Moge God Zijn liefde uitstorten over jullie. Wij zullen niet toestaan dat jullie je hoop opgeven. Wij zenden onze gebeden voor jullie op naar de hemel en onze gebeden zullen niet geweigerd worden omdat ze samen met onze tranen worden opgezonden.

Blijf sterk
Wij houden van jullie
Wij voelen pijn in ons hart
We schrijven onze tranen neer

SMV