Foto’s van door regimemilities gedode demonstranten

7 januari 2018-De gevangenen dreigen zware straffen te krijgen. Bij het regime in Teheran kunnen zogenoemde “staatsvijandige activiteiten” met de dood worden bestraft. Fanatieke clerici van het regime hitsen op tegen de demonstranten en eisen hun terechtstelling.

Terwijl de protesten tegen de dictatuur in Iran doorgaan, treden de milities van het regime en de Revolutionaire Garde hen met toenemend geweld tegemoet. Ze gebruiken ook vuurwapens en schieten ongericht in de menigten vreedzame demonstranten. Intussen gaan er berichten dat 45 demonstranten tijdens de laatste week door regimetroepen doodgeschoten of doodgeslagen zijn. Iraanse mensenrechtenverdedigers melden, dat het aantal gevangenen in het hele land gestegen is tot meer dan 2500.

Tot de dodelijke slachtoffers behoort ook de 13 jarige scholier Armin Sadeghi (foto midden boven), die op 1 januari tijdens een protestmars in de stad Khomeynishahr (midden Iran) door milities werd neergeschoten. De minister van Onderwijs van het regime bevestigde dat minstens twee jongeren in de demonstraties gedood werden.

Nematolah Salehi (rechts onder in beeld) werd op 1 januari in Isfahan (midden Iran) beschoten. Uit de stad Shahin-Shahr in de buurt van Isfahan werden drie andere doden gemeld.

Onder de tien demonstranten die in de stad Izah (zuid-westelijke provincie Khuzestan) neergeschoten werden, bevonden zich Behzad Shahsavari (linksboven in beeld) en Masoud Kiani (foto rechtsboven).

Hamzeh Lashani (linksonder in beeld) en Mehdi Kohzadi (midden onder) horen bij de slachtoffers in de stad Doroud in de west-Iraanse provincie Lorestan.

Video uit de stad Tuyserkan in de west-Iraanse provincie Hamedan, waar 6 demonstranten werden doodgeschoten

Arrestatiegolf: meer dan 2500 mensen opgepakt

In het hele land zijn er willekeurige massale arrestaties. Berichten spreken over meer dan 2500 in heel Iran. De opgepakte demonstranten worden in martelgevangenissen opgesloten, waar zij geen toegang hebben tot rechtsbijstand en tot familie. Volgens verdere berichten zouden de gevangenen gedwongen worden tot het afleggen van bekentenissen en tot tonen van berouw voor een draaiende Tv-camera.

Alomtegenwoordige onderdrukking in Teheran

In Iran zijn alle kritische vergaderingen tegen het regime verboden bij grondwet. Het regime beweert dat de burgerprotesten “vanuit het buitenland georganiseerde samenzweringen” zouden zijn en bedreigt de gevangenen met zware straffen wegens hun deelname daaraan. Zogenoemde “Staatsvijandige activiteiten” kunnen in Iran leiden tot de doodstraf. Fanatieke regime clerici hitsen op tegen de demonstranten en eisen hun terechtstelling.

Alleen al van 30 december tot 1 januari werden in Teheran volgens officiële opgaven 450 mensen opgepakt. De studentenverenigingen in Teheran vertelt over de arrestatie van een groot aantal studenten van de Universiteit van Teheran en van de Hogescholen Allameh Tabataba’i en Sharif.

De studente Leila Hassanzadeh is een van de gearresteerden.

De volgende arrestaties zijn tot nu toe bevestigd:

Universiteit van Teheran: Leilah Hassanzadeh, Sina Rabiei, Mohsen Haghshenas, Mikaeil Gholirad, Pedram Pazireh, Mohammad Mohammadian, Ali Mozaffari, Mehdi Vahabi-Sani, Sohein Movahedan, Arash Avari, Danial Iman, Amir-Hossein Elmtalab, Majid Akbari, Mohsen Torabi, Kasra Nouri, Aref Fathi, Mohsen Mir-Hosseini en Mohammad Javaheri.

Hogeschool Allameh Tabatabaí: Sama Derakhshani, Faezeh Abdipour, Majid Mosafer, Mohammad Khani, Siavash Amjadi, Mohsen Shahsavan en Sina Ghaffari.

Hogeschool Sharif: Mohammad Sharifi Moghaddam.

Dreigingen richting familieleden van gevangenen

Familieleden van gevangenen komen steeds weer bijelkaar voor de Evin gevangenis in Teheran, waar de meeste arrestanten worden vastgehouden. Meerdere keren worden zij door gewapende politiemannen van het regime uit elkaar gedreven en ermee bedreigd zelf gearresteerd te worden.

De families komen bijeen om vrijlating van de gevangenen te eisen en informatie te krijgen over het lot van hun familie die daar vastzit. Ook die informatie wordt hen geweigerd.

Familieleden van gevangen demonstranten bij de toegangsweg naar de Evin gevangenis van Teheran.

Iraanse mensenrechten activisten hebben opnieuw bij de wereldgemeenschap aangedrongen dat zij zich schaart aan de kant van het Iraanse volk. De VN moet werkbare maatregelen nemen waardoor het geweld tegen de vreedzame demonstranten wordt gestopt. Het recht van de mensen in Iran op vergadering, uiting van de mening en het recht op spreken moet worden verdedigd. Allen die vanwege hun deelname aan de demonstraties werden gearresteerd, moeten direct worden vrijgelaten.