17 juni 2016 – De Iraanse muzieklerares Maryam Naghash-Zargaran werd tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat ze zich tot het christendom heeft bekeerd en omdat ze samen met andere christenen bezig was met de bouw van een weeshuis in noord Iran. Haar gezondheidstoestand is zorgwekkend.

Mensenrechtenactivisten eisen de onvoorwaardelijke vrijlating van de gevangene Maryam Naghash-Zargaran (op de foto met haar ouders), die in 2013  in Iran veroordeeld werd tot vier jaar gevangenisstraf omdat ze zich tot het christendom heeft bekeerd.

De 38-jarige muzieklerares werd op 5 november 2012 gearresteerd omdat ze zich tot het christendom had bekeerd en omdat ze samen met andere christenen bezig was met de bouw van een weeshuis in noord Iran. Ze werd naar de Evin gevangenis in Teheran gebracht een paar dagen later op borgtocht vrijgelaten.

Hoewel ze geen toegang tot een advocaat had werd Maryam Naghash-Zargaran in 2013 door een revolutionaire rechtbank tot vier jaar gevangenis veroordeeld – wegens “samenzwering tegen de nationale veiligheid”. Dit vonnis werd later bevestigd door een hof van beroep en vanaf 15 juli 2013 zit ze haar straf uit in de Evin gevangenis.

Maryam Naghash-Zargaran leed al voordat naar de gevangenis ging aan hart- en vaatziekten, en de artsen hadden haar geadviseerd om stressvolle situaties te vermijden. Na haar arrestatie is haar gezondheidstoestand door de stress en de psychologische druk veel erger geworden.

“Ze heeft ook problemen met haar middenoor en de artsen hebben een operatie aanbevolen, maar er wordt niets van dat alles gedaan”, zeggen familieleden. “Ze is zoveel afgevallen dat we erg bezorgd zijn over haar gezondheid. Haar leven is in gevaar.” In Iran worden politieke gevangenen bijzonder hardvochtig behandeld, vaak wordt hen geen adequate medische zorg verleend.

Gevangenen die tot minder dan 10 jaar zijn veroordeeld kunnen in Iran vrijkomen na het uitzitten van een derde van hun straf, maar ondanks herhaalde verzoeken werd dit in het geval van Maryam Naghash-Zargaran geweigerd.

Op 25 mei 2016 ging de gevangene in het vrouwenblok van de Evin gevangenis in hongerstaking. Ze protesteerde zo tegen de weigering van de rechterlijke macht om in te gaan op haar verzoeken. Op 29 mei daalde haar bloeddruk plotseling en werd ze bewusteloos vanuit de gevangenis naar het ziekenhuis gebracht. Dezelfde dag nog werd ze zonder de juiste behandeling te hebben gekregen naar de gevangenis teruggebracht.

In juni kreeg Maryam Naghash-Zargaran een kort gevangenisverlof om in een ziekenhuis behandeld te worden. Mensenrechtenactivisten eisen de onvoorwaardelijke vrijlating van de gevangene, wier gezondheidstoestand nog steeds zorgwekkend is.

De speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in Iran, Ahmed Shaheed, heeft in zijn recente rapport scherpe kritiek geuit op de discriminatie en de vervolging van christenen in Iran. Hij toonde zich bezorgd over de behandeling van Iraanse christenen met een moslimverleden, die in Iran voortdurend worden blootgesteld aan willekeurige arrestaties, intimidatie en detentie – ondanks het feit dat volgens artikel 12 van de Iraanse grondwet het christelijk geloof erkend wordt en christenen beschermd zijn.

In het rapport wordt opgemerkt dat veel van deze personen vaak beschuldigd worden van handelen tegen de nationale veiligheid of het verspreiden van “subversieve propaganda”. Volgens de Iraanse wetten kunnen christenen met een islamitisch verleden beschuldigd worden van “afvalligheid”. In januari 2016 zaten naar verluidt tientallen christenen in de Iraanse gevangenissen in bewaring, velen van hen wegens het bezoek aan huiskerken.