De Europese Unie verlengt het inreisverbod en de toegang tot hun vermogen van 82 functionarissen van het regime in Iran, van wie jarenlange zware overtredingen van de mensenrechten zijn bewezen. Ook blijft de export van goederen, die gebruikt worden om de bevolking onder druk te zetten en te controleren, verboden.

Vanwege onophoudelijke ernstige mensenrechtenschendingen in Iran heeft de Europese Unie haar  sancties tegen het regime in Teheran met een jaar verlengt. De EU-lidstaten hebben besloten de strafmaatregelen tot 13 april 2020 te handhaven.

Het gaat hierbij om een inreisverbod en de toegang tot hun vermogen van 82 functionarissen van het regime in Iran, van wie jarenlange zware overtredingen van de mensenrechten zijn bewezen. Ook blijven de vermogens van organisaties bevroren.  Bovendien bekrachtigde de EU het verbod op export van goederen, die gebruikt worden om de bevolking onder druk te zetten en te controleren. Deze maatregelen werden voor het eerst in 2011 van kracht en daarna elk jaar verlengt.

Door de sancties worden ook hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Iraanse veiligheids- en justitie autoriteiten getroffen. Daar horen ook de rechters bij, die In Iran berucht zijn omdat zij steeds maar weer mensenrechtenverdedigers tot onterechte tot lange gevangenisstraffen veroordelen.

Tot hen behoort de rechter Mohammed MOGHISSEH, leider van afdeling 28 van het Revolutionaire Gerechtshof in Teheran, die de mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh in maart 2019, vanwege haar bemoeienis met mensen- en vrouwenrechten, tot 33 jaar gevangenisstraf en 148 zweepslagen heeft veroordeeld.

Reeds in maart heeft de Raad voor de Mensenrechten van de VN het mandaat van de bijzondere berichtgever over de toestand van de mensenrechten in Iran verlengt. Daarmee geldt Iran nog steeds als een land waar de toestand van de mensenrechten desastreus is en continue internationaal in de gaten moet worden gehouden.

Sancties verlengd

Europese Raad

• Raad van de EU

• Persmededeling

• 08/04/2019

• 11:00

Mensenrechtenschendingen in Iran: Raad verlengt sancties met 1 jaar 

Vandaag heeft de Raad zijn beperkende maatregelen in reactie op ernstige mensenrechtenschendingen in Iran tot en met 13 april 2020 verlengd. Deze maatregelen omvatten:

– een reisverbod en een bevriezing van tegoeden ten aanzien van 82 personen en 1 entiteit

– een verbod op uitvoer naar Iran van uitrusting die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie en uitrusting voor de interceptie van telecommunicatieverkeer

Deze maatregelen werd ingevoerd in 2011 en zijn sindsdien telkens op jaarbasis verlengd.

Beperkende maatregelen van de EU tegen Iran

Naar de bladzijde “Vergaderingen”