Het bloedbad dat op 1 september 2013  in Ashraf (Irak) werd gepleegd op weerloze Iraanse vluchtelingen is een ernstige misdaad tegen de menselijkheid en toont aan in welk levensgevaar de Iraanse ballingen in het kamp Camp Liberty bij Bagdad verkeren.

Drie jaar na de slachtpartij op Iraanse vluchtelingen in de nederzetting Ashraf ten noorden van Bagdad, waarschuwen mensenrechtenactivisten en veiligheidsdeskundigen ervoor dat de meer dan 1.000 Iraanse asielzoekers in Camp Liberty in Irak nog steeds acuut het risico lopen op terroristische aanslagen. Ze doen een oproep om alle Iraanse ballingen onmiddellijk uit Camp Liberty te evacueren en in veiligheid te brengen.

In het vlakbij Bagdad gelegen kamp zijn kwetsbare politieke vluchtelingen uit Iran geïnterneerd. Ze zijn overtuigde tegenstanders van het islamitisch extremisme. In Iran lopen zij het risico op marteling en massa-executies. In Irak zijn ze het slachtoffer van een vernietigingcampagne door huurlingen van het regime in Teheran.

De Iraanse ballingen in Camp Liberty waren meerdere malen het slachtoffer van raketaanvallen waarbij talrijke doden en gewonden vielen. Bij de laatste aanval, op 4 juli 2016, vielen meer dan 50 gewonden. In oktober 2015 kostte een zware raketaanval meer dan 20 doden en tientallen gewonden in Camp Liberty. Tot nu toe is er geen internationaal onderzoek gedaan naar de aanvallen op deze weerloze burgers, en in Irak werd  niemand ter verantwoording geroepen. Dit stimuleert de extremistische milities alleen maar om nog meer aanvallen te plegen op de weerloze Iraanse ballingen.

Ashraf – 01-09-2013: De doodseskaders vielen zelfs de ziekenboeg binnen en doodden negen gewonde vluchtelingen die daar hun toevlucht hadden gezocht.

Bij het bloedbad dat de Iraakse doodseskaders op 1 september 2013 aanrichtten in de nederzetting Ashraf, waar de meeste Iraanse vluchtelingen van Camp Liberty ooit woonden, vonden 52 van de ca. 100 Iraanse asielzoekers die daar nog verbleven de dood, waaronder zes vrouwen. Veel van de Iraanse ballingen werden geëxecuteerd door schoten in het hoofd, nadat ze eerst door de aanvallers geboeid waren. Tijdens de gewapende aanval in Ashraf werden zeven asielzoekers als gijzelaars meegenomen. De zeven gijzelaars, waaronder zes vrouwen, zijn sindsdien vermist. Het bloedbad werd wereldwijd veroordeeld, onder meer door de Duitse regering.

Sinds het bloedbad in Ashraf hebben mensenrechtendeskundigen herhaaldelijk opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek door de Verenigde Naties, hetgeen echter door de Iraakse machthebbers verhinderd werd. Het bloedbad, dat werd gepleegd op weerloze vluchtelingen, is een ernstige misdaad tegen de menselijkheid en toont aan in welk levensgevaar de Iraanse ballingen in Irak verkeren. Dit soort ernstige delicten, waarvoor niemand ter verantwoording is geroepen, schenden talrijke internationale akkoorden en vormen een aanslag op de rechtsstaat.

Gezien de groeiende macht van de islamitische milities in Irak verkeren de Iraanse ballingen in Camp Liberty in acuut gevaar. De vluchtelingenorganisatie van de VN waarschuwt ervoor dat het risico bestaat voor nog meer aanvallen op de mensen in Camp Liberty. Ze doen een oproep tot het treffen van spoedmaatregelen om ervoor te zorgen dat deze mensen naar een veilige en beschermde omgeving worden overgebracht.

Een internationale hulpcampagne zet zich in voor de noodevacuatie van de Iraanse vluchtelingen uit Camp Liberty. Aan dit humanitaire hulpproject werken mensenrechtenactivisten, parlementsleden, religieuze leiders, advocaten en artsen mee. Door de inspanningen van de campagne konden al meer meer dan 2.000 asielzoekers uit Camp Liberty in veilige landen bescherming vinden. De meeste van hen kregen permanent asiel in Albanië.

De Albanese regering heeft zich bereid verklaard om alle asielzoekers die het nog in Camp Liberty volhouden te accepteren en hen een permanent toevluchtsoord te bieden. De Verenigde Naties hebben herhaaldelijk hun waardering uitgesproken voor de behulpzaamheid van Albanië. De humanitaire campagne spant zich nog meer in opdat de noodevacuatie van alle vluchtelingen die het nog steeds in Camp Liberty volhouden onmiddellijk in daden zal worden omgezet.