11 april 2019 –  Door volhardend mensenrechtenwerk gelukt het ook in Iran steeds weer om de vrijlating van onrechtmatig opgesloten gevangenen te bewerkstelligen. De verdedigster van vrouwenrechten Golrokh Ebrahimi Iraee dankt U allen hartelijk, dat u zich voor haar hebt ingezet.

De Iraanse vrouwenrechtenverdedigster Golrokh Ebrahimi Iraee (foto) werd op 8 april uit de Evin gevangenis in Teheran ontslagen. In Iran en in vele andere landen hadden verdedigers van de mensenrechten zich ingezet om de vrijlating van de 38-jarige schrijfster, die sinds oktober 2016 gevangen zat, te bewerkstelligen. Ze was alleen om haar mensenrechtenwerk tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld. De internationale protesten hebben ertoe geleid dat ze voortijdig in vrijheid werd gesteld.

Golrokh Ebrahimi Iraee zet zich in voor vrouwen- en kinderrechten en werkt in Iran mee aan een campagne tegen de doodstraf en de gruwelijke praktijk van het stenigen. Ook vanuit de gevangenis heeft zij d.m.v. open brieven geprotesteerd tegen de mensenrechtenschendingen en haar solidariteit betuigd met de burgerprotesten in Iran.

Tijdens haar gevangenschap werd de verdedigster van vrouwenrechten ook nog blootgesteld aan represaille maatregelen. Zo werd ze in januari 2018 van de Evin gevangenis, onder dwang, overgebracht naar de Schahr-e-Rey-gevangenis in de voorstad Varamin van Teheran. Deze gevangenis staat bekend om zijn onmenselijke omstandigheden. Ze werd door mannelijke gevangenbewaarders uitgescholden, verbaal seksueel belasterd, geschopt en geslagen.

Uit protest tegen haar overplaatsing en tegen de omstandigheden in de gevangenis ging  Golrokh Ebrahimi Iraee in hongerstaking.

Op 3 april 2018 geraakte zij bewusteloos en werd onder bewaking naar een ziekenhuis in Teheran gebracht.

Ze had zo’n 20 kg aan gewicht verloren en bevond zich in een uiterst kritische gezondheidstoestand. Met haar hongerstaking bereikte zij echter wel weer een terugplaatsing naar de Evin-gevangenis.

Ook de echtgenoot van Golrokh Ebrahimi Iraee is een verdediger van mensenrechten en bevindt zich sinds 2016 in onrechtmatige gevangenschap. Arash Sadeghi werd tot 19 jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij zich had ingezet voor het stoppen van de terechtstellingen in Iran en omdat hij mensenrechtenschendingen had onderzocht en de uitkomsten ervan publiek had gemaakt.

De in de Rajai-Shahr-gevangenis in de stad Karaj, nabij Teheran, opgesloten gevangene lijdt aan kwaadaardige botkanker in zijn rechterarm. Midden september 2018 werd Arash Sadeghi in een ziekenhuis geopereerd. Maar al na een paar dagen na zijn operatie werd het de artsen onmogelijk gemaakt om de behandeling voor te zetten en werd de zwaar zieke patiënt naar de gevangenis teruggebracht.

Omdat Arash Sadeghi aan zijn overtuiging vasthoudt, wordt hem in de gevangenis opzettelijk de noodzakelijke medische zorg onthouden, om hem te straffen en te martelen. Zijn gezondheidstoestand is zorgwekkend.

Golrokh Ebrahimi Iraee heeft na haar invrijheidstelling allen, die zich voor haar hebben ingezet, bedankt. Ze riep mensenrechtenverdedigers in hele wereld op om de hulpcampagne voor haar man Arash Sadeghi te ondersteunen. Hij moet direct in vrijheid worden gesteld om in een speciale kliniek te worden behandeld.

Golrokh Ebrahimi Iraee met haar man Arash Sadeghi voor haar arrestatie