Vastgezette studenten

9 januari 2018 – De 22-jarige Sina Ghanbari, die bij een demonstratie opgepakt werd, stierf op 6 januari in de isoleercel van de Evin gevangenis in Teheran. Volgens mensenrechten activisten is zijn dood het gevolg geweest van mishandelingen tijdens de gevangenschap.

Uit Iran komen doorlopend berichten over toenemende massale arrestaties van demonstranten en sympathisanten van de protestbeweging binnen. Ook lekenjournalisten die op internet over de protesten schrijven, of bekende mensenrechtenadvocaten worden gearresteerd. Bij vele gevangenen is onduidelijk waar ze worden gedetineerd. Het gevangenispersoneel weigert uitsluitsel daarover te geven.

Berichten hebben het inmiddels over 50 gedode demonstranten en meer dan 3000 gevangenen. Onder de gevangenen zouden zich honderden studenten en scholieren bevinden. De demonstranten worden opgesloten in martelgevangenissen, waar ze geen toegang hebben tot advocaten en geen contact hebben met hun familie. Volgens berichten worden de gevangenen gedwongen zichzelf te beschuldigen en “berouw te tonen”voor een draaiende Tv-camera.

Dood “onder onopgehelderde omstandigheden” in de Evin gevangenis

Intussen wordt de dood van een gevangene in de Evin gevangenis bevestigd. De 22-jarige Sina Ghanbari (foto) stierf op 6 januari in de isoleercel. Volgends officiële aangifte was dit “onder onverklaarde omstandigheden”. Volgens mensenrechten activisten was zijn dood het gevolg van mishandeling tijdens gevangenschap.

Honderden gevangen demonstranten worden inmiddels in de Evin gevangenis in Teheran en in de Gohardasht gevangenis in Karaj, ongeveer 50 km van Teheran ver, vastgehouden. Andere gevangenen worden binnen de gevangenis verhuisd, want dan kunnen er weer cellen voor nieuw gearresteerde demonstranten gebruikt worden.

Clerici van het regime hitsen de bevolking op tegen de demonstranten en eisen hun terechtstelling

Het regime stelt dat de burgerlijke protesten  komen door “samenzwering vanuit het buitenland”, en bedreigt de gevangenen met zware straffen omdat ze daaraan hebben meegedaan. Zogenoemde “staatsvijandige activiteiten” kunnen in Iran de doodstraf tot gevolg hebben. Fanatieke clerici spelen op tegen de demonstranten en eisen hun terechtstelling.

Negin Arameshi, studente germanistiek aan de Universiteit van Teheran, werd vastgezet op 2 januari.

Meerdere activisten van de studentenbeweging worden in afdeling 209 van de Evin gevangenis vastgehouden, waar de geheime dienst de scepter zwaait. Familieleden worden geïntimideerd. De medewerkers van de geheime dienst bedreigen hen met wraakacties als ze de media vertellen over de arrestaties. Leden van de studentenvereniging in Teheran worden al  gearresteerd, nadat ze informatie hebben gevraagd over waar de studenten vastzitten.

Voor de Evin gevangenis in Teheran: Studenten eisen de vrijlating van hun gevangen medestudenten.

Sinds 30 december 2017 verzamelen de familieleden van de gevangenen zich steeds weer voor de Evin gevangenis, om de vrijlating van gevangenen te eisen en om informatie over hun toestand te krijgen. Meerdere keren worden zij door bewapende politie van de regering uit elkaar gedreven en bedreigd dat ze zelf vastgezet zullen worden.

Here the video clip of the people before the Evin prison chanting for release of the imprisoned protestors. (is html)

Iraanse mensenrechtenactivisten hebben opnieuw de internationale gemeenschap opgeroepen zich aan de kant van de bevolking te scharen. De VN moet werkbare maatregelen treffen waardoor het geweld tegen de vreedzame demonstranten stopt. Het recht van mensen in Iran op vergadering, op het uiten van hun mening en op spreekrecht moet worden verdedigd. Allen die vanwege het deelnemen aan demonstraties gevangengenomen zijn, moeten direct worden vrijgelaten.