25 augustus 2017-Amnesty International: “De geweldloze politieke gevangene en mensenrechtenverdediger Arash Sadeghi moet vanwege zijn kritieke gezondheid onmiddellijk buiten de gevangenis in een ziekenhuis behandeld worden. De Iraanse autoriteiten weigeren dit, blijkbaar op bevel van de revolutionaire garde. Onder deze omstandigheden is het onthouden van medische verzorging een vorm van martelen.”

De 30-jarige Iraanse mensenrechtenactivist Arash Sadeghi wordt sinds juni 2016 in de Teheraanse Evin-gevangenis vastgehouden. Hij werd tot twee gevangenisstraffen veroordeeld, samen 19 jaar. Hij werd voor zijn vreedzame werk voor mensenrechten bestraft, onder andere voor zijn communicatie met  Amnesty International, waarbij hij deze organisatie informatie over de toestand van de mensenrechten in Iran heeft gegeven.

Amnesty International zet zich in met een actuele Urgent Action voor  Arash Sadeghi. Daarin stellen zij o.a.:

„De mensenrechtenverdediger Arash Sadeghi lijdt sinds zijn begin januari beëindigde hongerstaking van 71 dagen aan toenemende spijsverteringsproblemen ademhalingsstoornissen. Zijn gezondheid verslechtert voortdurend, omdat de rechtshandhavingsorganen hem een behandeling in het ziekenhuis weigeren… Op 6 augustus werd Arash Sadeghi weliswaar naar een ziekenhuis buiten de gevangenis gebracht. Daar werden een darm- en een maagonderzoek uitgevoerd en zijn maag werd leeggepompt. Maar al na 48 uur werd hij weer terug naar de gevangenis gebracht. Deze handelswijze werd sinds februari 2017 al vier keer herhaald, waardoor Arash Sadeghi niet de medische verzorging ontvangt, die hij zo dringend nodig heeft. Door de artsen wordt een langere ziekenhuisopname aanbevolen, om hem de speciale medische verzorging voor zijn talrijke gezondheidsproblemen te geven. Zijn lange hongerstaking heeft deze gezondheidsproblemen veroorzaakt en door het uitblijven van passende medische verzorging werden ze verder verergerd…

Arash Sadeghi begon de hongerstaking in oktober 2016, om tegen de arrestatie van zijn vrouw u Golrokh Ebrahimi Iraee te protesteren. Zij is ook mensenrechten verdedigster. Ze werd wegens een niet gepubliceerd fictief verhaal, dat ze over de praktijk van het stenigen geschreven had, gearresteerd. De hongerstaking van Arash Sadeghi zorgde voor grote publieke druk, waarop de autoriteiten Golrokh Ebrahimi Iraee op 2 januari voorlopig vrij lieten..Op 22 januari werd ze echter toch weer opgepakt om de rest van haar straf uit te zitten…

De weigering van de autoriteiten om gevangenen de noodzakelijke medische verzorging te geven komt neer op marteling. . Wanneer deze weigering opzettelijk gebeurt en een persoon veel pijn en leed berokkent om hem te straffen, te verplichten of te intimideren, met de bedoeling  een “bekentenis” te krijgen of om een andere op discriminatie berustende reden, dan is dit volgens EU-verordening (EG) 1236/200 van de raad hetzelfde als martelen (folteren).

Amnesty International eist dat  Arash Sadeghi en Golrokh Ebrahimi Iraee onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijgelaten worden, omdat zij geweldloze politieke gevangenen zijn, die alleen in gevangenschap zijn, omdat ze voor hun mensenrechtenwerk vreedzaam gebruik hebben gemaakt van hun rechten op vrijheid van mening en vereniging.

Bovendien moet de afwijzing van medische verzorging als strafmaatregel tegen Arash Sadeghi worden beëindigd en er voor worden gezorgd dat hij onmiddellijk toegang tot specialistische behandeling buiten de gevangenis krijgt.