2 januari 2018 – De Verenigde Naties betreuren het gerapporteerde verlies van levens als gevolg van de demonstraties in Iran, en hopen dat meer geweld vermeden zal worden, aldus een zegsman van de wereld organisatie dinsdag:

“De Secretaris-Generaal heeft de rapportages over de demonstraties in een aantal Iraanse steden nauwlettend gevolgd”, zei Farhan Haq, de tweede zegsman van António Guterres , tegen verslaggevers in New York.

“Wij betreuren het aantal doden dat gerapporteerd is en we hopen dat verder geweld voorkomen zal worden”, zo vervolgde hij. “We verwachten dat de rechten van vreedzame vergadering en uitdrukking van het Iraanse volk gerespecteerd zullen worden”.

4 januari 2018

De secretaris-generaal van de VN roept Iran op geweld te vermijden

De secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres betreurde woensdag de doden die zijn gevallen in de protesten tegen de regering waarbij tot dusver 21 mensen het leven hebben gelaten, en riep ertoe op, verder geweld te vermijden.

De voorzitter van de VN “volgt de ontwikkelingen [in Iran] met grote bezorgdheid’ en “dringt aan op respect voor de vrijheid tot vreedzame vereniging en de vrijheid van meningsuiting,” zei Guterres in een verklaring. “Verder geweld moet worden vermeden,” voegde hij toe […]

Op zijn beurt drong de Hoge Commissaris  voor de mensenrechten, ZeidRa’ad Al Hussein, er bij de Iraanse autoriteiten op aan om “de golf van protesten in het hele land zeer voorzichtig aan te pakken om het geweld en de onrust niet verder aan te wakkeren.” Hussein riep op tot onafhankelijk en neutraal onderzoek van het geweld en zei dat de autoriteiten van Iran moeten “zorgen dat alle veiligheidstroepen reageren op een manier die proportioneel en strikt noodzakelijk is.”

Naar aanleiding van de arrestatie van honderden demonstranten zei de HC voor de mensenrechten dat “vreedzame protesten niet gecriminaliseerd moeten worden. Ze zijn een rechtmatig onderdeel van het democratisch proces.”

Hoofd Mensenrechten VN roept Iraanse autoriteiten op tot verminderen van spanningen en tot onderzoek naar doden tijdens demonstratie

GENEVE (3 januari 2018) – De VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Zeid Ra’ad Al Hussein, riep de Iraanse autoriteiten woensdag op tot “ met grote zorg omgaan met de golf van demonstraties die in het land plaatsvinden, en zodoende te zorgen dat geweld en onrust niet verder worden aangewakkerd, en ook onderzoek te doen naar alle sterfgevallen en naar de verwondingen die tot dusverre zijn voorgekomen.”

Meneer Zeid zei: “ Ik ben zeer verontrust over de verslagen dat er meer dan 20 mensen, onder wie een jongen van 11 jaar, zijn omgekomen en dat honderden zijn gearresteerd tijdens de recente golf van demonstraties in Iran. De Iraanse autoriteiten moeten de rechten van alle demonstranten en gedetineerden respecteren, ook hun recht op leven, en ze moeten hun veiligheid garanderen. Er moet diepgaand, onafhankelijk en onpartijdig onderzoek komen naar alle gevallen van geweld die hebben plaatsgevonden – en een gezamenlijke inspanning om te verzekeren dat alle veiligheids medewerkers reageren op een manier die proportioneel en hoogstnoodzakelijk is, en geheel in lijn met internationale regelgeving.”

De chef van VN Mensenrechten benadrukte dat Iraanse burgers die de straat op zijn gegaan om hun onvrede te uiten, het recht hebben gehoord te worden, en dat de zaken die zij te berde brengen, opgelost zouden moeten worden door dialoog, met alle respect voor de vrijheid van meningsuiting en het recht op vreedzame vergadering.

“Het is de taak van de autoriteiten om ervoor te zorgen dat hun acties niet leiden een neerwaartse spiraal van geweld zoals dat gebeurde in 2009”, waarschuwde hij. “De autoriteiten moeten alle stappen ondernemen om te verzekeren dat dit niet nogeens zal gebeuren.”

De Hoge Commissaris riep de autoriteiten op, alle demonstranten vrij te laten uit hun gevangenschap, die willekeurig waren beroofd van hun vrijheid of hoe dan ook bestraft voor het uitdrukken van hun zienswijze en hun vreedzame manier van demonstreren. “Vreedzaam demonstreren moet niet worden gezien als crimineel gedrag”, zei hij. “Het is een wettig deel van een democratisch proces.”

Iran: VN experts roepen op tot respect voor rechten van demonstranten

GENEVE (5 januari 2018) – De eisen door Iraanse demonstranten van vrijheid en toereikende levensstandaarden moeten worden ingewilligd en hun rechten dienen te worden gerespecteerd, hebben mensenrechten specialisten van de VN gezegd.

Vier Speciaal Rapporteurs* hebben extreme zorgen geuit over de dood van meer dan 20 mensen, onder wie ook kinderen, en over honderden arrestanten in het land. “Wij zijn erg ontstemd over de manier waarop de autoriteiten hebben gereageerd op de demonstraties,” zeiden zij in een gezamenlijke verklaring.

“We delen de zorgen die zijn geuit door groepen uit de Iraanse burgerlijke samenleving over wat zal gebeuren met mensen die gearresteerd zijn.

“De namen van alle gedetineerden die zijn opgepakt in verband met de demonstraties, de gegevens over waar ze zijn en hoe het met hen gaat, moeten gepubliceerd worden, en zij moeten direct toegang krijgen tot hun families en tot juridisch advies.

“De instructie van de Iraanse overheid aan de Revolutionaire Garde om hard in te slaan op de demonstranten, en de dreigementen van het Openbaar Ministerie over harde bestraffing zijn onacceptabel.

“Wij roepen de autoriteiten op tot terughoudend en proportioneel reageren in hun inspanning om de demonstraties in de hand te houden, het gebruik van macht te beperken tot het minimum, en tot volledig respecteren van de rechten van de demonstranten, ook hun recht op leven, vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering.

“We zijn ook heel bezorgd over verslagen dat de Iraanse regering het internet heeft afgesloten voor mobiele netwerken, en dat sociale media diensten zoals Instagram en berichtendiensten zoals Telegram gesloten zijn in een poging om de protesten te smoren. In sommige streken is de toegang tot Internet helemaal afgesloten.

“Uitschakeling van communicatiekanalen is een ernstige schending van fundamentele rechten.

“De beheersing en censuur van informatie door afsluiting van Internet en berichtendiensten is een onrechtmatige beperking op het recht van vrijheid van meningsuiting en het weerhoudt de bevolking van bediening van communicatie en diensten.

De specialisten zeiden dat de afwezigheid van het stappen nemen om aan de onderliggende redenen voor de protesten, die op vreedzame manier plaatsvonden, tegemoet te komen, “storend” was.

“De Iraanse autoriteiten zouden onmiddellijk actie moeten ondernemen om te verzekeren dat alle burgers vreedzaam hun recht op vrijheid van meningsuiting en vergadering kunnen uitoefenen, en ze zouden moeten verzekeren dat deze en andere fundamentele rechten niet geconfronteerd worden met geweld, om verdere gevallen van verwonding te vermijden”, zeiden zij.

*De VN specialisten zijn: Mrs. Asma Jahangir Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran;Mr. David Kaye, Special Rapporteur on the right to freedom of opinion and expression;Ms. Agnes Callamard, Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions; en Mr. Michel Forst, Special Rapporteur on the situation of human rights defenders.

De Speciaal Rapporteurs zijn deel van wat bekend staat als de Special Procedures van de Raad van Mensenrechten. Speciale Procedures, het grootste orgaan van onafhankelijke specialisten binnen het VN Mensenrechten systeem, is de algemene naam van de onafhankelijke, feiten onderzoekende en monitorende mechanismen van de Raad, dat ingaat op zowel specifieke situaties in landen als op thematische zaken in alle werelddelen. De specialisten van Speciale Procedures werken op vrijwillige basis; zij zijn geen VN-personeel en krijgen geen salaris voor dit werk. Zij zijn onafhankelijk van elke regering of organisatie en dienen in hun eigen individuele mogelijkheid.

 

Verklaring van de Hoge Vertegenwoordiger van de EU over de situatie in Iran

2januari 2018 janaujanuari2018 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/01/02/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-situation-in-iran/

 

De Europese Unie volgt van dichtbij de demonstraties in Iran, de toename van geweld en het onacceptabele verlies aan mensenlevens.

Voor de EU zijn mensenrechten altijd een hoofdzaak in de relatie met Iran. Vreedzame demonstratie en vrijheid van meningsuiting zijn fundamentele rechten die voor elk land gelden, en Iran is geen uitzondering.

In de afgelopen dagen hebben we contact gehad met de Iraanse autoriteiten. In de geest van openheid en respect, die de basis zijn van de relatie, verwachten wij van hen allen terughoudendheid in geweldstoepassing en garantie van vrijheid van meningsuiting, ook in het licht van verklaringen die zijn uitgegeven door de Iraanse overheid. De Europese Unie zal de situatie in Iran blijven monitoren.

Verklaring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken omtrent Iran

 

 

https://www.gov.uk/government/news/foreign-secretary-statement-on-iran

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft de volgende verklaring afgegeven omtrent de protesten in Iran.

Gepubliceerd op 1 januari 2018, Foreign & Commonwealth Office en The Rt Hon Boris Johnson MP

Minister Boris Johnson zei: „Het Verenigd Koninkrijk bekijkt de gebeurtenissen in Iran van dichtbij. We geloven dat daar serieus debat zou moeten zijn over de wettige eisen en de belangrijke zaken die de demonstranten naar voren brengen, en we kijken naar de Iraanse autoriteiten die dit moeten gaan doen.

„We geloven eveneens dat, vooral nu we de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in het zicht hebben, mensen de vrijheid van meningsuiting zouden moeten hebben, en dat ze vreedzaam kunnen demonstreren binnen de wet.

We betreuren de sterfgevallen die voorgekomen zijn tijdens de demonstraties in Iran, en roepen allen met een functie op tot terughoudendheid in geweld en tot het in het oog houden van de internationaal overeengekomen verplichtingen aangaande mensenrechten.“

Iran – vraag en antwoord – uittreksels uit de dagelijkse persbijeenkomst ( 2-1-2018)

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/iran/events/article/iran-q-a-excerpts-from-the-daily-press-briefing-02-01-18

V: wat is uw reactie aangaande de demonstraties in Iran?

A:  De Franse autoriteiten monitoren nu van dichtbij de situatie in Iran. Vrije demonstratie is een fundamenteel recht. Hetzelfde geldt voor vrije informatie beweging. Frankrijk uit haar zorg over het grote aantal slachtoffers en arrestaties. Deze zaken, en meer in het algemeen, de mensenrechten, zullen centraal staan in onze gesprekken met de Iraanse autoriteiten in de komende weken.

V: Gaat de reis van Minister Jean Yves le Drian die gepland staat op vrijdag, nog door, ondanks de demonstraties en het geweld?

A: We hebben geen informatie voor u op dit moment. Zoals de Minister een paar keer heeft gezegd, is Frankrijk voor een geregelde, directe en strenge dialoog met Iran. Deze dialoog gaat ook over de kwestie van de mensenrechten.

Minister van Buitenlandse Zaken Gabriel over demonstraties in Iran

Reuters – 1 januari 2018

https://www.reuters.com/article/us-iran-rallies-germany/germany-calls-for-calm-in-iran-urges-respect-for-right-to-protest-idUSKBN1EQ13G

BERLIJN (Reuters) – De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel heeft maandag zijn bezorgdheid uitgesproken over de dood van demonstranten in Iran en een beroep gedaan op de Iraanse overheid om de mensenrechten te respecteren.

De protesten door tienduizenden mensen zijn de grootste in Iran sinds de onlusten van 2009. “Wij doen een beroep op de Iraanse overheid om de rechten te respecteren van de demonstranten om zich vreedzaam te verenigen en hun stem te verheffen,” zei Gabriel.

Iran: respecteer het recht van de burgers om vreedzaam te demonstreren

https://freedomhouse.org/article/iran-respect-citizens-right-peaceful-protest

Washington, 31 december 2017 – In reactie op de groeiende burgerprotesten in Iran tegen corruptie en economische problemen en het gebruik van waterkanonnen tegen demonstranten door de autoriteiten en hun restricties op de toegang tot sociale media gaf het Freedom House de volgende verklaring uit:

“De Iraanse autoriteiten zouden de richten van de burgers op demonstreren tegen overheidsbeleid moeten respecteren, of het nu gaat over economie, Iran’s regionaal beleid of de wens van meer democratie:, zei Michael J. Abramowitz, de voorzitter van het Freedom House. “De regering zou moeten erkennen dat de vragen om beter bestuur, eerlijke politieke vertegenwoordiging en burgervrijheden van de Iraanse burgers zelf komen. De democratieën in de wereld zouden gezamenlijk de Iraanse autoriteiten moeten oproepen om de rechten van de burgers in hun land te respecteren, inclusief hun recht op vrije vergadering en het recht zichzelf vreedzaam te uiten.”

Iran staat op de ranglijst Freedom in the World 2017, als NIET-vrij gerangschikt. Ook bij Freedom of the Press 2017: NIET-vrij. Evenmin in de ranglijst Freedom on the Net 2017.

Freedom House is een onafhankelijke waakhond organisatie die democratische verandering steunt, de mate van vrijheid in de wereld monitort en pleit voor democratie en mensenrechten.

U kunt de organisatie bezoeken op Facebook en Twitter (freedomhousedc). Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes van FH bij news and events door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief en de blog.

Iran: doe onderzoek naar de moorden op demonstranten

Stop gebruik van extreme macht tegen de demonstranten

https://www.hrw.org/news/2018/01/02/iran-investigate-killings-protesters        Beiroet, 2 januari 2018 – De Iraanse autoriteiten zouden terughoudend moeten zijn in het toepassen van extreme machtsmiddelen tegen demonstranten, ze zouden onderzoek moeten doen naar de sterfgevallen tijdens de demonstraties die momenteel in het gehele land plaatsvinden en ze moeten wederrechtelijke beperkingen op de toegang tot Internet weer weghalen, aldus Human Rights Watch vandaag.

Totnogtoe hebben de officiële nieuwskanalen van de Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) de dood van minstens 21 mensen bevestigd, onder wie ook twee veiligheidsofficieren, tijdens de demonstraties en botsingen met de veiligheidsdiensten gedurende de laatste vijf dagen. De demonstraties begonnen op 29 december 2017 in de stad Masshad en verspreidden zich over meer dan een twaalftal steden in Iran.

In het neerslaan van protesten heeft Iran de vrijheid van informatie als mikpunt

https://rsf.org/en/news/crackdown-protests-iranian-regime-targets-freedom-inform

3 januari 2018 – Reporters Zonder Grenzen (RSF) veroordeelt de arrestaties van rond de 10 journalisten door het Iraanse regime in de laatste dagen en de beperkingen die het regime heeft opgelegd aan de toegang tot sociale media, in een poging tot censureren van de informatie over de golf van protesten in het gehele land.

Zo’n 60 steden door Iran heen zijn niet beïnvloed door de antiregeringsdemonstraties, waarin minstens 1000 mensen zijn gearresteerd sinds het begin van de protesten zes dagen geleden, aldus bronnen van het regime.

Vier burgerjournalisten die werken voor de website Majzooban Nor – Mohammad Sharifi Moghadam, Mohammad Reza Sharifi, Faezeh Abdipour en Kasra Nouri -, zijn onderworpen aan hardhandige arrestatie door agenten van de geheime dienst op 31 december en naar de Evin gevangenis overgebracht. Nouri had recentelijk daar al 3 jaar vastgezeten van 2012 tot 2015.

In elk geval zijn er tien journalisten gearresteerd volgens informatie die verzameld is door RSF. Sommige van deze arrestaties zijn gefilm door mensen, die zelf daarna zijn aangehouden, zoals te zien is in een video die gepost is op de Facebookpagina van de journalist en mensenrechten activist Masih Alinejad.

Het was deels bedoeld om de verspreiding van dit soort videobeelden op sociale media te voorkomen, dat de autoriteiten Internet voor een deel of helemaal lamlegden op 31 december. De autoriteiten blokkeerden ook de toegang tot Instagram en Telegram. Minister van Telecommunicatie Mohammad-Javad Azari Jahorni beschuldigde Telegram, dat 40 miljoen gebruikers heeft in Iran, van het aanmoedigen van een „gewapende opstand“.

Telegram oprichter Pavel Durov gaf aan op Twitter dat Telegram zelf een van zijn kanalen, Amadnieuws, had opgeheven op 30 december. Dit liet de klanten zien hoe je Molotov cocktails moest gebruiken tegen de politie. Volgens Durov begonnen de Iraanse autoriteiten ondanks dat de volgende dag de toegang tot de hele app te blokkeren, want Telegram had geweigerd om alle oppositiekanalen die Telegram gebruiken te sluiten, ook die oproepen tot vreedzaam protest.

Durov zei gisteren in een Tweet dat, terwijl Telegram en Signal nog steeds geblokt zijn door de autoriteiten, Whatsapp nog steeds toegankelijk is. Facebook en Twitter zijn al sinds 2009 ontoegankelijk in Iran.

RSF veroordeelt het laatste neerslaan van de vrijheid van informatie in Iran en roept Asma Jahangir, de Speciaal Rapporteur van de VN voor Mensenrechten in Iran, en David Kaye, de VN Speciaal Rapporteur voor de promotie en bescherming van het recht op vrijheid  van meningsuiting, op tot snel ingrijpen om de fundamentele rechten van de Iraniërs te beschermen.

De autorteiten schonden pas het neutraliteitsprincipe van Internet met verschillende aanvallen op de nationale en internationale netwerken. Toegang tot het internationale Internet kost nu meer dan die tot het gecensureerde en gemonitorede nationale (of „Halal“) Internet.

Iran: stop steeds hardvochtiger neerslaan en doe onderzoek naar dood van demonstranten

4 januari 2018

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/01/iran-stop-increasingly-ruthless-crackdown-and-investigate-deaths-of-protesters/

„Iraanse autoreiteiten moeten het recht op vreedzame demonstratie waarborgen, onderzoek doen naar berichten dat veiligheidstroepen onwettig vuurwapens hebben gebruikt tegen ongewapende demonstranten en ze moeten honderden gedetineerden beschermen tegen marteling en andere vormen van mishandeling“. Dit zei Amnesty International vandaag bij zorgen die men heeft over het feit dat het neerslaan van demonstraties, die zich hebben verspreid over Iran in de laatste week, steeds feller wordt.

Verklaring door de woordvoerder van de Europese Unie over de executie van een minderjarige in Iran

4 januari 2018

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/38011/statement-spokesperson-execution-juvenile-offender-iran_en

De verklaring van de woordvoerder luidt:

„Op 4 januari 2018 is Amirhossein Pourjafar geëxecuteerd in Iran, nadat hij terdood veroordeeld werd in oktober 2017. Hij was veroordeeld voor een ernstig delict en de EU spreekt haar diep medeleven uit naar de familie van het slachtoffer.

Terdood veroordeling voor misdaden die begaan zijn toen de pleger jonger was dan 18 jaar, is tegen Iran’s internationale verplichtingen onder het Internationaal Convenant voor Burger en Politieke rechten en tegen de Conventie voor de Rechten van het Kind.

De Europese Uni eis tegen de doodstraf in alle omstandigheden en gevallen en zaken, zonder uitzondering, en streeft naar algehele afschaffing ervan.“

Iran: nieuws over arrestatie van minstens 27 jonge vrouwen is bevestigd

6 januari 2018

Het nieuws over de arrestatie van minstens 21 vrouwen in 9 dagen van demonstraties in heel Iran is gepubliceerd in de media van de staat en in de pers.

Volgens Abdollah Pashaki, politie chef in het district Robat Karim in Teheran: „Drie vrouwen die een duidelijke rol hadden in de opstanden in de plaats Parand, zijn gearresteerd door de Staatsveiligheidsdienst.“ (door de Staat gerund persbureau ROKNA – 5 januari 2018).

Iran probeert verslag van demonstraties door buitenlandse media te censureren

5 januari 2018-RSF veroordeelt de poging van de Iraanse overheid tot smoren van verslagen over de huldige protesten door Farsi-talige media die in het buitenland hun werk doen, en die een hoofdbron zijn voor alternatief nieuws en informatie voor de Iraniërs.

Inlandse media, die onder strikte overheidscontrole staan, hebben de anti-regeringsdemonstraties van de laatste 8 dagen genegeerd, toen er 22 mensen gedood werden en er rond 17.000 gearresteerd zijn, onder wie ook verscheidene burger-journalisten.

Vice President van het Europees Parlement Telicka: De EU moet niet zwijgen over het gedrag van de Iraanse autoriteiten tegen demonstranten

2 januari 2018

Terwijl een groot deel van de wereld genoot van een rustige periode tussen Kerst en Oud en Nieuwjaar vieringen, zijn er in heel Iran demonstraties geweest waarbij meer dan 24 mensen zijn omgekomen.

Het protest, dat werd veroorzaakt door ontevredenheid met prijsstijgingen en corruptie van de autoriteiten, werd snel een politieke demonstratie die riep om verandering van regime.

Duizenden Iraniërs riepen om de val van de dictator, vrijlating van politieke gevangenen en vrijheid. Demonstraties en alle vormen van conflict gaan nog steeds door in het hele land. Honderden ervan zijn de laatste dagen geweest. Hoe dan ook veroorzaakten deze acties ongepaste ingrepen door de Iraanse autoriteiten, waarbij verschillende doden vielen en velen gewond raakten.

“Ik veroordeel al het geweld dat de Iraanse autoriteiten de laatste dagen tegen de burgers die hun onvrede met het regime uitten, hebben aangewend”, zei Pavel Telicka, de Vicepresident van het Europees Parlement, die sinds kort verantwoordelijk is voor zaken betreffende mensenrechten.

“De eisen die de mensen stellen in de protesten, zijn begrijpelijk. Ik heb al lang verteld dat er schendingen van basale mensenrechten zijn in Iran, executies zijn gebruikelijk. Mensen leven onder een achterlijk en onderdrukkend regime, de gevangenissen zitten vol met politieke gevangenen. Dat is iets waarvoor wij niet onverschillig moeten zijn”, zo voegde hij toe.

De Iraanse oppositie werd in het Europees Parlement gesteund door de Belgische afgezant Gérard Deprez. In zijn verklaring, die ook gesteund is door Pavel Telicka, moedigde hij de burgers van Iran aan in het gevecht voor een betere toekomst. “Mijn collega’s en ik zijn al lange tijd bezig met het promoten van een vrij en seculier Iran in het EP, en we staan zeer sympathiek tegenover de democratische Iraanse oppositie die geleid wordt door Maryam Rajavi, die de gastspreker was tijdens de conferentie in Brussel op 6 december”, zei hij.

De conferentie werd gehouden door de groep Vrienden van een Vrij Iran, en had tot doel de Iraanse bevolking te laten zien dat er stemmen zijn die streven naar het hooghouden van de mensenrechten in hun land.

Ook Telicka was aanwezig en vertelde in zijn toespraak dat: “Tot voor kort zijn wij te toegeeflijk geweest in onze principes. We zijn ook compromissen aan het sluiten geweest waar dat niet zou moeten”, zei hij. “We moeten steviger zijn in het respecteren van fundamentele mensenrechten met betrekking tot landen waar we naartoe gaan voor bilaterale overeenkomsten”.

Na afloop van de conferentie besprak hij de situatie in Iran met mevrouw Rajavi persoonlijk tijdens een bilaterale bijeenkomst. En in de afgelopen paar dagen drukte hij zijn steun aan het Iraanse volk uit op Twitter. “Iran heeft de steun van de Europese Unie nodig, maar het moet stevig worden overwogen of we dat doen, vanwege de buitensporige daden van het Iraanse regime tegen de eigen burgers.”

“De demonstranten moeten onze steun horen”, voegde Telicka toe: “Federica Mogherini, de Hoogste Afgevaardigde van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, heeft nog niet officieel gesproken over de situatie. De stem van Europa wordt niet gehoord. De Tsjechen zijn ook stil. Door dit zwijgen moedigen wij echter de Iraanse autoriteiten aan in hun daden. De demonstraties zijn nog niet voorbij.”

Nu protesten in Iran verminderen, roepen de Verenigde Staten op tot een spoedzitting van de VN

De ambassadeur van de Verenigde Staten bij de VN, Nikki Haley, spreekt op een korte persconferentie in het hoofdkwartier van de VN op 2 januari 2018

Verenigde Naties, CBS, 5 januari 2018 – De Veiligheidsraad van de VN heeft vrijdagmiddag een spoedzitting gehouden over wat ambassadeur Nikki Haley heeft omschreven als “de zorgwekkende en gevaarlijke situatie in Iran”.

Minstens 450 mensen zijn gearresteerd en 21 gedood in anti-regering protesten die zich snel verspreidden over de Islamitische Republiek de afgelopen week. De demonstraties begonnen donderdag (28 december) met een protest in de stad Masshad in Oost Iran met als onderwerp de economische problemen. De mate waarin de protesten zich uitbreidden verraste zowel het regime in Teheran als de Verenigde Staten.

“We moeten niet zwijgen. Het volk van Iran roept om vrijheid”, zei Haley eerder deze week toen de protesten echt op gang kwamen. “Morgen zal de Veiligheidsraad van de VN debatteren over de zorgwekkende en gevaarlijke situatie in Iran”, zei zij in een uitgegeven verklaring op donderdagavond, eraan toevoegend dat het ging om “een kwestie van fundamentele mensenrechten voor het Iraanse volk, maar het is ook een zaak van internationale vrede en veiligheid”.

Alma Konurbayeva, persbeambte uit Kazakhstan, het land dat in januari de voorzitter is van de Veiligheidsraad, bevestigde aan Pamela Falk van CBS nieuws dat de bijeenkomst van vrijdagmiddag (waar Haley om gevraagd had) op de agenda stond.

Alma Konurbayeva, persbeambte uit Kazakhstan, het land dat in januari de voorzitter is van de Veiligheidsraad, bevestigde aan Pamela Falk van CBS nieuws dat de bijeenkomst van vrijdagmiddag (waar Haley om gevraagd had) op de agenda stond.

Verscheidene landen in de Veiligheidsraad hebben in het nabije verleden zittingen over interne of huishoudelijke zaken van VN lidstaten geblokkeerd of geprobeerd ze te voorkomen. Mevrouw Falk rapporteert dat wanneer Rusland of enige van de andere 14 leden van de Raad de bijeenkomst afwijst, het dan komt tot een stemming over het al dan niet doorgaan ervan.

De Zweedse Minister van Buitenlandse Zaken Margot Wallstrom kwam onder vuur te liggen deze week nadat zij met de nationale media had gesproken over de “grote bezorgdheid en ontzetting van Zweden over de gebeurtenissen in Iran”, maar ze sprak sceptisch over de noodzaak voor een zitting in de VN. Daar is Haley het niet mee eens: “Het zou me toch wat zijn, wanneer welk land dan ook probeert de Veiligheidsraad te weerhouden van zelfs een debat hierover, dat is net zoals de Iraanse overheid probeert haar eigen volk de mogelijkheid te benemen haar stem te laten horen.”

De duidelijkste weerstand tegen de zitting kwam van Russische zijde: “Wij zien geen rol voor de VN Veiligheidsraad hierin”, zei de Onderminister voor Buitenlandse Zaken Sergei Ryabkov, eraan toevoegend dat een zitting over de burgerlijke ongehoorzaamheid in Iran “schadelijk en destructief” zou zijn.

“De Iraanse dictatuur probeert te doen wat ze altijd deed, door te zeggen dat de protesten zijn bedacht door vijanden. We weten allemaal dat dit complete onzin is”, zei Haley deze week tegen journalisten.

Het Witte Huis gaat intussen door met het aandraaien van de economische duimschroeven om Iran. Donderdag legde het Bureau voor de controle van Buitenlandse Bezittingen van het Amerikaanse Ministerie van Financiën sancties op aan vijf Iraanse bedrijven met relaties met een hoofdelement van het Iraanse rakettenprogramma. Steven Mnuchin, de Minister van Financiën, zei hiervan dat “het Iraanse regime daaraan prioriteit geeft boven het economisch welzijn van het Iraanse volk”.

Gezien de Russische weerstand tegen de zitting van de Veiligheidsraad over Iran, geloven sommige diplomaten en deskundigen dat het zittingsvoorstel een win-win situatie zou betekenen voor de VS. Wanneer de VS de stemmen niet zouden vergaren om de zitting te houden, dan zou het hen toch versterken in hun argument dat de VN faalt in het bespreken van mensenrechten. Als de zitting wel plaatsvindt, zal de regering Trump in staat zijn om uit te leggen dat het geld van de sanctieverlichting onder de JCPOA van 2015 niet naar het Iraanse volk is gegaan; net hetgeen dat de sfeer bepaalde waarin de protesten begonnen over de economische malaise van het land. 

Amerikaanse VN-gezant Nikki Haley verzoekt spoedbijeenkomst over Iraanse protesten

France 24 – 2 januari 2018

http://www.france24.com/en/20180102-us-ambassador-nikki-haley-urgent-emergency-un-meeting-iran-protests

De ambassadeur van de VS bij de VN Nikki Haley vroeg dinsdag om een urgente bijeenkomst over de dodelijke demonstraties in Iran en prees de “grote moed” van de demonstranten, en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drianheeft zijn bezoek aan Teheran uitgesteld vanwege de onlusten.

Nikki Haley, afgezant van de VS bij de Verenigde Naties, vroeg de internationale gemeenschap om zich uit te spreken over de groeiende protesten in Iran, en zei dat de VS de VN om een spoedvergadering zou vragen. Zij zei de VS in de komende dagen spoedbijeenkomsten bijeen zou roepen van de VN-Veiligheidsraad en van de in Genève gevestigde VN-commissie voor de mensenrechten […]

“De vrijheden opgenomen in het Charter van de Verenigde Naties worden bedreigd in Iran. Er zijn reeds tientallen doden gevallen. Honderden mensen zijn gearresteerd,” vertelde ze […]