18 juli 2017-Volgens verklaringen van VN-experts komen de executiepraktijken in Iran overeen met in Iran willekeurige en daardoor onwettige moordpartijen. Vaak zijn de schuldigverklaringen en doodvonnissen gebaseerd op “bekentenissen” die door marteling of mishandeling zijn afgedwongen.

Iraanse mensenrechtenactivisten maken melding van een nieuwe executiegolf van in Iran en ze doen een beroep op de wereldgemeenschap om zich nadrukkelijk in te zetten voor het stopzetten van de executies. In de eerste helft van juli zijn in Iran minstens 60 mensen geëxecuteerd. Daarmee werd gemiddeld iedere 6 uur een executie voltrokken.

De executies vonden plaats in de gevangenissen van verschillende Iraanse steden. Alleen al op 9 juli waren 10 gevangenen het slachtoffer van een massa-executie in de Taybad gevangenis in de noordoost Iraanse provincie Razavi-Khorasan. Zowel op 5 als op 12 juli werden in de Gohardasht gevangenis in de stad Karaj bij Teheran zeven gevangenen geëxecuteerd. Volgens berichten uit de gevangenis zullen er binnenkort nog eens 117 gevangenen geëxecuteerd worden.

Wake voor het hoofdkwartier van de VN in Genève: mensenrechtenactivisten roepen de internationale gemeenschap op om actie te ondernemen om de executies in Iran te stoppen.

Het regime in Teheran is wereldwijd recordhouder van executies. In verhouding tot het bevolkingsaantal is er geen land met meer executies dan Iran. Duizenden gevangenen in Iran lopen het risico geëxecuteerd te worden, waaronder politieke gevangenen en minderheden. De rechterlijke macht in Iran handelt als instrument van het regime om de bevolking te terroriseren.

Volgens het door Amnesty International in april gepubliceerde doodstrafrapport van 2016 was Iran ook in 2016 één van de staten die wereldwijd verantwoordelijk waren voor de meeste executies. Het regime in Teheran alleen al was verantwoordelijk voor 55 procent van de executies ter wereld.

Volgens verklaringen van VN-experts komen de executiepraktijken in Iran overeen met willekeurige en daardoor onwettige moordpartijen. De rechtszaken voldoen nooit aan de internationale wettelijke normen. Gedaagden hebben vaak geen juridische bijstand en worden ter dood veroordeeld voor misdrijven waarop de doodstraf volgens het internationaal recht niet van toepassing is.

Ook Amnesty International bevestigde dat de rechtszaken in Iran niet voldoen aan de internationale wettelijke normen voor een eerlijk proces. Vaak zijn de schuldigverklaringen en doodvonnissen gebaseerd op “bekentenissen” die door marteling of mishandeling zijn afgedwongen.

In januari hebben VN-deskundigen al gemeld dat in de afgelopen twee jaar in Iran meer dan 1.000 mensen wegens drugsdelicten zijn terechtgesteld. Momenteel worden ongeveer 5.000 gevangenen bedreigd met de doodstraf, die hen wegens drugsdelicten werd opgelegd.

“Volgens het internationaal recht mogen de landen waar nog steeds de doodstraf wordt toegepast deze alleen opleggen voor de meest ernstige misdrijven, dat wil zeggen die waarin de dader opzettelijk heeft gemoord. Drugsdelicten horen daar niet bij”, hebben de experts benadrukt. “Elke doodstraf, die in strijd met de internationale verplichtingen van een regering wordt opgelegd, is onwettig en komt daardoor overeen met een willekeurige executie.”

De deskundigen stelden ook vast dat mensenrechtenactivisten die in Iran actie voeren tegen de doodstraf steeds meer vervolgd worden. Verschillende activisten tegen de doodstraf zijn in 2016 tot lange gevangenisstraffen veroordeeld.