Sinds 19 maart zijn grote delen van Iran getroffen door extreme regen, die rampzalige overstromingen veroorzaakte. Grote aantallen mensen hebben hun leven verloren en nog meer zijn gewond geraakt of hebben hun huizen verloren.

Er zijn berichten dat het regime heeft geprobeerd de ernst van de schade en het aantal doden en gewonden te verzwijgen.

Journalisten zouden volgens de berichten de toegang tot ziekenhuizen zijn geweigerd en er wordt hen niet toegestaan om over het aantal doden en gewonden te schrijven of spreken.

Door de staat gecontroleerde agentschappen berichten dat het aantal dodelijke slachtoffer is gestegen van 17 naar 44. Berichten uit andere bronnen melden echter dat tenminste 200 mensen zijn omgekomen.

Iraanse nieuwsagentschappen hebben verder gemeld dat 200 auto’s die tijdens de overstromingen op de weg waren, zijn weggeslagen. In de meeste van die auto’s zaten passagiers, dus het genoemde aantal slachtoffers kan duidelijk niet kloppen.

Beelden van de grote schade in andere delen van het land worden ook verspreid en de wanhoop van de getroffenen is tastbaar. Sommigen zijn naar de daken van gebouwen gevlucht.

Landverschuivingen blokkeren wegen in heel Iran en dorpen zijn afgesneden van de rest van het land. Er is geen schoon water en veel mensen hebben geen toegang tot flessen water.

Bewoners van verschillende steden en dorpen klagen over de voortdurende passiviteit en incompetentie van de autoriteiten.

Lotfollah Dezhkam, de imam bij het vrijdaggebed in Shiraz in Zuid-Iran, bevestigde de toenemende woede van Iraniërs over hoe het regime de rijkdom van hun land heeft geplunderd waardoor de mensen weerloos waren tegen de recente overstromingen.

“Tijdens mijn bezoeken aan de overstroomde gebieden werden we geconfronteerd met de groeiende woede onder het volk. Ik heb persoonlijk veel beledigingen gehoord en ik ben erg kwaad. Ik zou moeten begrijpen wat de gemeente voor de mensen heeft gedaan. Maar als de gemeente de oevers van rivieren heeft vernield voor hun projecten, wat verwacht je dan van de mensen? Ik heb de gemeenten de grenzen van het toelaatbare in twee of drie verschillende regio’s zien overschrijden”, zei hij in opmerkingen die door het door de staat gecontroleerde agentschap IRNA werden verspreid.

“De slachtoffers van de overstromingen zijn erg boos over het gebrek aan actie van meerdere functionarissen”, voegde hij er aan toe op een bijeenkomst op dinsdagavond met het hoofd en medewerkers van de zogenaamde Stichting Huisvesting van het regime.

“Ze hebben watergangen in gebouwen veranderd. Natuurlijk krijg je dan overstromingen. Waarom heeft de gemeente een boulevard gebouwd en de watergangen geblokkeerd? Water van boven de ‘Quran Poort’ kan nergens heen en het is evident dat er dan overstromingen komen,” zei hij.

“De tunnel die de gemeente heeft gebouwd in het Sa’idi District is nu in een rivier veranderd. Deze tunnel heeft geen watergang. Op de plaats waar de gemeente in de toekomst een park wil aanleggen, staat nu twee meter water. Ik was getuige van ellendige situaties tijden de overstroming in Shiraz,” vervolgde de vertegenwoordiger van de Opperleider Ali Khamenei.