donderdag 7 juli 2016- Bijna 80 kerkleiders uit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben zich achter een krachtige oproep geschaard om een jaar na de opheffing van de sancties in actie te komen tegen het Iraanse theocratische regime, schreef Christian Today donderdag.

Volgens het rapport van Christian Today hebben de kerkleiders er bij hun regeringen op aangedrongen om verbeteringen te eisen in hoe christenen en andere vervolgde minderheden in Iran worden behandeld.

‘In een verklaring voorafgaand aan de ‘Free Iran’-protestmanifestatie in Parijs op zaterdag hebben de bisschop van Gloucester Rachel Treweek, de bisschop van StepneyAdrian Newman, de bisschop van Selby John Thomson en de oud-bisschop van Oxford John Pritchard samen met anderen een verklaring doen uitgaan om blijk te geven van hun “grote bezorgdheid” over de slechte behandeling van christenen door de Iraanse overheid,’ schreef Christian Today.

‘De onderdrukking van christenen is,’ zeggen ze, ‘niet alleen voortgezet, maar zelfs verergerd tijdens het presidentschap van Hassan Rouhani.’

‘In deze omstandigheden,’ vervolgen ze, ‘verzoeken wij alle westerse landen om bij de betrekkingen die ze onderhouden met Iran de deplorabele mensenrechtensituatie in Iran in acht te nemen, en met name de slechte situatie van de christenen en de intensivering van hun onderdrukking. Wij roepen hen op om de verbetering van deze betrekkingen te verbinden aan de voorwaarden dat er een eind komt aan de repressie van christenen en het executeren van mensen.’

Het rapport van Christian Today voegde daaraan toe:

De leiders beloven het internationale protest op zaterdag in Parijs te steunen ‘om de vrijheid en mensenrechten in Iran te bevorderen’. De demonstratie vindt plaats een jaar na de ondertekening door de P5+1-groep van wereldmachten – de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, China, Rusland plus Duitsland – van het atoomakkoord met Iran, dat inhield dat de sancties tegen Iran werden opgeheven in ruil voor een beperking van de nucleaire activiteiten.

Sir David Amess, parlementslid voor Southend West, steunde de kerkleiders in een artikel in Forbes op woensdag en zei dat ‘wij in het Westen de taak hebben om te vechten voor de rechten van degenen die geen stem hebben in de wereld, en misschien is dat nergens belangrijker en heeft dat nergens een positiever effect dan in Iran.’

De covoorzitter van de Britse Parlementaire Commissie voor Vrijheid in Iran schreef: ‘We mogen niet wegkijken van Iran.’

Verwacht wordt dat meer dan 100.000 mensen de demonstratie zullen bijwonen, onder wie kerkleiders en een aantal politici uit andere moslimlanden.

Donya Jam is een Iraans-Amerikaanse die als kind Iran ontvluchtte nadat haar vader was opgepakt vanwege verzet tegen het regime. Ze studeert op dit moment in de VS en zei tegen Christian Today dat ze als christen de ‘taak’ heeft om zich te verzetten tegen ‘het kwaad van het regime’ in Iran.

‘Jezus bood tegenstand aan het kwaad en wilde de mensen vrede en liefde brengen,’ zei ze. ‘Daarom is het als christen onze taak om vrede en liefde te brengen.’

‘Het regime verspreidt slechts haat. Het heeft een duistere sfeer geschapen.’

Jam, 21, zei verder dat je geen kritiek mag hebben op het regime. ‘Het stenigt mensen en hakt hun handen af. Als dat geen kwaad is, dan weet ik het niet meer.’

‘Mensen hebben gezegd dat het regime in staat is om zich te beteren,’ vertelde ze Christian Today. ‘Dat is uiteraard niet zo. Ik heb altijd gezegd dat dit regime weg moet. Wij willen democratische veranderingen, en dat is de enige manier om in Iran echte vrijheid en democratie re realiseren.’