11 mei 2017 -De koepelorganisatie voor schrijvers, PEN International, vraagt de aandacht voor het feit dat in Iran auteurs, journalisten, musici en kunstenaars nog steeds worden blootgesteld aan represailles, bedreigingen en arrestaties, omdat ze vreedzaam hun recht op vrijheid van meningsuiting uitoefenen.

Ter gelegenheid van de Werelddag van de Persvrijheid 2017 vraagt de koepelorganisatie voor schrijvers, PEN International, aandacht voor de onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting en persvrijheid in Iran en heeft de vrijlating geëist van auteurs van journalisten, musici en kunstenaars die wegens het uitoefenen van hun recht op vrijheid van meningsuiting in de gevangenis zitten.

De schrijversorganisatie verwijst naar de zaak van de Iraanse journaliste en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi (foto) die in Teheran gevangen zit. Zij werd in 2016 tot 16 jaar gevangenis veroordeeld. De reden voor haar veroordeling was haar werk voor de mensenrechten en haar medewerking aan een campagne voor afschaffing van de doodstraf in Iran.

In een persbericht van PEN International staat onder meer.:

“De culturele situatie in Iran wordt nog steeds streng gecontroleerd en geïsoleerd, en de leiders van het land houden zich nauwelijks aan hun verplichtingen jegens het internationaal humanitair recht. De censuur op gedrukte en digitale media is nog steeds wijdverbreid. Schrijvers, journalisten, musici en kunstenaars worden blootgesteld aan represailles, bedreigingen en arrestaties in verband met het vreedzaam uitoefenen van hun recht op vrijheid van meningsuiting. De gedetineerden zijn vaak het slachtoffer van mishandeling, waaronder ook langdurige eenzame opsluiting.”

De gevangen Iraanse journaliste Narges Mohammadi, die erelid is van de PEN-verenigingen van Denemarken, België en Zweden, heeft het mentale en fysieke lijden van gevangenen in eenzame opsluiting beschreven, dat vaak overeen komt met folteren, aldus PEN International.

Narges Mohammadi: “eenzame opsluiting is niets anders dan een gesloten, donker vertrek. Een kleine ruimte zonder geluid en licht, zodat de gevangene elk restje menselijkheid wordt afgenomen. … Ik vraag alle schrijvers en verdedigers van de beginselen van de vrijheid van meningsuiting om met alle beschikbare middelen te strijden tegen het opleggen van eenzame opsluiting, wat gelijk staat aan marteling. Misschien zullen we dan op een dag in staat zijn om de deuren van de eenzame opsluiting achter ons te sluiten, en dan zal niemand ooit nog in de gevangenis gezet worden omdat hij hervormingen eist. Ik hoop dat die dag spoedig komt.”

Op de Werelddag van de Persvrijheid herhaalt PEN International zijn eisen aan de Iraanse autoriteiten, om het recht op vrijheid van meningsuiting als een fundamenteel mensenrecht te beschermen en allen, die worden vastgehouden omdat zij dit recht hebben uitgeoefend, in vrijheid te stellen.

The schrijversorganisatie eist bovendien het volgende van het Iraanse regime:

• Het opheffen van alle vonnissen tegen de journaliste Narges Mohammadi en haar onmiddellijk en onvoorwaardelijk invrijheidstelling, omdat ze alleen maar gevangen zit wegens het vreedzaam uitoefenen van haar recht op vrije meningsuiting en vergadering;

• Het afschaffen van alle vormen van censuur en het mogelijk maken van het vrij verschaffen van informatie in overeenstemming met de internationale normen inzake mensenrechten;

• Het afschaffen van de praktijk van langdurige eenzame opsluiting en andere vormen van marteling en slechte behandeling op grond van de internationale verplichtingen inzake mensenrechten van Iran;

• Het zonder voorbehoud ondertekenen en ratificeren van het Verdrag tegen foltering;

• Ervoor zorgen dat het recht op vrijheid van meningsuiting in Iran bij wet en in de praktijk volledig gerespecteerd wordt, zoals vereist krachtens artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, wat Iran ook heeft ondertekend.