar gegeseld in de stad Golpayegan in Midden-Iran. Een 31-jarige man die in maart 2015 aan één oog blind werd gemaakt, is ertoe veroordeeld dat zijn resterende oog met zuur ook blind wordt gemaakt omdat hij heeft verzuimd ‘bloedgeld’ te betalen aan zijn vermeende slachtoffer. Op 8 mei werden bij een 39-jarige man in de stad Mashhad de vingers afgehakt nadat hij schuldig was bevonden aan diefstal. Dit is de aard van de wet en het recht onder het verdorven en wankelende regime van velayat-e-faqih (absolute geestelijke heerschappij) dat wordt gedomineerd door fascistische moellahs.’

‘Niettemin klopt het Westen op dit moment bij dit regime enthousiast op de deur bij het vooruitzicht grote winsten te kunnen behalen na de beëindiging van de sancties vanwege het sluiten van het nucleaire akkoord. Op 16 april was Federica Mogherini, de Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, met zeven EU-commissarissen in Iran om met regeringsfunctionarissen te praten over handel en andere vormen van samenwerking. Er werd met geen woord gesproken over de schending van mensenrechten, de onderdrukking van vrouwen en arbeiders, de gevangenzetting van journalisten en de barbaarse straffen die een alledaags verschijnsel zijn geworden.’

‘We hebben ons opnieuw in het ootje laten nemen door Iran. We hanteren ten aanzien van de moellahs nog steeds het mislukte beleid van verzoening. Het nucleaire akkoord van president Barack Obama met Iran werd doorgedrukt om zijn plek in de geschiedenisboeken veilig te stellen. Hij trok zich niets aan van alle waarschuwingen en angsten en tekende een akkoord waardoor een eind kwam aan de sancties tegen Iran en miljarden dollars aan bevroren tegoeden vrijkwamen, wat een enorme meevaller betekende voor een regering die balanceerde op rand van de economische ineenstorting. Het door moellahs geleide regime heeft dit geld echter niet aangewend ten bate van de eigen bevolking, maar om dubbel zoveel wapentuig aan te schaffen en terreur te exporteren via de Iraanse Revolutionaire Garde en de Quds-brigade, die in het Westen allebei te boek staan als terroristische organisaties en allebei betrokken zijn bij bijna elk conflict in het Midden-Oosten, met name in Syrië.’

‘Rouhani reisde vorige week zelfs naar Kerman in Zuidoost-Iran, de woonplaats van generaal Qasem Soleimani, de commandant van de Quds-brigade, om deze vooraanstaande terrorist, die betrokken is geweest bij enkele van de ergste gruweldaden in Syrië en Irak, te overladen met lofprijzingen. De Iraanse Revolutionaire Garde en de Quds-brigade sturen wapens, geld en militair personeel naar elke conflictzone in het Midden-Oosten. Irans voornaamste exportproduct is terreur. Behalve de Houthi-rebellen in Jemen financiert en bevoorraadt Iran Hezbollah in Libanon, Hamas in Gaza, Bashar al-Assad in Syrië en de wrede sjiitische milities in Irak. Dit is het ware gezicht van Iran onder het theocratische bewind van de ayatollahs, en het Westen meent zaken te kunnen doen met hun voorman, de zogenaamd ‘gematigde’ president Rouhani.’

‘Westerse bedrijven zouden zich er bewust van moeten zijn dat ze, wanneer ze zaken doen in Iran, feitelijk zaken doen met de Revolutionaire Garde. De Iraanse economie is grotendeels in handen van de bende rond Khamenei en de Revolutionaire Garde. Handel drijven met dit hoogst corrupte regime is een zeer riskante onderneming; door het ontbreken van politieke en economische stabiliteit is investeren in Iran een precaire aangelegenheid. Het geld dat het regime vergaart wordt besteed aan de verbreiding van oorlog en terrorisme.’

‘Recent onthulde de Iraanse oppositie dat Teheran na het tekenen van het nucleaire akkoord enkele miljarden dollars heeft overgemaakt aan Assad om hem in staat te stellen wapens te kopen van Moskou en zijn bloedige burgeroorlog in Syrië voort te zetten. Onze regeringen zouden er goed aan doen om zich diepgaand te beraden alvorens zaken te doen met Teheran. Zij die winst belangrijk vinden dan mensen en mensenrechten zullen niet snel vergeten worden wanneer dit misdadige regime ten val wordt gebracht en vrijheid en democratie in Iran hersteld worden,’ aldus Stevenson.

Struan Stevenson is voorzitter van de Europees-Iraakse Vrijheidsvereniging. Hij was van 1999 tot zijn pensionering in 2014 lid van het Europees Parlement namens de Schotse Conservatieven. Hij was van 2009 tot 2014 voorzitter van de Parlementsdelegatie voor Betrekkingen met Irak en van 2005 tot 2014 voorzitter van de Friends of a Free Iran Intergroup.