Hij heeft al meer dan vijf jaar in de gevangenissen van het Iraanse regime doorgebracht. Hem wordt verweten het christelijke geloof te hebben aangenomen  en met zendingswerk bezig te zijn geweest.

Verscheidene gevangenen, volgens  Amnesty International, werden midden augustus na een verslechtering van hun gezondheidstoestand naar de ziekenafdeling van de gevangenis gebracht. Daaronder zijn Adel Naimi, Farhad Dahandaj en Peyman Koushak-Baghi, gevangenen die tot de geloofsgemeenschap van de  Baha’i behoren, naast de universitaire docent Hamid Babaei, de journalist en blogger  Saeed Pour Heydar en de mensenrechten verdediger Jafar Eghdami. Gevangenisartsen waarschuwden dat sommige van deze personen dringend verzorging door gespecialiseerde artsen nodig hadden, maar toch weigerde de gevangenisleider een verplaatsing naar een ziekenhuis toe te staan

De mensenrechtenactivist  Saeed Shirzad behoort eveneens tot de hongerstakers.. Hij werd tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij humanitaire hulp aan wezen en straatkinderen had gegeven en kinderen van politieke gevangenen steun bij de opvoeding.

Volgens  Amnesty International bewijzen deze repressieve maatregelen zoals het verbod op telefoongebruik en familiebezoeken duidelijk de poging van de Iraniërs, politieke gevangenen van de buitenwereld te isoleren en de verspreiding van informatie over de talrijke mensenrechten  verstoringen te verminderen, die zij regelmatig in de Raja’i-Shahr-gevangenis moeten ondergaan.

“Het verschrikkelijke gevangenisregime in de  Raja’i-Shahr-Gefängnis  vormt een voorbeeld van de gruwelijke en onmenselijke behandeling, die telkens weer de onbarmhartige houding van Iran  tegenover zijn gevangenen gekenmerkt heeft.” verklaarde Magdalena Mughrabi. Alle gevangenen zouden met waarde en menselijkheid behandeld moeten worden, zoals de internationale mensenrechten standaards voorschrijven. Ieder die specialistische gezondheidszorg nodig heeft moet naar een ziekenhuis buiten de gevangenis verplaatst worden.

Iraanse ballingen vragen met vreedzame demonstraties aandacht voor de noodsituatie van politieke gevangenen in Iran.