De Iraanse journalisten Amir Amirgholi, Sanaz Alahyari en Amirhossein Mohammadifar (foto hierboven) zitten sinds januari  2019 zonder tenlastelegging gevangen en zonder dat zij toegang hebben tot een raadsman. Ze kunnen een rechtszaak tegemoet zien op grond van valse aanklachten t.a.v. de nationale veiligheid, alleen omdat zij verslag uitbrachten over de arbeidersprotesten in de provincie Khuzestan in het zuiden van Iran. Amir Amirgholi en  Sanaz Alahyari is de juiste medische zorg onthouden. Alle drie moeten zij onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrij gelaten.

De Iraanse journalisten Amir Amirgholi, Sanaz Alahyari en Amirhossein Mohammadifar zitten sinds januari  2019 in de Evin gevangenis van Teheran, zonder dat zij een advocaat kunnen raadplegen. Ze moeten een rechtszaak tegemoet zien voor een  gefingeerde tenlastelegging voor het in gevaar brengen van de nationale veiligheid, alleen maar omdat zij verslag uitbrachten over de arbeidersprotesten bij de Haft Tappeh suikerrietfabriek in de provincie Khuzestan, de werkers daar hadden grieven over niet uitbetaalde lonen en slechte werkomstandigheden. De journalisten zijn allen medewerkers van Gam, een online tijdschrift, dat verslag uitbrengt over zaken van maatschappelijke rechtvaardigheid, waaronder de rechten van arbeiders. Hun vervolging maakt deel uit van een breder optreden tegen verdedigers van de rechten van werkenden en van journalisten, die de protesten bij de  Haft Tappeh fabriek versloegen aan het eind van 2018.

Sanaz Alahyari en Amir Amirgholi wordt yoegang tot een goede medische verzorging ontzegd. Sanaz Alahyari lijdt aan terugkerende klachten van maagpijn, verlies van gewicht, en ernstig beven van handen en benen gedurende laatste twee maanden, hij heeft dringend medische zorg nodig. Amir Amirgholi lijdt aan diabetes en heeft niet de apparatuur gekregen, die hij nodig heeft om zijn bloed- en suikerwaarden in de gaten te houden.

De journalisten werden in januari 2019 aangehouden door medewerkers van het Ministerie van Inlichtingen en overgebracht naar sectie 209 van de Evin gevangenis waar zij werden onderworpen aan verlengde eenzame opsluiting, ze werden ondervraagd zonder dat er een raadsman aanwezig was. Op 29 april 2019, werden zij voorgeleid in het bureau van de aanklager in de Evin gevangenis en in kennis gesteld van de aanklacht, die inhield “vereniging en samenzwering om misdaden tegen de veiligheid  te begaan”, “het verspreiden van propaganda tegen het systeem”, “verspreiden van leugens” en “het lidmaatschap van een beweging die erop gericht is de nationale veiligheid te ondermijnen”. Ze wachten op dit ogenblik hun proces af voor afd. 28 van het Revolutionaire Gerechtshof in Teheran … – 3 juli 2019)