Introductie

De internationale veroordeling van het gebruik van militair geweld door het islamitische regime tegen vreedzame demonstranten gaat door, omdat volgens geïnformeerde schattingen het aantal demonstranten gedood door Iraanse veiligheidstroepen tijdens de eerste vier dagen van massale anti-regeringsdemonstraties in Iran minimaal 90 bedraagt maar, volgens sommige schattingen, wel is opgelopen tot 200.

De fragmentarische verslagen die, ondanks de overheidsbeperking op informatie en internet, internationale media bereiken geven aan dat de meest gewelddadige aanvallen op demonstranten hebben plaatsgevonden in Zuid-Iran in Behbahan, Mahshahr, Bushehr en Shiraz, alsmede in de Koerdische steden Javanroud en Marivan in het westen en in de zuidwestelijke buitenwijken van Teheran, met name in Shahryar.

In verschillende verslagen en door personen die naar buitenlandse satellietradio en tv-zenders bellen wordt gezegd dat IRGC en Basij-milities rechtstreeks op de demonstranten hebben geschoten, daarbij bewust richtend op hun hoofden.

Een video van de protesten op de Universiteit van Shiraz toont hoe IRGC-schutters het vuur op demonstranten openen met machinegeweren. Elders laten andere video’s zien dat sluipschutters van Basij-milities vanaf de daken van overheidsgebouwen op de demonstranten schieten.

Internationale reacties

In een eerste reactie zei VN-chef Antonio Guterres zei maandag dat hij de protesten in Iran met ernstige bezorgdheid in de gaten houdt en dat hij bedroefd en ontsteld is over mensen die worden gedood in de straten van Iran, aldus woordvoerder Stéphane Dujarric in een toelichting aan de pers. (Verenigde Naties – 18 november 2019)

https://www.un.org/press/en/2019/db191118.doc.htm

In een andere reactie riep een woordvoerster van de Duitse bondskanselier Angela Merkel de Islamitische Republiek op om het recht van het volk om te protesteren te respecteren en bereidheid tot overleg met de demonstranten te tonen. “Het is legitiem en verdient ons respect wanneer mensen moedig hun economische en politieke grieven uiten, zoals momenteel gebeurt in Iran,” zei woordvoerster Ulrike Demmer tegen de verslaggevers.

“De Iraanse regering moet op de huidige protesten reageren met de bereidheid om een dialoog aan te gaan”, zei ze tijdens een reguliere persconferentie, eraan toevoegend dat Duitsland de gebeurtenissen “met bezorgdheid” volgt. “We dringen er bij de regering in Teheran op aan de vrijheid van vergadering en meningsuiting te respecteren.” (DW – 18 november 2019)

https://www.dw.com/en/germany-urges-iran-to-respect-legitimate-protests/a-51295901

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook een verklaring afgegeven waarin de Iraanse autoriteiten worden opgeroepen om het recht van het volk om te protesteren en hun vrijheid van meningsuiting te respecteren, waarin het zegt: “Frankrijk volgt nauwlettend de demonstraties die momenteel in verschillende steden in Iran plaatsvinden. Het betreurt de dood van verschillende demonstranten in de afgelopen dagen.” (Franse overheidswebsite – 18 november 2019)

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/iran/news/article/iran-q-a-from-the-press-briefing-18-nov-19

Het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties in Genève uitte dinsdag diepe bezorgdheid over het gebruik van scherpe munitie tegen de betogers door de Iraanse veiligheidstroepen en riep de autoriteiten op, het gebruik van geweld om de deelnemers aan de protesten, die het gevolg zijn van een verhoging van de brandstofprijzen, te verspreiden te beperken. De functionaris van de OHCHR voegde er aan toe dat er ook meer dan 1000 demonstranten gearresteerd zijn.

Rupert Colville, VN-woordvoerder over de mensenrechten, riep de autoriteiten in Iran ook op om de sinds zaterdag afgesloten internetdiensten te heropenen en de rechten van de demonstranten op vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering te handhaven. “Er zijn steeds meer verslagen die suggereren dat de gedode aantallen zeker in de tientallen lopen, met ten minste twee cijfers, sommige verslagen geven zelfs nog hogere aantallen.

Het zou dus heel goed zijn om een beter, helderder beeld te hebben, maar het is duidelijk een zeer belangrijke, zeer alarmerende toestand”, voegde hij eraan toe. Voorts drong hij er op aan dat demonstranten op hun beurt demonstraties zouden moeten houden zonder hun toevlucht te nemen tot fysiek geweld of de vernietiging van eigendommen. (VN-nieuws – 19 november 2019)

https://news.un.org/en/story/2019/11/1051661

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25338&LangID=E

Reporters Without Borders (RSF) veroordeelt de onderdrukking van het fundamentele recht op online nieuws en informatie in Iran, waar het internet in de avond van 16 november volledig werd losgekoppeld als reactie op grote protesten tegen brandstofprijsstijgingen, die in meer dan 100 steden in het hele land plaatsvonden, en waar verbindingen nog steeds ernstig worden verstoord.

Het Iraanse regime sluit de internettoegang vaak af om protesten te bedwingen en neer te slaan, maar heeft dit in het verleden nog nooit zo langdurig gedaan. Deze keer was Iran 52 uur volledig afgesloten van de rest van de wereld en de verbindingen zijn nog steeds erg onregelmatig.

Dit besluit werd genomen door de Hoge Raad voor Nationale Veiligheid, die wordt voorgezeten door president Hassan Rouhani, om de verspreiding van informatie, met name op sociale netwerken, tegen te gaan.

Volgens onafhankelijke media en journalisten hebben de veiligheidstroepen gedurende drie dagen van protesten 100 mensen gedood. Maar de gehele bevolking van 80 miljoen mensen in Iran werd beroofd van zijn recht op informatie vanwege “boeven” van wie er “zeer weinigen” waren, volgens Opperste Leider Ali Khamenei en president Rouhani.

Volgens officiële cijfers gebruiken ongeveer 62 miljoen Iraniërs mobiele telefoons om verbinding te maken met het internet. In theorie zijn apps en platforms zoals Telegram, Signal, Facebook en Twitter in Iran verboden, maar veel mensen gebruiken gespecialiseerde apps om de blokkering te omzeilen.

Al 15 jaar promoot het regime zijn nationale informatienetwerk, het “Halal Internet” genaamd, dat het beschrijft als een manier om toegang te krijgen tot meer diensten met volledige beveiliging. In werkelijkheid proberen de autoriteiten vooral de stroom van vrije en onafhankelijke informatie, die als ‘contrarevolutionair’ en ‘subversief’ wordt omschreven, te beperken.

In juli 2016 erkende de Raad voor de Mensenrechten van de VN de toegang tot internet en de daarmee gepaard gaande vrijheid van meningsuiting als een fundamenteel recht en veroordeelde hij maatregelen om de toegang tot online-informatie te voorkomen of opzettelijk te verstoren.

“We betreuren deze laatste hardhandige aanpak van de vrijheid van informatie in Iran en we dringen er bij David Kaye, de speciale rapporteur van de VN voor de bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting, op aan zo snel mogelijk in te grijpen om de Iraanse grondrechten te beschermen” zei Reza Moini, hoofd van de afdeling Iran-Afghanistan van de RSF. “Het Iraanse regime moet zich houden aan zijn verplichtingen om internationale normen te respecteren en een einde maken aan alle digitale discriminatie.”

Iran staat op de 170e plaats van 180 landen in de World Press Freedom Index 2019 van de RSF.

(Reporters Without Borders – 20 november 2019)

https://rsf.org/en/news/iran-disconnects-internet-crack-down-protests-silence

De Europese Unie drong er donderdag bij Iran op aan “maximale terughoudendheid” te betrachten bij het omgaan met de protesten die het land de afgelopen dagen hebben opgeschrikt, waarbij verschillende mensen zijn doodgegaan, en een einde te maken aan het geweld. Een woordvoerster van de EU betuigde haar deelneming met de families van de doden en riep op tot dialoog om de spanningen op te lossen.

“We verwachten dat de Iraanse veiligheidstroepen maximale terughoudendheid zullen betrachten bij het omgaan met de protesten en dat de demonstranten vreedzaam actie zullen voeren. Elk geweld is onaanvaardbaar” zei Maja Kocijancic in een verklaring. “Het recht op vrijheid van meningsuiting en vergadering moet worden gewaarborgd.” Ze voegde eraan toe dat de EU van de Iraanse autoriteiten verwacht dat ze de communicatie herstellen en de sinds het weekeinde bijna totale afsluiting van het internet beëindigen. (Deutsche Welle –21 november 2019)

https://www.dw.com/en/iran-protests-eu-urges-end-to-violence/a-51350160

Iran: Experts slaan alarm over arrestaties, meldingen van executies en de afsluiting van het internet

GENÈVE (22 november 2019) – VN-deskundigen op het gebied van de mensenrechten hebben hun ernstige bezorgdheid geuit over de situatie in Iran tijdens de protesten die zich de afgelopen week over het land hebben verspreid.

“We zijn diep bezorgd over meldingen van moorden en gewonden en dat de autoriteiten mogelijk buitensporig geweld hebben gebruikt tegen degenen die deelnemen aan de protesten,” zeiden de experts. “We herinneren de autoriteiten eraan dat dodelijk geweld volgens het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten alleen gebruikt mag worden als het strikt noodzakelijk is om levens te beschermen.”

De deskundigen ontvingen geloofwaardige rapporten dat tussen 15 en 19 november niet minder dan 106 mensen werden gedood en dat maar liefst 1000 mensen werden gearresteerd wegens deelname aan de protesten. Recente rapporten suggereren dat deze cijfers nog aanzienlijk hoger zouden kunnen zijn.

“We herinneren de regering aan haar verplichtingen onder het Verdrag en roepen de autoriteiten op, ervoor te zorgen dat de rechten op vrijheid van mening en meningsuiting, evenals de vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging, worden gerespecteerd en beschermd” zeiden ze. De experts riepen verder de deelnemers aan de protesten op om ervoor te zorgen dat ze dit vreedzaam doen.

De protesten begonnen nadat de regering een verhoging van de brandstofprijzen met 50 procent aankondigde, evenals een maandelijkse rantsoenering van benzine, die onmiddellijk van kracht werden. De protesten komen middenin een moeilijke economische situatie in het land als gevolg van economisch wanbeheer en corruptie, evenals het opnieuw opleggen van sancties in 2018, die allemaal een aanzienlijk negatief effect hebben gehad op de economische en sociale rechten van gewone Iraniërs.

De in 2017 en 2018 gehouden demonstraties tegen de verslechterende economische omstandigheden leidden eveneens tot grootschalige arrestaties van deelnemers en het onmogelijk maken van communicatie.

De experts hebben ook hun bezorgdheid geuit over de landelijke sluiting van het internet en zeggen dat internationale mensenrechtenorganisaties, waaronder de Raad voor de Mensenrechten, dergelijke onevenredig zware acties veroordelen. Hoewel berichten van 21 november een marginale toename van de beschikbare verbindingen aangaven bleef dat zeer beperkt.

“Een landelijke netwerkafsluiting van dit soort heeft duidelijk een politiek doel: het recht van Iraniërs op toegang tot informatie en communicatie in een tijd van toenemend protest onderdrukken”, zeiden de experts. “Een dergelijke onwettige stap berooft Iraniërs niet alleen van fundamentele vrijheid, maar ook van basistoegang tot essentiële diensten.

“We dringen er bij de regering sterk op aan om de volledige internettoegang te herstellen en er voor te zorgen, het internet altijd operationeel te houden, vooral in tijden van publiek protest.”

Waarschuwingen van de Iraanse autoriteiten dat beslissende actie kan worden ondernomen als de protesten niet ophouden geven aanleiding tot ernstige bezorgdheid dat de situatie verder zou kunnen verslechteren, aldus de experts. Ze moedigen de regering aan om de dialoog aan te gaan met degenen die deelnemen aan de protesten en af te zien van maatregelen die hun mensenrechten onderdrukken of schenden.

De deskundigen van de VN hebben eerder hun bezorgdheid geuit bij de regering en zullen blijven zoeken naar een dialoog over deze kwesties en de situatie volgen.

EINDE

(*) De deskundigen van de VN zijn: dhr. Javaid Rehman,  speciaal rapporteur voor de mensenrechten in de Islamitische Republiek Iran, dhr. Clement Nyaletsossi Voule, speciaal rapporteur voor het recht op vreedzame vergadering en vereniging, dhr. David Kaye, speciaal rapporteur voor bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting, mevr. Agnes Callamard, speciaal rapporteur voor buitengerechtelijke, parate of willekeurige executies

De speciale rapporteurs maken deel uit van de zogenaamde Speciale Procedures van de Raad voor de Mensenrechten. Speciale Procedures, het grootste orgaan van onafhankelijke deskundigen in het mensenrechtenstelsel van de VN, is de algemene naam van de onafhankelijke onderzoeks- en monitoringorganisaties van de Raad die zich richten op de situatie in specifieke landen of thematische kwesties in alle delen van de wereld. Deskundigen van de Speciale Procedures werken op vrijwillige basis, zij behoren niet tot het personeel van de VN en ontvangen voor hun werk geen salaris. Ze zijn onafhankelijk van enige overheid of organisatie en werken mee op individuele basis.

VN Mensenrechten, Landenpagina — Iran

Neem voor meer informatie en mediaverzoeken contact op met mevr. Katharine Marshall (+41 22 917 9695 / [email protected])

Neem voor vragen van de media met betrekking tot andere onafhankelijke VN-deskundigen contact op met dhr. Jeremy Laurence, UN Human Rights – Media Unit (+41 22 917 9383 / [email protected])

Volg nieuws dat betrekking heeft op de onafhankelijke mensenrechtendeskundigen van de VN op Twitter@UN_SPExperts.

Bezorgd over de wereld waarin we leven?

Sta dan vandaag nog op voor iemands rechten.

#Standup4humanrights en bezoek de website op http://www.standup4humanrights.org

Amnesty International – Iran: Naar men aanneemt zijn meer dan 100 demonstranten vermoord omdat topfunctionarissen groen licht geven om de protesten te neer te slaan.

“Geverifieerde videobeelden, ooggetuigenverklaringen van mensen ter plaatse en informatie verzameld door mensenrechtenactivisten buiten Iran onthullen een schrijnend patroon van onwettige moorden door Iraanse veiligheidstroepen, die buitensporig en dodelijk geweld gebruiken om grotendeels vreedzame protesten in meer dan 100 steden in heel Iran, die het gevolg zijn van een stijging van de brandstofprijzen op 15 november, neer te slaan.”, zei Amnesty International vandaag.

Volgens geloofwaardige verslagen, die Amnesty International ontvangen heeft, zijn minstens 106 demonstranten in 21 steden vermoord. De organisatie is van mening dat het werkelijke aantal doden veel hoger kan zijn, waar sommige berichten suggereren dat er wel 200 mensen zijn gedood. Staatsmedia hebben slechts een handvol doden van demonstranten gemeld, evenals de dood van ten minste vier leden van de veiligheidstroepen. Videobeelden tonen veiligheidstroepen die vuurwapens, waterkanonnen en traangas gebruiken om deelnemers aan de protesten te verspreiden en die demonstranten met knuppels slaan. Beelden van op de grond achtergebleven kogelomhulsels geven, evenals het daaruit voortvloeiende hoge dodental, aan dat ze scherpe munitie gebruikten. “De autoriteiten moeten deze brutale en dodelijke actie onmiddellijk beëindigen en respect tonen voor het menselijk leven” zei Philip Luther, directeur onderzoek en rechtsbijstand voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika bij Amnesty International.

“De frequentie en het voortduren van dodelijke geweld gebruikt tegen vreedzame demonstranten in deze en eerdere massaprotesten, evenals de systematische straffeloosheid voor veiligheidstroepen die demonstranten doden, wekken ernstige vrees dat het opzettelijk dodelijke gebruik van vuurwapens om protesten neer te slaan een kwestie is geworden van staatsbeleid.”

Topambtenaren, onder wie de Opperste Leider van Iran, Ali Khamenei, hebben verklaringen afgegeven waarin zij demonstranten beschrijven als “schurken” en die veiligheidstroepen groen licht geven om demonstraties neer te slaan.

Volgens het internationale recht mogen veiligheidstroepen alleen dodelijk geweld uitoefenen wanneer dat strikt onvermijdelijk is om zich te beschermen tegen een dreigende dood of ernstig letsel.

Amnesty International roept de Iraanse autoriteiten ook op om het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en vrijheid van meningsuiting te respecteren, ondermeer door de vrijwel totale blokkering van toegang tot het internet, die ingesteld is om de informatiestroom naar de buitenwereld over het optreden van de overheid te beperken, op te heffen.

Honderden demonstranten blokkeerden wegen en gebruikten hun geparkeerde auto’s als een vorm van protest. Geverifieerde en door Amnesty International beoordeelde videobeelden tonen leden van de oproerpolitie die autoramen breken terwijl de chauffeurs nog in de auto’s zitten.

Volgens ooggetuigenverslagen, die worden bevestigd door videobeelden die door Amnesty International zijn beoordeeld, hebben sluipschutters ook vanaf daken en in één geval vanuit een helikopter op mensenmassa’s geschoten.

Hoewel de meeste demonstraties vreedzaam blijken te zijn, ging in sommige gevallen, toen het optreden van de veiligheidstroepen escaleerde, een klein aantal demonstranten over tot het gooien van stenen en tot brandstichting en vernielingen aan banken en opleidingsinstituten voor geestelijken.

“Zelfs als een kleine minderheid van demonstranten haar toevlucht tot geweld heeft genomen moet de politie altijd terughoudend zijn en niet meer geweld gebruiken dan strikt noodzakelijk, evenredig en rechtmatig in reactie op het geweld waarmee ze wordt geconfronteerd. Geweld door enkele individuen rechtvaardigt geen wijdverspreide niets ontziende reactie,” aldus Philip Luther.

Verschillende ooggetuigen hebben gezegd dat veiligheidstroepen doden en gewonden hebben weggehaald van wegen en uit ziekenhuizen. Volgens een patroon dat consistent is met eerdere praktijken hebben inlichtingendiensten en veiligheidstroepen geweigerd de lichamen van veel van de slachtoffers terug te geven aan hun families of hebben ze families gedwongen hun dierbaren haastig te begraven, zonder een onafhankelijke autopsie om de oorzaken en omstandigheden rond de doden vast te stellen. Dit is in strijd met het internationale recht en de normen voor het onderzoek naar onwettige moorden.

Staatsmedia meldden dat vanaf het begin van de protesten tot en met 17 november meer dan 1.000 demonstranten zijn gearresteerd.

Onder de gevangenen bevindt zich de mensenrechtenverdedigster Sepideh Gholian, die op 17 november werd gearresteerd na deelname aan de protesten door vreedzaam een tekstbord over de benzineprijzen omhoog te houden. Haar verblijfplaats is momenteel onbekend en Amnesty International vreest dat ze het risico loopt op marteling en andere vormen van mishandeling, in het licht van de verschrikkelijke staat van dienst van het martelen van gedetineerde mensenrechtenverdedigers.

“Iedereen die slechts wordt vastgehouden omdat hij vreedzaam deelnam aan demonstraties, zijn steun daaraan betuigt of de autoriteiten bekritiseert, moet onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten. Alle gevangenen moeten worden beschermd tegen marteling en andere vormen van mishandeling”, aldus Philip Luther.

De organisatie roept op tot onmiddellijke actie van de internationale gemeenschap, waaronder de VN en de EU, om de Iraanse autoriteiten verantwoordelijk te houden voor het plegen van onwettige moorden en het gewelddadig onderdrukken van het recht op vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering.

Afsluiting van het internet

Vanaf 16 november, minder dan een dag nadat de protesten begonnen, schakelden de autoriteiten het internet vrijwel volledig uit, waardoor bijna alle middelen voor online communicatie voor mensen in Iran werden afgesloten. De resulterende black-out van informatie is een opzettelijke poging van de autoriteiten om te voorkomen dat mensen afbeeldingen en video’s delen van het dodelijke geweld dat de veiligheidstroepen gebruiken.

Volgens de NGO NetBlocks zijn de verbindingen van Iran met de buitenwereld sinds de protesten begonnen gedaald tot 4% van het normale niveau. Alle mobiele netwerken zijn losgekoppeld en er is een bijna totale nationale internet- en telecommunicatie-black-out, hoewel sommige gebruikers er nog in geslaagd zijn om met het gebruik van virtuele privé-netwerken (VPN’s) en andere middelen toegang tot het internet te krijgen.

“Het afsluiten van communicatie via internet is een systematische aanval op het recht op vrijheid van meningsuiting en suggereert dat de autoriteiten iets te verbergen hebben. De Iraanse autoriteiten moeten onmiddellijk alle beperkingen op de toegang tot internet en sociale media opheffen, zodat mensen informatie kunnen delen en hun mening vrijelijk kunnen uiten” zei Philip Luther.

Systematisch en gecoördineerd optreden

Diverse overheidsfunctionarissen, onder wie de Opperste Leider, de president en het hoofd van de rechterlijke macht hebben de demonstranten gedemoniseerd en gewaarschuwd dat veiligheidstroepen demonstranten met geweld zullen confronteren.

Op 16 november zei de Iraanse minister van Binnenlandse Zaken dat de autoriteiten niet langer “tolerantie” en “zelfbeheersing” zullen tonen tegenover de demonstranten, ondanks toenemende berichten over slachtoffers onder de demonstranten.

Tijdens een toespraak op 17 november beschreef de hoogste leider van Iran de demonstranten als ‘schurken’ die werden aangezet tot geweld door contrarevolutionairen en buitenlandse vijanden van Iran. Hij beval veiligheidstroepen om “hun taken uit te voeren” om de protesten te beëindigen, waarmee hij het groene licht gaf om door te gaan met de wreedheden.

Gerechtelijke en veiligheidsinstanties hebben ook dreigende massale sms-berichten gestuurd om mensen te waarschuwen weg te blijven van “illegale bijeenkomsten”, anders zouden zij juridische stappen tegemoet kunnen zien.

“In plaats van groen licht te geven aan wreedheden moeten de Iraanse autoriteiten hun veiligheidstroepen in toom houden om verder bloedvergieten te voorkomen. Het al lang bestaande patroon van straffeloosheid voor onwettige moorden en verwondingen in Iran zal zeker doorgaan tenzij onafhankelijk onpartijdig onderzoek wordt verricht naar alle vermoedelijke gevallen van willekeurig en misbruik van geweld en degenen die dergelijke ernstige misdaden en schendingen begaan ter verantwoording worden geroepen”, aldus Philip Luther.

“De VN en individuele lidstaten moeten publiekelijk het bloedige optreden van Iran aan de kaak stellen. Ze moeten de Iraanse autoriteiten onder druk zetten om onafhankelijke mensenrechtenwaarnemers toegang te verlenen tot ziekenhuizen en detentiecentra in het land, de blokkering van het internet op te heffen en VN-mandaathouders uitnodigen om onderzoek te doen naar feiten.”(Amnesty International – 19 november, 2019)

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/11/iran-more-than-100-protesters-believed-to-be-killed-as-top-officials-give-green-light-to-crush-protests/

Arrestaties en doden 

• Het dodental voor de vier dagen van protesten in Iran tegen de stijging van de benzineprijs steeg tot minstens 300. Hoewel het aantal uit Iran ontvangen verslagen en video’s beperkt is vanwege het afsluiten van het internet zeggen bronnen dat het regime zijn toevlucht nam tot een dodelijk optreden tegen demonstranten.

• Uit de laatste verslagen vanuit Iran blijkt dat de meeste demonstranten die door de veiligheidstroepen zijn neergeschoten en gedood in hun hoofd en borst zijn geschoten.

• Het regime probeert de omvang van zijn moorden te verbergen. In veel gevallen hebben veiligheidstroepen geweigerd de lichamen van de demonstranten aan hun families over te dragen. In plaats daarvan worden ze op onbekende locaties begraven.

• Minstens 3000 demonstranten raakten gewond.

• Volgens het staatspersbureau Fars zijn meer dan 1000 mensen gearresteerd.

• Op vrijdagavond 15 november opende de Staatsveiligheidsdienst het vuur op een demonstratie door de mensen in Sirjan (Zuid-Centraal Iran), waarbij Javad Nazari Fath Abad (37) werd gedood en vele anderen werden verwond.

• De regeringstroepen schoten Mr. Nazari door het hoofd op het Olieplein, bij het oliedepot van de stad, en doodden hem onmiddellijk.

• Mehdi Nikuie Ali Abadi, 20, uit de provincie Fars, Zuid-Centraal Iran, werd zondag 17 november gedood door de veiligheidstroepen van de staat in het district Moaliabad in Shiraz. Zijn ouders hebben te horen gekregen dat ze niet mogen rouwen om zijn dood.

• Een andere demonstrant, Farzad Ansari, werd door de veiligheidstroepen aangevallen en gedood in Behbahan, in het zuidwesten van Iran. Hij werd dinsdag in zijn woonplaats te ruste gelegd.

• De 31-jarige Mehdi Papi werd zondagavond gericht gedood door veiligheidstroepen in Fardis, Karaj, in de buurt van Teheran.

• Onder de doden die tijdens de landelijke protesten in Iran vielen waren drie vrouwen.

• Op zaterdag 16 november 2019 werd een 50-jarige vrouw genaamd Mina Sheikhi doodgeschoten tijdens de protesten in Teheran. De veiligheidstroepen weigerden het lichaam van Mina Sheikhi, die oorspronkelijk uit Saqqez in Iraans Koerdistan kwam, over te dragen aan de familie.

• Op zondag 17 november 2019 openden de strijdkrachten in de stad Boukan in Iraans Koerdistan het vuur op de demonstranten. Een jonge vrouw genaamd Shelir Dadvand, werd tijdens deze aanval gedood.

• Ook werd op zaterdag 16 november 2019 een vrouw van middelbare leeftijd met losse patronen beschoten en gedood door anti-oproerkrachten. Een videoclip van de laatste ogenblikken van deze vrouw is op internet en sociale media geplaatst.

• Op zondag 17 november werd een jong meisje gedood door een rechtstreeks schot van de Iraanse strijdkrachten. Ze werd geïdentificeerd als Shelir Dadvand uit het dorp Moradabad in Bukan.

• Na een nieuwe golf van protesten tegen de torenhoge benzineprijzen in het land zijn minstens 31 burgers gedood, meer dan 200 gewond geraakt en honderden gearresteerd in de Koerdische steden in Iran, zo hebben verschillende bronnen bevestigd aan het Netwerk voor de Mensenrechten in Koerdistan (KHRN). Na de plotselinge stijging van de benzineprijs hebben wijdverspreide protesten, onder andere in Koerdische steden als Ilam, Dehloran, West-Islamabad, Sar-Pole-Zahab, Kermanshah, Javanrood, Kamyaran, Sanandaj, Marivan, Saqqez en Bukan, sinds 16 november het land geschokt.

In Javanrood zijn in de afgelopen twee dagen minstens acht demonstranten gedood en meer dan 25 gewond geraakt. Vijf van de overleden burgers zijn geïdentificeerd als Mobin Abdollahi, Kaveh Mohammadi, Ibrahim Moradi, Hamza Naghdi en Jabar Tajare. De families van Kaveh Mohammadi en Jabar Tajare hadden de mogelijkheid om hen op 18 november op de begraafplaats te begraven.

• In de stad Marivan zijn minstens zeven burgers gedood en tientallen gewond geraakt tijdens een dag van anti-regeringsprotesten die in een aantal Koerdische steden en in diverse andere steden in Iran uitbraken na een plotselinge stijging van de benzineprijs. Adnan Hassanpour, een journalist die in Marivan woont, vertelde het Netwerk voor de Mensenrechten in Koerdistan (KHRN) dat “de protesten in de stad vreedzaam begonnen maar gewelddadig werden aangevallen door politie en veiligheidstroepen.”

• Hoewel het aantal slachtoffers nog niet is gemeld, heeft het KHRN vernomen dat Mobin Abdullahi door de Iraanse strijdkrachten is vermoord. Naar verluidt raakten ook tientallen demonstranten gewond, van wie sommigen naar medische centra in Kermanshah werden gebracht, terwijl anderen de voorkeur gaven aan thuisbehandeling omdat ze bang waren in het ziekenhuis te worden gearresteerd. Volgens twee bronnen in Javanrud werden in deze stad vier burgers gedood van wie er twee zijn geïdentificeerd als Kaveh Mohammadi en Hamza Naqi.

• Een demonstrant werd gedood en vijf anderen raakten gewond in Marivan tijdens protesten tegen het besluit van de Iraanse autoriteiten om de benzineprijs te verhogen, zo vertelden bronnen aan het Netwerk voor de Mensenrechten in Koerdistan (KHRN). Het lichaam van de overleden burger Osman Naderi werd naar verluidt overgebracht naar het Marivan Bou Ali Sina-ziekenhuis, de gewonde burgers werden overgebracht naar een lokaal ziekenhuis. Een van de gewonde burgers werd geïdentificeerd als de 13-jarige tiener Hiva Naderi. “De speciale troepen schoten op demonstranten tijdens een bijeenkomst op 16 november op het Shabrangplein in Marivan, wat leidde tot de dood en verwonding van een aantal burgers” vertelde een bron in Marivan aan de KHRN.

Bovendien kreeg het KHRN de informatie dat speciale troepen ook op demonstranten hebben geschoten in de straat die leidt naar het Azadiplein in Sanandaj, waarbij minstens één jonge vrouw werd gedood.

Tijdens de zes dagen van protesten in Iran zijn minstens 251 demonstranten neergeschoten en meer dan 3700 gewond geraakt, sommigen met levensbedreigende verwondingen. Uit verslagen blijkt dat ten minste 7000 demonstranten zijn gearresteerd. Gevangenen worden in de gevangenissen van het regime bedreigd met marteling en dood.

https://irannewswire.org/irgc-commander-threatens-iran-protesters-kills-at-least-251-in-day-3-of-internet-blackout/

De aanwezigheid van Speciale Strijdkrachten rond het Azadiplein, Jafarabad, Boulevard, Dolatabad en Bagh Abrisham is voelbaar. Een inwoner van het district Jafarabad van Kermanshah bevestigde dat de meeste slachtoffers van de protesten waren neergeschoten door de veiligheidstroepen en voegde eraan toe dat “tijdens een protestdemonstratie in Jafarabad op 16 november eenheden van de Speciale Strijdkrachten vanuit helikopters direct op de mensen schoten.”

Er is geen informatie beschikbaar over het lot van tientallen burgers die door de Iraanse veiligheidstroepen worden vastgehouden sinds de protesten tegen de torenhoge benzineprijzen in Iran op 16 november begonnen.

Speciale troepen van de Revolutionaire Garde blijven aanwezig in de straten van Marivan, samen met de oprichting van controleposten op de wegen, met name bij de ingang en uitgang van de stad, en mensen zijn in algemene staking gegaan uit protest tegen de moord op burgers door de veiligheidstroepen, zo vertelde een bron uit Marivan aan het Netwerk voor de Mensenrechten in Koerdistan (KHRN).

Een andere bron zei dat de gezondheid van 18 demonstranten in de Bu Ali Sina- en Fajr-ziekenhuizen, die de afgelopen dagen gewond zijn geraakt door wetshandhavings- en veiligheidstroepen, is verslechterd. Speciale troepen die vanuit Hamadan naar Marivan zijn gestuurd, hebben de ziekenhuizen belegerd waar de gewonde burgers momenteel worden behandeld.

Bronnen in Marivan meldden ook de aanwezigheid van vreemdelingen in de Revolutionaire Garde (IRGC).

Op 19 november werden de lichamen van enkele van de slachtoffers van de protesten onder strenge veiligheidsmaatregelen aan hun families overgedragen.

http://kurdistanhumanrights.net/en/latest-news-of-protests-in-kurdish-cities/

Woensdagavond laat bestormden veiligheidstroepen bijeenkomsten op de Universiteit van Teheran en arresteerden daar 40 studenten. Volgens ooggetuigen werden de gevangenen in verschillende ambulances naar een onbekende plaats gebracht. Ondertussen zeggen berichten in de sociale media, die via de beperkte toegang van burgers tot het internet zijn verzonden, dat een aantal studenten ook thuis is gearresteerd nadat de veiligheidstroepen na middernacht hun huizen waren binnengedrongen.

https://en.radiofarda.com/a/iran-restores-minimal-internet-access-in-one-province-steps-up-arrests/30284736.html

Islamshahr: Vier gedode demonstranten die werden geïdentificeerd zijn de 20-jarige Iman Rasouli, door het hoofd geschoten, Mohsen Jafarpanah, 22, in de buik geschoten, de 17-jarige Arash Kohzadi, door het hoofd geschoten, en Mohammad Mehdi Haghgu, 21, die eveneens door het hoofd werd geschoten. Ongeveer 40 mensen raakten gewond.

Pakdasht:  Een groot aantal veiligheidstroepen werd naar het gebied gezonden; het zag eruit als een semi-oorlogsgebied.

Verslag van een ingezetene van Ahvaz: we hebben geen internet, alleen telefoons hebben verbinding. De omstandigheden in Mahshahr zijn gevaarlijk. Gisteren bracht het regime tanks en gepantserde manschappenwagens naar Mahshahr.

https://irannewswire.org/irgc-commander-threatens-iran-protesters-kills-at-least-251-in-day-3-of-internet-blackout/

Bedreigingen en officiële reacties 

De Iraanse autoriteiten begonnen demonstranten te waarschuwen dat ze bereid waren om geweld tegen hen te gebruiken; Ali Khamenei noemde de demonstranten “misdadigers”.

Khamenei erkende in zijn opmerkingen de dood van demonstranten.

Hij gaf openlijk opdracht tot een beslissend optreden tegen de demonstranten en droeg de veiligheidstroepen op om te handelen in overeenstemming met hun ‘plichten’.

Khamenei beschuldigde ook tegenstanders van het Iraanse regime en buitenlandse vijanden van “sabotage”. Hij beschreef degenen die tijdens de protesten openbaar eigendommen in brand staken als “bandieten” gesteund door de vijanden van Iran, zonder daar nadere uitleg over te geven.

“Sommige mensen maken zich ongetwijfeld zorgen over deze beslissing … maar sabotage en brandstichting worden gepleegd door hooligans en niet door onze mensen.”

Khamenei zei dat de verhoging van de benzineprijzen gebaseerd was op de mening van deskundigen en uitgevoerd moet worden, maar hij riep ambtenaren op om prijsstijgingen van andere goederen te voorkomen.

(khamenei.ir – 17 november 2019)

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44018

De president van het regime, Rouhani, nam maandag ook zijn toevlucht tot bedreigingen. Hij sprak demonstranten aan die met hun auto’s de straat hebben afgesloten en zei: “We hebben diverse bewakingssystemen die de kentekenplaten en de bestuurders van de auto’s identificeren.” (Staatsnieuwsagentschap Etemadonline – 18 november 2019)

https://etemadonline.com/content/361528

Naar aanleiding van zijn opmerkingen waarschuwden andere functionarissen voor een harde reactie op protesten. De beruchte opperrechter van het regime, Ebrahim Raisi, beloofde “hooligans” aan te pakken. In een verklaring zei hij dat officieren van justitie de opdracht kregen om resoluut maatregelen te nemen tegen “hooligans en aangeslotenen van antirevolutionaire groepen” met de medewerking van politie en veiligheidstroepen. (Staatsnieuwsagentschap Khabarfoori – 17 november 2019)

https://www.khabarfoori.com/detail/1516462

De hoofdofficier van justitie van Iran, Mohammad Jafar Montazeri, noemde de demonstranten ‘saboteurs’ en waarschuwde dat ze ‘zware straf’ zouden krijgen als ze zouden worden gearresteerd. Hij heeft ook beweerd dat buitenlandse mogendheden achter de protesten zaten. (Staatspersbureau Porcesh – 17 november 2019)

http://porcesh.ir/fa/22060/print

In een persconferentie op dinsdag beweerde de Iraanse woordvoerder van de rechterlijke macht Gholam-Hossein Esmaeili dat personen die video’s van de recente protesten naar “buitenlandse en vijandige netwerken” hebben gestuurd, zijn geïdentificeerd en zullen worden gestraft.

In zijn persconferentie zei Esmaeili ook dat de rechterlijke macht een ‘strafbeleid’ zal voeren tegen degenen die de veiligheid van burgers in gevaar brengen en openbaar eigendom plunderen of vernietigen, aldus Mizan Online, de officiële nieuwswebsite van de rechterlijke macht. (Staatsnieuwsagentschap Mizan – 19 november 2019)

https://www.mizanonline.com/fa/news/569179

De gouverneur van Marivan zei dat hij het aantal gedode demonstranten in de stad niet mocht bekendmaken. Hij voegde eraan toe dat de coördinatieraad van het gouvernement dit moet meedelen. (Staatsnieuwsagentschap Hamshahrionline – 19 november 2019)

https://www.hamshahrionline.ir/news/464240

De krant Kayhan, die de standpunten van Ali Khamenei, de hoogste leider van de moellahs weerspiegelt publiceerde op 18 november een artikel met de tekst: “ingehuurde misdadigers wacht de strop.” De dreiging was gebaseerd op verzonnen “bekentenissen” van gearresteerde demonstranten. Kayhan voegde eraan toe dat de gerechtelijke autoriteiten protestleiders in Iran absoluut tot de galg zullen veroordelen.

Kayhan schreef dat de misdaden van demonstranten neerkomen op ‘rebellie’ en wettelijk en religieus strafbaar zijn met de doodstraf. (Staatsdagblad Kayhan – 18 november 2019)

http://kayhan.ir/fa/mobile/news/175094/1720

• Iran verwierp het door mensenrechtenwaakhond Amnesty International genoemde dodental van meer dan 100 tijdens de recente protesten als “verzonnen” en noemde de organisatie “bevooroordeeld”. Alireza Miryousefi, woordvoerder van Teheran bij de VN, beschreef het door Amnesty genoemde aantal van 106 doden tijdens de demonstraties als onderdeel van een “desinformatiecampagne tegen Iran vanuit het buitenland”. “Alle ongevallencijfers die niet door de overheid zijn bevestigd, zijn speculatief [en] niet betrouwbaar”, twitterde de woordvoerder.

https://www.aljazeera.com/news/2019/11/iran-blasts-amnesty-protest-toll-calling-disinformation-191120195212119.html

https://en.farsnews.com/print.aspx?nn=13980829000865

• Een woordvoerder van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) zei woensdag dat in vier provincies van het land de leiders van de recente rellen in Iran zijn gearresteerd. Tweede brigadegeneraal Ramezan Sharif vertelde verslaggevers aan de zijlijn van een lokaal evenement in Astara, in de provincie Gilan, dat de leiders van de onrust in vier provincies van Iran, Alborz, Fars, Teheran en Khuzestan, zijn gearresteerd. Hij merkte op dat deze arrestaties veel hebben bijgedragen aan het verminderen van rellen en voegde eraan toe dat deze personen banden hadden met buitenlandse veiligheidsdiensten.

Sharif zei dat de vijanden misdadigers gebruikten om onrust te creëren na het falen van de sancties tegen Iran. “Van de 750 steden in het hele land hadden we rellen in minder dan 100 steden, die allemaal in een periode tussen 24 en 72 uur afnamen” voegde hij eraan toe.

https://www.mehrnews.com/news/4777358

• De secretaris van de Hoge Nationale Veiligheidsraad, Ali Shamkhani, zei dat waakzaamheid van de Iraanse natie de complotten van vijanden verijdelde, terwijl hij benadrukte dat al diegenen die hooliganisme hebben gepleegd in recente rellen voor het gerecht zullen worden gebracht.

“Misdadigers, monarchisten en vijanden kunnen de vastberadenheid van de Iraanse natie nooit verbreken om hun doel te bereiken,” vertelde Shamkhani woensdagavond tegen nieuwsagentschap Mehr.

“Vijanden wilden profiteren van de protesten van het Iraanse volk over economische kwesties maar ze moesten hun nederlaag als gevolg van de waakzaamheid van de natie erkennen” voegde hij eraan toe.

Hij ging verder met het trekken van een grens tussen demonstranten en hooligans en merkte ook op dat “alle herrieschoppers in het hele land zullen worden geïdentificeerd en berecht.”

https://www.mehrnews.com/news/4777372

Verklaring over de ontwikkelingen in Iran door Maja Kocijancic, woordvoerder voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Europees nabuurschapsbeleid en onderhandelingen over de uitbreiding van de Europese Unie:

De protesten in verschillende Iraanse steden in de afgelopen dagen hebben volgens rapporten geleid tot ernstig verlies van mensenlevens en veel gewonden. Wij betuigen onze deelneming met de families van de slachtoffers en wensen de gewonden een spoedig herstel.

Sociaal-economische uitdagingen moeten worden aangepakt door middel van een inclusieve dialoog en niet door het gebruik van geweld. We verwachten van de Iraanse veiligheidstroepen dat ze maximale terughoudendheid zullen betrachten bij de afhandeling van de protesten en van de demonstranten dat vreedzaam zullen demonstreren. Elk geweld is onaanvaardbaar. Het recht op vrijheid van meningsuiting en vergadering moet worden gewaarborgd. We verwachten ook dat de Iraanse autoriteiten zorgen voor een vrije informatiestroom en toegang tot internet.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/70754/statement-spokesperson-developments-iran_en

Andrew Scheer, leider van de Canadese conservatieven en leider van de officiële oppositie, uitte zijn steun voor de protesten in Iran, “die dapper hun tirannieke regering het hoofd bieden.” Scheer riep de Canadese regering op de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) aan te wijzen als een terroristische organisatie.

Het Canadese parlementslid Candice Bergen sprak haar steun uit voor het Iraanse volk en hun aanhoudende landelijke opstand. “De wereld ziet het Iraanse volk opstaan en, op zoek naar vrijheid, terugvechten tegen een corrupt en brutaal regime. Ik sta volledig achter hun inspanningen en ben er trots op om bij de mensen van Iran te staan.” zei ze.

De Amerikaanse vertegenwoordiging in Genève heeft, in een tweet op 21 november, de Iraanse autoriteiten sterk veroordeeld voor “gewelddaden tegen Iraanse demonstranten”.

Zij geeft daarin uiting aan haar diepe bezorgdheid over de meldingen van dodelijke slachtoffers en dringt er bij de Islamitische Republiek op aan “acht te slaan op de eisen van haar bevolking en te stoppen met de flagrante schending van hun mensenrechten”.

Arrestaties en doden 

De Revolutionaire Garde van Iran heeft ongeveer 100 leiders van de protesten die vorige week uitbarstten over de prijsstijgingen van benzine gearresteerd, zei Gholamhossein Esmaili, woordvoerder van de rechterlijke macht van Iran, volgens het officiële persbureau IRNA. “Ongeveer 100 leiders, hoofden en hoofdpersonen van de recente onrust werd geïdentificeerd en gearresteerd in verschillende delen van het land door het Islamitische Revolutionaire Garde Corps”, aldus Esmaili.

https://www.irna.ir/news/83564794

De politiecommandant van Gachsaran, kolonel Seyyed Mohammad Mousavi, zei dat bij de recente rellen 150 mensen werden gearresteerd. Hij vervolgde: “Sommigen ontvangen salarissen van dit systeem, maar hun kinderen behoren tot de demonstranten van recente incidenten. Met de inspanningen van de veiligheidstroepen zullen deze demonstranten worden geïdentificeerd en gearresteerd”.

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-15/836647-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%DA%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1

Staatspersagentschap IRNA berichtte over de arrestatie van twee demonstratieleiders in Shiraz: “Twee leiders van saboteurs in Shiraz in de provincie Fars, Zuid-Iran, zijn gearresteerd door de inlichtingendienst van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), zo is door de IRGC bekend gemaakt. Deze twee mensen waren ingehuurd door bepaalde buitenlandse landen om de missie uit te voeren om mensen uit te lokken om belangrijke centra in steden aan te vallen en de openbare eigendommen te vernietigen in ruil voor aanbiedingen van contant geld en verblijf, aldus de IRGC.”

Volgens IRNA zei het ministerie van Inlichtingen zondag dat het krachtig zal optreden tegen verstoring van de wet en de orde door wetsovertreders en dat het ministerie geen inspanningen zal sparen om te voldoen aan zijn wettelijke verplichting om de nationale veiligheid te beschermen.

Het ministerie zei in een verklaring dat de belangrijkste saboteurs van de openbare veiligheid in de afgelopen twee dagen zijn geïdentificeerd en dat de juiste maatregelen worden genomen.

https://en.irna.ir/news/83559122/Two-saboteur-leaders-arrested-by-IRGC-in-Shiraz

Bedreigingen en officiële reacties 

Tijdens vrijdaggebeden in Teheran en Mashhad werd de regering [door de predikers] opgeroepen om de internetdienst voor Iraanse burgers, die geblokkeerd zijn om de gewelddadige onderdrukking van anti-regeringsprotest tijdens deze week te verbergen, niet te herstellen.

In Teheran zei Ahmad Khatami dat “de regering van Rouhani de stijging van de benzineprijs efficiënter had kunnen aanpakken om de onrust te voorkomen” die zich snel verspreidde naar meer dan 100 steden en een grote politieke omwenteling werd.

Ondertussen prees hij de Iraanse veiligheidstroepen voor het onderdrukken van de protesten. Khatami riep de Iraanse rechterlijke macht ook op om maximale straffen op te leggen aan “de rebellen die terreur en chaos in de samenleving hebben veroorzaakt”.

Elders in zijn preek prees Khatami de regering-Rouhani voor het blokkeren van internettoegang en suggereerde dat de overheid het internet zou moeten vervangen door een berichtenservice van eigen bodem. “Deblokkeer alsjeblieft het internet niet! Je zag dat het de mensen leert hoe ze misdaden moeten plegen” zei hij.

https://www.tabnak.ir/fa/news/938988

https://en.radiofarda.com/a/prayer-imams-in-iran-urge-government-to-keep-internet-closed/30287107.html

In Mashhad, in Noordoost-Iran, riep Ahmad Alamolhoda, een van de meest geharde ultraconservatieve geestelijken, ook op tot het blokkeren van sociale mediasites en toepassingen.

Alamolhoda noemde de demonstranten “de agenten van de vijand” en zei dat in Mashhad op de eerste dag van de protesten 400 mensen werden gearresteerd maar dat 90 procent van hen snel vrijgelaten werd en “de 10 procent die agenten van de vijand waren, blijft in de gevangenis.”

https://www.irna.ir/news/83564517

https://en.radiofarda.com/a/prayer-imams-in-iran-urge-government-to-keep-internet-closed/30287107.html

Iedereen die onveiligheid of beschadigingen aan openbaar eigendom heeft veroorzaakt, zal met “zware straf” te maken krijgen, zei het hoofd van de rechterlijke macht, Ebrahimi Raisi, vrijdag volgens Mizan, de nieuwssite van de rechterlijke macht..

https://www.mizanonline.com/fa/news/569952

Internationale reacties 

David Kaye, de speciale VN-rapporteur voor de bevordering en bescherming van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting, vertelde aan CNN dat de afsluiting van het internet het ongelooflijk moeilijk maakt om te weten wat burgers in Iran momenteel te verduren hebben.

“In principe denk ik niet dat we een heel goed idee hebben van wat er op dit moment in Iran gebeurt” zei Kaye. “De berichtgeving is op zijn best fragmentarisch … We beginnen pas meer te horen over de protesten en het gebruik van geweld tegen de demonstranten.”

Kaye voegde eraan toe: “De internationale gemeenschap moet zeggen: internet openhouden, vreedzaam protest niet onderdrukken, alleen proportionele middelen gebruiken om ermee om te gaan en ervoor zorgen dat al uw reacties op demonstranten in overeenstemming zijn met internationale mensenrechtennormen.”

https://edition.cnn.com/2019/11/20/middleeast/iran-fuel-protests-intl/index.html

Woensdag drongen de VN er bij Iran op aan terughoudend te zijn en de internetverbinding te hervatten.

“We hebben meldingen gezien van een aanzienlijk aantal doden tijdens recente protesten in de Islamitische Republiek Iran. We sluiten ons aan bij de verklaring van gisteren over Iran door het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens, inclusief de oproep om de toegang van Iraniërs tot het internet onmiddellijk te herstellen” aldus Stephane Dujarric, woordvoerder van de Secretaris-Generaal, in een verklaring.

https://edition.cnn.com/2019/11/20/middleeast/iran-fuel-protests-intl/index.html

De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan de Iraanse minister van Communicatie voor zijn rol in “grootschalige internetcensuur”, een verwijzing naar een landelijke afsluiting van vijf dagen die bedoeld was om protesten tegen stijgingen van de brandstofprijzen door Teheran te onderdrukken.

De sancties, die vrijdag aan Mohammad Javad Azari-Jahromi werden opgelegd, moeten al zijn bezittingen in Amerikaans rechtsgebied blokkeren, of “bevriezen”, zei het ministerie van Financiën in een verklaring, eraan toevoegend dat Amerikaanse voorschriften in het algemeen transacties met betrekking tot dergelijke bezittingen, zowel door Amerikanen als door wie op doorreis zijn in Amerika, verbieden.

https://www.aljazeera.com/ajimpact/sanctions-iran-information-minister-internet-blackout-191122172936019.html

Arrestaties en doden 

Een burgeractivist, die de afgelopen dagen door de Sanandaj-inlichtingendienst is opgeroepen en ondervraagd, vertelde aan het Netwerk voor de Mensenrechten in Koerdistan (KHRN) dat hij dreigende telefoontjes had ontvangen en werd opgeroepen door de Sanandaj-inlichtingendienst en de inlichtingendienst van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). De veiligheidstroepen vielen ook het huis van arbeidsactivist Ghaleb Hosseini binnen en verzegelden het terwijl ze de arbeidsactivist en zijn familieleden dwongen om de stad tot nader order te verlaten.

“Tientallen gedetineerde demonstranten uit de steden Saqqez en Marivan zijn ook overgebracht naar de detentiefaciliteiten van de veiligheidsagentschappen in Sanandaj en worden nog steeds ondervraagd” zei de bron.

De bevindingen van KHRN geven aan dat er momenteel meer dan 100 demonstranten worden vastgehouden in het centrale detentiebureau van de inlichtingendienst en het Shahramfar detentiecentrum dat banden heeft met de IRGC. Tientallen andere burgers die tijdens protesten op 16 en 17 november in Sanandaj gearresteerd werden worden ook vastgehouden in het detentiecentrum van de veiligheidspolitie.

http://kurdistanhumanrights.net/en/update-dozens-of-detained-protesters-remain-under-interrogation-of-security-agencies-in-sanandaj/

Een journalist werd gearresteerd vanwege zijn tweets op bepaalde dagen van de internetafsluiting in Iran. Mohammed Mosaed, een economische journalist, werd vrijdag 22 november gearresteerd. Zijn collega’s en familieleden hebben gezegd dat de journalist sindsdien wordt vastgehouden en de telefoon niet opnam. Geen enkele veiligheids- of wetshandhavingsfunctionaris heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de arrestatie van deze journalist. Deze verslaggever speelde een bijzondere rol in de protesten van de suikerrietarbeiders in Haft Tapeh in 2018 en 2019.

http://www.baharnews.ir/news/192430

https://www.radiozamaneh.com/475746

Een ooggetuige in Kermanshah meldde de voortdurende beveiligingsomgeving en de grote aanwezigheid van Speciale Strijdkrachten in Jafarabad, Dolatabad, Garage, Serah Maskan en rond de moskee van de stad. Veiligheidstroepen blijven burgers vasthouden, zei de bron. Het Olieplein, waaraan het detentiecentrum van het Nabi Akarm-leger staat, is belegerd door IRGC-troepen..

Volgens de bron raakten zaterdagavond 16 november door toedoen van de veiligheidstroepen in slechts één uur 12 demonstranten in de wijk Jafarabad ernstig gewond, van wie sommigen stierven tijdens de transfer naar het ziekenhuis. Er is geen informatie over de toestand van andere mensen. 300 mensen zijn gearresteerd door veiligheidstroepen in de stad Kermanshah en worden momenteel vastgehouden in het detentiecentra van de veiligheidspolitie, het Nabi Akram-leger en het inlichtingenbureau op het Olieplein.

Tientallen gedetineerde demonstranten uit de steden Saqqez en Marivan zijn ook overgebracht naar de detentiefaciliteiten van de twee veiligheidsagentschappen en worden nog steeds ondervraagd.

Momenteel worden meer dan 100 demonstranten vastgehouden in het centrale detentiecentrum van het inlichtingenbureau en het Shahram Far detentiecentrum van de Revolutionaire Garde.

Tientallen andere burgers die afgelopen zaterdag en zondag gearresteerd werden tijdens protesten in Sanandaj worden ook vastgehouden in het detentiecentrum van de veiligheidspolitie.

http://kurdistanhumanrights.net/fa/?p=10603

Bedreigingen en officiële reacties

Mensen die anderen aanmoedigen om onrust op sociale media te veroorzaken, zullen worden opgepakt door de FATA-politie.

De FATA-politiechef in de hoofdstad, Toraj Kazemi, benadrukte dit door te zeggen: “Mensen die via cyberspace mensen tot onrust overhalen, worden door de FATA-politie geïdentificeerd en zullen worden onderzocht. De Fatah-politie zal ze identificeren en doorverwijzen naar de veiligheidspolitie. De veiligheidspolitie zal hen vervolgens dagvaarden en arresteren en hun zaak indienen.”

https://www.mizanonline.com/fa/news/569824

Arrestaties en doden 

Volgens Amnesty International hebben regeringstroepen kogels afgevuurd vanaf daken en vanuit helikopters,. Andere demonstranten hebben het politiegeweld gelaakt en gezworen dat degenen die gevangengenomen werden, achter de tralies aan gruwelijke vormen van marteling worden onderworpen.

“95 procent van de demonstranten bestond uit jongeren van 20 tot 25 jaar. Ik was vanaf de eerste dag op straat en vanaf de tweede dag begonnen de troepen van het regime rechtstreeks op ons te schieten” vertelde activist Arash, 25 en afgestudeerd aan de universiteit, uit de stad Behbehan aan Fox News.

“Twee van mijn vrienden werden naast me gedood. Een van mijn kennissen is verpleegster. Ze zei dat ik de gewonden en martelaren niet naar haar ziekenhuis moest brengen omdat de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC) er troepen naar toe had gestuurd om de gewonden weg te halen.”

“Het was op de tweede dag dat de IRGC ons aanviel. Ze werden vergezeld door de para-militaire Bassij-strijdkrachten. Ze doodden meedogenloos mensen” herinnert Hassan, een 52-jarige een automonteur uit de stad Mahshahr, zich.

“Ze kwamen zelfs met helikopters en hebben de afgelopen dagen bussen aangevoerd en de gearresteerden erin gestopt.

De autoriteiten zeggen dat er meer dan 1000 mensen zijn gearresteerd.

https://www.foxnews.com/world/iran-protest-crackdown-leadership

Woordvoerder van justitie bezoekt gevangenen in Teheran.

De persconferentie van de rechterlijke macht werd gehouden tijdens een bezoek aan het politiebureau van Groot-Teheran.

Gholamhossein Esmaeili, woordvoerder van de rechterlijke macht, hield op zaterdag 23 november 2019een persconferentie.

https://www.yjc.ir/fa/news/714811

De gevangenen zijn gearresteerd tijdens recente demonstraties in Iran. De staatsmedia hebben geen verdere details vrijgegeven over de identiteit van de gedetineerden.

Gedetineerde demonstranten in de zuidwestelijke Iraanse stad Shiraz worden gemarteld om te ‘bekennen’ dat ze contact hebben met bronnen buiten Iran, zei een mensenrechtenwebsite vandaag.

Volgens het rapport is een groot aantal in Shiraz gearresteerde demonstranten tijdelijk overgebracht naar de gevangenis van Adel Abad. De gevangenis heeft zijn volledige capaciteit bereikt.

Het exacte aantal gedetineerde demonstranten in Shiraz en hun toestand is niet bekend.

Ook werden sommige gevangenen overgebracht naar het detentiecentrum van het Ministerie van Inlichtingen en een detentiecentrum in de Khiraamstraat in Shiraz.

Inlichtingenagenten martelen demonstranten, aldus het rapport. De families van de gevangen demonstranten hebben geen antwoord gekregen op de toestand van hun geliefden.

Veiligheidstroepen hebben ook gewonde demonstranten uit het ziekenhuis naar de gevangenis overgebracht en onderzoeken de identiteit van demonstranten die in de ziekenhuizen Namazi en Faqihi behandeld werden met het oog op hun toekomstige arrestatie.

Vooral na 19 november werden in Shiraz honderden demonstranten gearresteerd. De stad was gedurende de afgelopen dagen het toneel van intense botsingen en protesten.

Rapporten geven aan dat in sommige delen van de stad nog steeds een groot aantal veiligheidstroepen zijn gestationeerd.

De lichamen van demonstranten die in de Mollah Sadrastraat door veiligheidstroepen werden neergeschoten en gedood moeten nog aan hun families worden gegeven. Families zijn bedreigd en verteld dat ze niet met de media mochten praten. Hun is ook verteld dat zij moeten betalen voor schade aan overheidsgebouwen.

Meer dan 285 demonstranten zijn gedood en minstens 3700 gewond geraakt, sommigen met levensbedreigende wonden.

Uit rapporten blijkt dat in heel Iran ten minste 7000 demonstranten vastgehouden worden.

https://irannewswire.org/jailed-protesters-in-sw-city-under-torture-to-confess/

Uit de laatste rapporten uit Iran blijkt dat het dodental van de protesten in Iran tot 300 is gestegen.

Met bijna een volledige afsluiting van het internet is het aantal meldingen uit Iran beperkt, maar uit verspreide video’s en rapporten zijn het gewelddadige optreden van de overheid en het vallen van burgerslachtoffers duidelijk.

De Iraanse autoriteiten hebben slechts gewag gemaakt van enkele doden.

Uit diverse rapporten blijkt dat veel gezinnen nog steeds wanhopig wachten op nieuws over geliefden die het huis hebben verlaten om aan de protesten deel te nemen en nooit zijn teruggekeerd.

Sommige mensen die de dood van hun familieleden wel hebben vernomen hebben gezegd dat ambtenaren hun lichaam niet vrijgeven voor een begrafenis omdat ze vrezen dat de begrafenissen in protesten zullen veranderen.

Nobelprijswinnaars ’ Brief aan de Secretaris-Generaal van de VN over de Protesten in Iran

Internationale reacties

Commissie ter bescherming van journalisten – 25 november 2019: 

“Op 22 november arresteerden veiligheidstroepen van het Iraanse ministerie van Inlichtingen, volgens rapporten van de door de VS gefinancierde omroep Radio Farda en de Duitse openbare omroep Deutsche Welle, een freelance economische verslaggever in zijn huis in Teheran.

Volgens een niet genoemde bron, die sprak met de afdeling Perzië van door de VS gefinancierde Voice of America, werd Mosaed gearresteerd wegens het plaatsen van twee tweets op 19 november. Op dat moment waren volgens nieuwsberichten in het hele land de internetdiensten afgesneden vanwege de protesten over de hoge gasprijzen die op 16 november waren begonnen.

Tijdens de afsluiting van het internet tweette Mosaed “Hallo vrije wereld!” en vertelde hij dat hij “42 verschillende proxy’s” gebruikte om toegang te krijgen tot internet, dit volgens een van die post die gemaakte screenshot, voordat op 23 november zijn account werd opgeschort. Hij tweette ook een felicitatie aan andere Iraniërs die de sluiting van internet hadden kunnen omzeilen, aldus Radio Farda.

Mosaed was tot zijn ontslag op 3 juli 2019 verslaggever bij de krant Shargh Daily. Volgens een bericht op de door ballingen onderhouden nieuwswebsite IranWire zou hij daar onder druk van bondgenoten van minister van Arbeid Mohammad Shariatmadari, die hij in zijn rapportage voor de krant van corruptie had beschuldigd, ontslag genomen hebben. Sinds zijn ontslag heeft Mosaed volgens dat rapport zijn politieke opvattingen geuit op Twitter.

Beschuldigingen zijn er Volgens die rapporten tegen Mosaed niet bekend gemaakt. Op 23 november werd volgens nieuwsberichten de toegang tot het internet in Iran hersteld.

“Met de arrestatie van Mohammad Mosaed zet de Iraanse regering haar absurde praktijk voort om journalisten zonder beschuldigingen willekeurig gevangen te houden,” zei Justin Shilad, senior onderzoeker voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika van de CPJ in New York. “De autoriteiten moeten Mosaed onmiddellijk vrijlaten en journalisten en alle Iraniërs toegang geven tot internet in deze tijd van sociale onrust.”

CPJ onderzoekt ook de zaak van Melika Gharegozlou, freelance journaliste en student journalistiek aan de Allameh Tabataba’i Universiteit, die volgens een bericht van het Amerikaanse nieuwsagentschap Human Rights Activists News Agency (HRANAR) op 18 november door de politie werd gearresteerd.

Euronews – 25 november 2019: 

“De veiligheidstroepen van Iran hebben tijdens recente protesten mogelijk minstens 143 mensen gedood”, aldus mensenrechtenorganisatie Amnesty International die zegt dat de doden het gevolg waren van het gebruik van vuurwapens en traangas door veiligheidstroepen. Die protesten braken op 15 november uit nadat de Iraanse regering een verhoging van de brandstofprijzen had aangekondigd.

De hoogste leider van Iran, Ayatollah Ali Khamenei, zei vorige week dat de protesten een veiligheidsprobleem waren die niet door het volk was uitgevoerd. Eerder zei Teheran dat de dodentallen “verzonnen” waren.

Amnesty International zegt dat verslagen van ooggetuigen en slachtoffers, evenals videobeelden van veiligheidstroepen die ongewapende demonstranten neerschieten “duidelijk bewijs leveren”.

“De voorzichtige en gedempte reactie van de internationale gemeenschap op het onwettig vermoorden van demonstranten is jammerlijk ontoereikend.”, aldus Philip Luther, directeur voor onderzoek en belangenbehartiging in het Midden-Oosten van Amnesty International.

Tijdens de demonstraties werd de toegang tot het internet geblokkeerd, het werd een van de langste afsluitingen van het internet die het land heeft meegemaakt.

Deskundigen zeiden dat de autoriteiten de toegang tot internet beperkten om te voorkomen dat de mensen zich organiseerden.”

https://www.euronews.com/2019/11/25/at-least-143-protesters-have-died-in-iran-says-amnesty-international

Fox news – 25 november 2019: 

“Sommige demonstranten hebben de regering ervan beschuldigd de gearresteerden en gedetineerden te martelen.

Iran heeft de internettoegang enkele dagen afgesloten om de onrust te onderdrukken, waardoor het voor groepen moeilijk was om de omvang van het geweld ter plaatse vast te stellen.

De autoriteiten zeiden dat banken en overheidskantoren in brand zijn gestoken en meer dan 1000 mensen zijn gearresteerd.”

https://www.foxnews.com/world/iranian-cammander-us-allies-we-will-destroy-you

Associated Press – 26 november 2019: 

“Iran heeft strafmaatregelen opgelegd aan personen die banden hebben met een in Londen gevestigd tv-kanaal dat video’s uitzond van anti-regeringsprotesten.

De website van de rechterlijke macht meldde dat deze “gerechtelijke en wettelijke beperkingen” oplegde aan eigendommen van personen die banden hebben met Iran International, zonder daar nader op in te gaan. Het tv-kanaal is naar men vermoed verbonden met Saoedi-Arabië. Iran heeft Saoedi-Arabië en de westerse landen ervan beschuldigd de onrust aan te wakkeren.

Het Perzisch-talige kanaal had verschillende video’s uitgezonden van de anti-regeringsprotesten die vorige week in Iran uitbraken in reactie op een stijging van de brandstofprijzen.”

https://apnews.com/53336f7063694af29a373de3c1040d31

Arrestaties en doden 

IRANWIRE – 25 november 2019: 

“Regeringsbron: 218 doden en 4523 gearresteerden bij protesten in Iran”.

Generaal Gholam Hossein Gheybparvar van de Revolutionaire Garde kreeg de bevoegdheid om troepen te bevelen om “naar eigen goeddunken” op demonstranten te schieten.

Exclusief voor IranWire: Een bron van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bevestigd dat sinds maandagmiddag 25 november 218 mensen zijn gedood tijdens de recente protesten, waarvan 87 in de provincie Teheran. De aantallen, die zijn gebaseerd op rapporten die door provinciale en stadsbestuurders naar het ministerie zijn gestuurd, zullen naar verwachting stijgen naarmate het ministerie nieuwe rapporten ontvangt.

Sinds dinsdag 19 november had het ministerie van Binnenlandse Zaken meldingen ontvangen dat 4523 mensen waren gearresteerd. Dat aantal is niet bijgewerkt en het ministerie heeft geen verdere informatie ontvangen.

Volgens de bron had brigadegeneraal Gholam Hossein Gheybparvar, de waarnemend commandant van het Centrale Veiligheidsgarnizoen “Imam Ali” van de Revolutionaire Garde, toestemming gekregen om troepen te bevelen om “naar eigen goeddunken te vuren” en is hij dus rechtstreeks verantwoordelijk voor het bloedbad onder de demonstranten in Iran.

Het centrale Imam Ali veiligheidsgarnizoen voert het bevel over de Imam Ali bataljons, die werden opgericht na de omstreden Iraanse presidentsverkiezingen in 2009. De bataljons zijn, toen en nu, belast met het op een georganiseerde en alomvattende manier onderdrukken van protesten van het volk. De bataljons maken deel uit van de paramilitaire organisatie Basij, die functioneert onder de paraplu van de Revolutionaire Garde. Volgens majoor-generaal Mohammad Ali Jafari, de voormalige opperbevelhebber van de Revolutionaire Garde, zijn ongeveer 31.000 Basijis opgeleid als leden van de bataljons.”

https://iranwire.com/en/features/6497

Netwerk voor de Mensenrechten in Koerdistan – 25 november 2019:

“Beveiligingsinstanties in Javanrud blijven demonstranten achtervolgen en hun families bedreigen.

De inzet van de veiligheidstroepen om de in de stad Javanrud de demonstraties, die de steden in Iran sinds 16 november hebben getroffen, neer te slaan ging de afgelopen dagen door.

Ondanks strenge veiligheidsmaatregelen werden op 16 en 17 november vanuit verschillende moskeeën van in de stad vier door de veiligheidstroepen gedode demonstranten– Kaveh Mohammadi, Mobin Abdollahi uit het dorp Schwankara, Jabar Tajare en Ali (Younis) Firouzbakht – begraven, zo vertelden lokale bronnen aan het Netwerk voor de Mensenrechten in Koerdistan (KHRN).

Volgens de bron hebben veiligheidstroepen de families van de slachtoffers bedreigd om geen interviews aan de media en internationale mensenrechtenorganisaties te geven over hoe de slachtoffers zijn gedood.

De KHRN had eerder gemeld dat minstens zes demonstranten door de Iraanse veiligheidsagenten in Javanrud werden doodgeschoten, terwijl er meer dan 25 gewond raakten. Het rapport identificeerde vier doden als Mobin Abdollahi, Kaveh Mohammadi, Ibrahim Moradi en Jabar Tajare. Volgens de laatste rapporten was Ali (Younis) Firouzbakht ook een van de demonstranten die werden gedood.

Ondertussen is de nachtelijke detentie van burgers in Javanrud nog steeds aan de gang en is er geen exacte informatie beschikbaar over de gevangenen.”

http://kurdistanhumanrights.net/en/latest-news-of-protests-in-kurdish-cities-2/

Iran News Wire – 23 november 2019:

“Gevangenen in de zuidwestelijke Iraanse stad Shiraz worden gemarteld om te “bekennen” dat ze contact hebben met bronnen buiten Iran” zei een mensenrechtenwebsite vandaag.

Volgens het verslag is een groot aantal in Shiraz gearresteerde demonstranten tijdelijk overgebracht naar de gevangenis van Adel Abad, die daarmee zijn volledige capaciteit heeft bereikt.

Het exacte aantal in Shiraz gedetineerde demonstranten en hun toestand is niet bekend.

Ook werden sommige gevangenen overgebracht naar het detentiecentrum van het Ministerie van Inlichtingen en een detentiecentrum in de Khayamstraat in Shiraz.

Inlichtingenagenten martelen demonstranten, aldus het rapport. De families van de gevangen demonstranten hebben geen antwoord gekregen over de toestand van hun geliefden.

Veiligheidstroepen hebben ook gewonde demonstranten uit het ziekenhuis naar de gevangenis overgebracht en onderzoeken de identiteit van demonstranten die in de ziekenhuizen Namazi en Faqihi werden behandeld met het oog op hun toekomstige arrestatie.

In Shiraz werden honderden demonstranten gearresteerd, vooral na 19 november. De stad was gedurende de afgelopen dagen het toneel van zware botsingen en protesten.

Rapporten geven aan dat een groot aantal veiligheidstroepen nog steeds in sommige delen van de stad is gestationeerd.

De lichamen van door de veiligheidstroepen in de Mollah Sadrastraat gedode demonstranten zijn nog niet aan hun families teruggegeven. Gezinnen zijn bedreigd en hen werd verteld dat ze niet met de media mochten praten. Hen is ook verteld dat zij moesten betalen voor de schade aan overheidsgebouwen.

De massaprotesten in Iran braken uit nadat het regime afgelopen vrijdag de prijs van benzine had verdrievoudigd. Boze demonstranten hebben honderden banken, opleidingsinstituten voor geestelijken en kantoren van de vertegenwoordigers van de Opperste Leider van het regime in brand gestoken, alsmede bases van de IRGC en de Bassij.

De demonstranten scandeerden leuzen tegen de Opperste Leider van het regime en riepen de moellahs op om te verdwijnen.

In reactie op de massale protesten noemde Opperste Leider Khamenei de demonstranten in een toespraak op televisie “misdadigers”. In de volgende dagen mobiliseerde het regime al zijn troepen tegen de demonstranten en opende in sommige delen van Iran het vuur op bijeenkomsten van meer dan 10 mensen. Meer dan 285 demonstranten zijn gedood en minstens 3700 gewond geraakt, sommigen met levensbedreigende wonden.

Uit rapporten blijkt dat in heel Iran ten minste 7000 demonstranten zijn gedetineerd.

Hoge Iraanse autoriteiten hebben de afgelopen dagen tegen de demonstranten zware bedreigingen geuit, waaronder de veroordeling van demonstratieleiders tot de “doodstraf”.”

https://irannewswire.org/jailed-protesters-in-sw-city-under-torture-to-confess/

Netwerk voor de Mensenrechten in Koerdistan – 26 november 2019: 

“Tijdens de recente protesten in de Koerdische steden in Iran tegen de stijging van de benzineprijzen raakten veel burgers gewond door vuurwapens en undercoverofficieren. Uit angst te worden geïdentificeerd en gearresteerd worden veel slachtoffers thuis behandeld in plaats van in het ziekenhuis.

Voortdurende veiligheidsmaatregelen en detentie van burgers in Marivan

Lokale bronnen vertelden het Netwerk voor de Mensenrechten in Koerdistan (KHRN) dat “gemaskerde veiligheidstroepen en agenten in burgerkleding nog steeds aanwezig zijn, zonder gerechtelijke toestemming voorbijgangers staande houden en de mobiele telefoons van mensen inspecteren, terwijl mensen die foto’s of video’s van recente protesten hebben worden gearresteerd.”

De strijdkrachten hebben ook koffiehuizen in de stad overvallen en burgers gearresteerd.

Meer dan 200 kinderen gearresteerd tijdens protesten in verschillende steden van Koerdistan

Lokale bronnen vertelden het KHRN dat tijdens recente protesten in de steden Kermanshah, Javanrud, Sanandaj, Marivan, Saqqez en Bukan meer dan 200 kinderen zijn gedetineerd.

Een aantal van deze kinderen is op borgtocht vrijgelaten maar de meesten worden nog steeds vastgehouden op de binnenplaatsen van de kampen van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), in detentiecentra, in kantoren van de veiligheidsdienst en in het Correctionele Centrum.

Naar verluidt raakte een 17-jarige jongen, Ervin Ramin, die in Marivan werd vastgehouden, ten gevolge van de zware martelingen door de veiligheidstroepen in coma.

Voortdurende veiligheidsmaatregelen en bedreiging van de families van slachtoffers die door veiligheidsagenten in Javanrud gedood zijn

De begrafenisdienst van vier demonstranten – Kaveh Mohammadi, Mobin Abdollahi uit het dorp Schwankara, Jabar Tajare en Ali (Younis) Firouzbakht – die allen op 16 en 17 november werden gedood door de Iraanse veiligheidstroepen werd gehouden in verschillende moskeeën van de stad.

Volgens de bronnen hebben veiligheidstroepen de families van deze mensen bedreigd om geen interviews te geven aan de media en internationale mensenrechtenorganisaties over hoe de slachtoffers zijn gedood.

De KHRN had eerder gemeld dat ten minste zes demonstranten werden doodgeschoten door veiligheidsagentschappen in Javanrud en meer dan 25 gewond raakten. Het rapport identificeerde vier doden als Mobin Abdollahi, Kaveh Mohammadi, Ibrahim Moradi, Ali (Younis) Firouzbakht en Jabar Tajare.

Ondertussen is de nachtelijke detentie van burgers nog steeds aan de gang in Javanrud en is er geen exacte informatie over de gevangenen beschikbaar.”

http://kurdistanhumanrights.net/en/latest-news-from-mass-protests-in-iranian-kurdistan-2/

Radio Farda – 25 november 2019: 

De Iraanse autoriteiten hebben de arrestatie van nog 34 demonstranten in drie verschillende steden bekendgemaakt en beweren dat sommigen lokale protestleiders waren of elementen die openbare gebouwen aanvielen.

De politiecommandant in de provincie Fars zei dat in Shiraz, de hoofdstad van de provincie, 15 demonstranten zijn gearresteerd en bestempelde hen als “belangrijkste daders van vernieling en brandstichting”.

https://www.irna.ir/news/83568558

In de provincie Lorestan maakte de politiecommandant de detentie van 17 mensen op zondag bekend en zei dat ze “hoofdelementen” waren die aanleiding waren tot overlast en “in korte tijd” werden geïdentificeerd.

https://www.irna.ir/news/83568113

In Hamedan maakte de politie de arrestatie bekend van twee mensen, bewerend dat ze tijdens een overvalpoging gevangen waren genomen en documenten hadden van de bank die ze in brand hadden gestoken.

https://www.farsnews.com/ilam/news/13980904000246

De politie in de drie provincies heeft geen namen gepubliceerd. In feite hebben de Iraanse autoriteiten het totale aantal arrestaties tijdens de protesten van vorige week niet bekendgemaakt.

Radio Farda en andere media schatten het aantal op ongeveer 4800. Bijna alle processen van politieke aard worden achter gesloten deuren gehouden, zonder een behoorlijke rechtsgang.

Schattingen over het aantal gedode demonstranten lopen uiteen van 115 tot 200. De conservatieve schatting van Radio Farda stelt het aantal op 138.

https://en.radiofarda.com/a/police-in-iran-announce-more-arrests-but-no-official-word-on-casualties/30291295.html

Internationale reacties

Human Rights Watch – 27 november 2019: (Beiroet) – De Iraanse autoriteiten verdoezelen opzettelijk de omvang van het massale optreden tegen demonstranten, zei Human Rights Watch vandaag. De regering moet het aantal doden, arrestaties en aanhoudingen van de recente protesten onmiddellijk bekendmaken en een onafhankelijk onderzoek naar vermeende misbruiken toestaan.

Mensenrechtengroepen schatten dat meer dan 140 mensen werden gedood en dat veiligheidstroepen tot 7000 mensen arresteerden bij protesten die in de avond van 25 november 2019 op meer dan 100 plaatsen in Iran uitbraken. Op 16 november hebben de autoriteiten het internet afgesloten; dat is nog niet volledig hersteld. Mobiele toegang is nog steeds bijzonder moeilijk. In 2019 gebruikten volgens de Iraanse Autoriteit voor Regelgeving op het gebied van Communicatie ongeveer 62 miljoen mensen internet op hun mobiele telefoon. In reactie op de protesten hebben de autoriteiten de demonstranten “relschoppers” genoemd en hen met executie bedreigd.

“Twaalf dagen na het uitbreken van de protesten in Iran weigeren de autoriteiten nog altijd een nauwkeurig dodental op te geven en bedreigen ze in plaats daarvan gevangenen met de dood” zei Michael Page, adjunct-directeur voor het Midden-Oosten bij Human Rights Watch. “Het onkundig laten van gezinnen over het lot van hun geliefden en ondertussen een sfeer van angst en vergelding scheppen is een weloverwogen regeringsstrategie om afwijkende meningen te onderdrukken.

Op 25 en 26 november meldde het nieuwsagentschap van mensenrechtenactivisten (Hrana), een onafhankelijke Iraanse nieuwswebsite voor mensenrechten, dat ambtenaren de arrestatie bekend hadden gemaakt van ten minste 97 mensen als “leiders” of “invloedrijke actoren” in wat de regering beschreef als “rellen”, hen beschuldigend zonder bewijs van schade aan openbaar eigendom. Op 23 november meldde de groep op basis van een compilatie van officiële bekendmakingen dat de autoriteiten tussen 2437 en 2871 mensen hadden gearresteerd.

Hrana schat op basis van rapporten van activisten dat zeker 3980 mensen zijn gearresteerd. Op 26 november meldde de Iraanse krant Etemad dat Naghavi Hosseini, een parlementslid, had gezegd dat het aantal arrestaties tijdens de protesten in feite ongeveer 7000 bedroeg, wat wijst op het wijdverbreide karakter van het harde optreden.

Op 26 november vertelde Mohsen Khanlarchi, het hoofd van de politie in het westelijke deel van de provincie Teheran, aan de krant Hamshahri dat de autoriteiten zes mensen hadden gearresteerd die ‘hoofdrolspelers’ waren in de ‘rellen’ op de snelweg naar Teheran-Saveh. Video’s die op sociale media circuleren laten zien dat mensen die gearresteerd en geboeid zijn geslagen worden door de Iraanse politie en mannen in burgerkleding.

Op 23 november vertelde Mohammadnabi Mousavi, een vertegenwoordiger van het kantoor van Opperste Leider Ayatollah Khamenei in de provincie Khuzestan, aan het officiële persbureau IRNA dat “oproerkraaiers die de verhoging van de brandstofprijzen gebruikten om de straat op te komen en schade toe te brengen aan openbaar eigendom werden getraind door buitenlanders en … geëxecuteerd moeten worden.” Op 18 november schreef de krant Keyhan, die nauw verbonden is met het veiligheidsapparaat van het land en het kantoor van Ayatollah Khamenei, dat “er rapporten zijn die suggereren dat gerechtelijke autoriteiten executie beschouwen als het lot van de relschoppers.”

De staatstelevisiezenders van Iran hebben “bekentenissen” van drie demonstranten, onder wie twee jonge mannen uit de provincie Yazd, uitgezonden. Iraanse autoriteiten hebben al een lange traditie van bekentenissen verkregen door dwang en marteling om dissidenten te veroordelen. Mensenrechtengroepen hebben verschillende gevallen gedocumenteerd waarin dissidenten, activisten en journalisten te zien waren in pseudo-documentaire video’s die bedoeld waren om hun “schuld” te “bewijzen”, hoewel het vrijwel zeker was dat ze werden gedwongen om eraan deel te nemen.

In de afgelopen tien dagen hebben de autoriteiten naar verluidt na een protest aan de Universiteit van Teheran op 18 november ook 32 universitaire studenten gearresteerd, vertelde een bron aan Human Rights Watch. Sindsdien hebben functionarissen van het ministerie van Inlichtingen ook Yashar Daroshafaei, een studentenactivist, zijn broer Kaveh en hun neef gearresteerd, naar een familielid op sociale media vertelde.

De inlichtingendiensten arresteerden ook Mohammad Moased, een onderzoeksjournalist die via Twitter melding had gemaakt van de afsluiting van het internet in Iran, aldus een melding aan Human Rights Watch. Op 19 november vertelde Gholamhossein Esmaili, de woordvoerder van het gerechtelijk apparaat, aan verslaggevers dat meerdere mensen die video’s en informatie naar buitenlandse media en de ‘vijand’ stuurden werden geïdentificeerd en gearresteerd.

Amnesty International meldde dat tijdens de protesten ten minste 143 mensen zijn gedood. Videobeelden op sociale media tonen duidelijk veiligheidstroepen met vuurwapens die op demonstranten zijn gericht. Persbureau IranWire meldde op 26 november dat een van de mensen die tijdens de protesten waren gedood Amirreza Abdollahi was, een 13-jarige jongen. Volgens IranWire hebben de autoriteiten zijn lichaam pas na drie dagen aan zijn familie teruggegeven en mocht de familie hem alleen begraven in een kleine privébijeenkomst.

Talrijke berichten op sociale media geven aan dat gezinnen niet in staat zijn geweest de lichamen van hun geliefden terug te krijgen en beperkt zijn in hun mogelijkheden om begrafenisdiensten te houden. Ali Favadi, plaatsvervangend opperbevelhebber van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), heeft demonstranten ervan beschuldigd gewapend te zijn en op mensen te schieten, hoewel hij geen bewijs leverde.

Volgens de internationale mensenrechtenwetgeving heeft iedereen recht op vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering, zoals voorzien in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR) dat ook door Iran ondertekend is.

Krachtens de basisbeginselen van de Verenigde Naties inzake het gebruik van geweld en vuurwapens door wetshandhavingsfunctionarissen mogen dezen alleen geweld gebruiken wanneer dit strikt noodzakelijk is en voor zover vereist om een legitieme politiedoelstelling te bereiken. Bij gebruik van geweld moeten wetshandhavingsfunctionarissen schade en letsel tot een minimum beperken en het menselijk leven respecteren en in stand houden. Het opzettelijke gebruik van dodelijk geweld is alleen toegestaan als het strikt noodzakelijk is om levens te beschermen.

De basisprincipes van de VN bepalen dat autoriteiten onmiddellijk moeten rapporteren over alle incidenten waarbij wetshandhavingsfunctionarissen mensen met vuurwapens doden of verwonden en daarnaar onderzoek moeten doen door middel van een onafhankelijk administratief of strafrechtelijk proces.

De autoriteiten moeten alle gezinnen op de hoogte brengen van de plaats waar hun gedetineerde familieleden gevangen gehouden worden en ervoor zorgen dat gedetineerden onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van eventuele beschuldigingen tegen hen en directe toegang hebben tot juridische bijstand en familieleden. Gedwongen verdwijningen treden op wanneer de autoriteiten een persoon gevangen houden en de detentie ontkennen of nalaten informatie te verstrekken over hun omstandigheden of verblijfplaats.

Sinds eind 2017 hebben in Iran verschillende golven van protesten plaatsgevonden. Tijdens de protesten van december 2017 en januari 2018 arresteerden de autoriteiten ongeveer 4000 demonstranten. De Iraanse autoriteiten hebben geen onderzoek ingesteld naar vermeend gebruik van buitensporig geweld tijdens de protesten, waarbij 25 mensen zijn omgekomen.

“De Iraanse autoriteiten blijven opzettelijk de omvang van hun kwaadaardige optreden tegen mensen die protesteren voor een beter leven verbergen” zei Page.

“De VN-Mensenrechtenraad en andere internationale organen zullen Iraanse functionarissen ter verantwoording moeten roepen zolang de Iraanse regering niet bereid is dit te doen.”

https://www.hrw.org/news/2019/11/27/iran-deliberate-coverup-brutal-crackdown

Associated Press – 27 november 2019: “De opperste leider van Iran beweerde woensdag, toen de autoriteiten de omvang van de demonstraties begonnen te erkennen, zonder bewijs dat de recente protesten in de Islamitische Republiek over door de overheid vastgestelde hogere benzineprijzen deel uitmaakten van een “samenzwering” waarbij de VS betrokken waren.

Opperste leider Ayatollah Ali Khamenei maakte de opmerking tijdens een toespraak tot leden van de Basij-troepenmacht van de Revolutionaire Garde die hielpen de demonstraties neer te slaan.

In zijn door de staatsmedia gepubliceerde opmerkingen zei Khamenei dat het Iraanse volk ‘een zeer gevaarlijke diepe samenzwering heeft gedoofd die heel veel geld en moeite kostte.’ Hij prees de politie, de Garde en de Basij voor ‘het betreden van het veld en het uitvoeren van hun taak in een zeer moeilijke confrontatie.”

Khamenei, die de hoogste zeggenschap heeft over alle staatszaken, beschreef de protesten als georkestreerd door “wereldwijde arrogantie”, die hij gebruikt om naar de VS te verwijzen. Volgens hem zag Amerika de prijsstijgingen als ” een kans om hun troepen in het veld te brengen” maar “deze zet werd vernietigd door het volk”.

Woensdag is het 40-jarig jubileum van de oprichting van de Basij. Video’s van de protesten zeggen, Basij-ambtenaren en anderen op motorfietsen te tonen die demonstranten slaan en gevangen nemen.

Ondertussen citeerde de gematigde nieuwswebsite Entekhab Hossein Naghavi Hosseini, een lid van de commissie voor nationale veiligheid en buitenlands beleid van het parlement, die zei dat er tijdens de demonstraties meer dan 7000 mensen zijn gearresteerd. Hij gaf verder geen details.

Vanaf 16 november heeft Iran het internet in het hele land afgesloten en de communicatie met de buitenwereld beperkt. Dat maakte het bepalen van de schaal en duur van de protesten ongelooflijk moeilijk. Terwijl internet thuis en op kantoor hersteld is, was de toegang op mobiele telefoons tot woensdagavond zeldzaam. Berichten suggereerden dat gebruikers in Teheran en acht andere provincies hun mobiele internettoegang terugkregen.”

https://apnews.com/a0b90a628dc24070a69f584900503c4f

Reuters – 27 november 2019: “Iran lichtte woensdag een tip van de sluier op over de omvang van de grootste anti-regeringsprotesten in de 40-jarige geschiedenis van de Islamitische Republiek, waarbij functionarissen zeiden dat er 200.000 mensen aan hadden deelgenomen en een wetgever zei dat er 7000 mensen werden gearresteerd.

Iran heeft geen officieel dodental van de onrust gegeven, maar Amnesty International zei eerder deze week dat het de dood van ten minste 143 demonstranten had gedocumenteerd, een totaal aantal dat Teheran afwijst.

Volgens IRNA zei Rahmani Fazli dat tot 200.000 mensen landelijk hebben deelgenomen aan de onrust. Hossein Naqavi-Hosseini, lid van de nationale veiligheidscommissie van het parlement, zei dat ongeveer 7000 mensen waren gearresteerd, meldde de nieuwswebsite Entekhab.”

https://www.reuters.com/article/us-iran-protests/iran-says-200000-took-part-in-anti-government-demos-lawmaker-says-7000-held-idUSKBN1Y11PE

France 24 – 26 november 2019: “In Iran werden minstens 143 demonstranten gedood, bijna allemaal neergeschoten door veiligheidstroepen, zei Amnesty maandag, terwijl aanhangers van de regerings het centrum van Teheran binnenstroomden om de dagen van “rellen”, die de Islamitische republiek zijn buitenlandse vijanden verweet, te veroordelen.

“Volgens geloofwaardige rapporten … zijn er ten minste 143 mensen gedood” zei Amnesty International.

“De sterfgevallen zijn vrijwel volledig het gevolg van het gebruik van vuurwapens, afgezien een dode door traangas en nog een na een pak slaag”, voegde het eraan toe. ”

https://www.france24.com/en/20191126-iran-government-supporters-rally-protest-unrest-fuel-prices-amnesty

Fox news – 26 november 2019: “Staatssecretaris Mike Pompeo zei dinsdag dat het ministerie van Buitenlandse Zaken meer dan 20.000 stukken digitaal bewijsmateriaal heeft verzameld waaruit blijkt dat het Iraanse regime straatdemonstranten misbruikt – dagen na de oproep aan Iraniërs om video’s, foto’s en informatie te sturen die het recente optreden van het regime tegen demonstranten documenteren.

“Vorige week sloot het regime het internet af om te voorkomen dat de waarheid over de protesten uitkwam,” zei Pompeo tijdens een persconferentie op het ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Ik heb Iraniërs gevraagd om hun boodschap met de Verenigde Staten te delen, zodat we de misbruiken van het Iraanse regime kunnen blootleggen en bestraffen,” zei Pompeo. “We hebben via telegram-berichtenservice tot nu toe bijna 20.000 berichten, video’s, foto’s en aantekeningen van misbruik door het regime ontvangen.”

https://www.foxnews.com/politics/pompeo-us-iran-protester-crackdown

Arrestaties en doden 

Iran News Wire – 26 november 2019: “Iraans regime gebruikt dodelijk geweld om protesten te verpletteren” – video

“Deze video maakt gebruik van amateurvideo’s om het gebruik van dodelijk geweld door het Iraanse regime tegen demonstranten tijdens de protesten in Iran in november 2019 te documenteren.

Meer dan 450 mensen, onder wie verschillende kinderen, werden zonder onderscheid neergeschoten en gedood door de IRGC, de Bassij, undercover veiligheidsagenten en de politie.

Minstens 4000 mensen werden neergeschoten en gewond; meer dan 10.000 mensen werden gearresteerd, velen van hen nadat ze waren neergeschoten. Demonstranten worden zwaar gemarteld om valse bekentenissen af te leggen.”

Videolink: https://youtu.be/IUXH5-_7jD0

https://irannewswire.org/iran-regime-uses-lethal-force-to-crush-protests-video/

IRANWIRE – 27 november 2019: “Toen het internet in verschillende steden in Iran opnieuw werd aangesloten, kwam er meer nieuws over de doden, arrestaties en gewonden onder burgers in het hele land.

Een inwoner van Malek Shahr vertelde IranWire dat de bewoners niet alleen afgesneden waren van het internet, maar dat hen ook de toegang tot vaste lijnen werden ontzegd. “Al op de eerste dag vloog het communicatiecentrum in brand en werden de vaste lijnen van de buurt afgesneden. Een van de buren zegt dat hij vanuit het raam van zijn huis, van waaruit hij uitzicht had op het telecommunicatiegebouw van de stad, had gezien dat mensen gekleed in Basij-achtige kleding bezig waren om het gebouw in brand te steken. Eerst verspreidden ze rustig een substantie rondom het gebouw en toen gooiden ze er iets in. ”

Een andere ooggetuige, een gepensioneerde ziekenhuismedewerker, sprak over het dodental in Isfahan. “Een arts in het Gharazi-ziekenhuis vertelde me dat de [officiële] opgave van het aantal mensen dat in Isfahan overleed duidelijk een leugen is. Zelf heb ik in de eerste dagen van de protesten minstens 20 lichamen van de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis naar het mortuarium overgebracht.”

https://iranwire.com/en/features/6503

IRANWIRE – 26 november 2019: Op zaterdag 16 november werd de 13-jarige Mir Reza Abdollahi door veiligheidstroepen vermoord tijdens protesten in Islamshahr, een buitenwijk van Teheran. Hij was een van de 218 die volgens IranWire zijn vermoord. Abdollahi was van huis gegaan om boodschappen te doen en was niet betrokken bij de protesten. Maar toen hij door een gebied in de buurt van een groep demonstranten liep werd hij gedood door het willekeurig schieten van veiligheidstroepen. Het duurde drie dagen voordat de ouders van Abdollahi zijn lichaam van de autoriteiten terugkregen. Ze brachten het lichaam naar Parsabad-Moghan, een stad in de noordwestelijke provincie Ardabil, om hem te begraven in een privéceremonie die alleen familieleden mochten bijwonen.

Mohammad Abdollahi, de vader van Mir Reza, is een bouwvakker die vijf jaar geleden van Parsabad naar Islamshahr is verhuisd. Veiligheidsfunctionarissen hadden gedreigd dat ze zouden voorkomen dat de Abdollahis het lichaam van hun zoon zouden begraven als ze met de media over zijn dood zouden praten; als gevolg daarvan bleven ze zwijgen totdat na de begrafenis.

Iraanse regeringsfunctionarissen hebben tot nu toe geweigerd om aan te geven hoeveel mensen er tijdens de recente protesten gedood zijn.

Maar het aantal door niet-gouvernementele organisaties en onafhankelijke media buiten Iran gemelde slachtoffers blijft stijgen. Een overheidsbron vertelde IranWire dat sinds maandag 25 november 218 mensen door het geweld werden gedood. De bron binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken voegde eraan toe dat nog eens 4523 mensen zijn gearresteerd.

https://iranwire.com/en/features/6500

IRANWIRE – 25 november 2019: “Ook Ameneh Shahbazi, 34, werd genoemd slachtoffer van de recente protesten tegen de hoge brandstofprijzen in Iran. Shahbazi werd op zondag 17 november neergeschoten en vermoord in Marlick, Karaj. Volgens IranWire zijn tijdens de protesten ten minste honderd mensen gedood.

Een goed geïnformeerde bron vertelde aan IranWire: “[Ameneh] was van huis gegaan om medicijnen te kopen toen ze zich bewust werd van de protesten. Een man werd bij haar neergeschoten. Ze knielde neer om haar sjaal om het been van de gewonde persoon te wikkelen, toen ze in het achterhoofd werd geschoten. ‘

Shahbazi was een huisvrouw en moeder van de 15-jarige Amir Hossein, de 12-jarige Mersad en de 4-jarige Baran. Haar man is bestuurder van een bestelmotorfiets. IranWire vernam dat de autoriteiten het lichaam van Shahbazi niet aan haar familie hebben teruggegeven.

“Een vriend op de afdeling forensische geneeskunde [van een lokaal ziekenhuis] zei dat ze het lichaam zullen afleveren op de Behesht Zahra Begraafplaats” vertelde een bron aan IranWire. “Toen we bij Behesht Zahra aankwamen zeiden de beheereders van de begraafplaats dat het lichaam niet bij hen was afgeleverd. We drongen aan op een verklaring – uiteindelijk werden we doorverwezen naar het mortuarium. Daar werd ons verteld dat de autoriteiten het lichaam niet vrij konden geven. De lijkenhuizen van het mortuarium hadden de opdracht gekregen het lichaam terug te brengen naar de afdeling forensische geneeskunde, die het zou begraven en dat vervolgens aan ons zou doorgeven.”

Ambtenaren van de afdeling forensische geneeskunde organiseerden vervolgens “klassen” om specifieke instructies te geven aan de families van de tijdens de protesten gesneuvelden. In de instructies stond dat er geen speciale ceremonies mochten worden gehouden bij de begrafenissen en dat familieleden geen interviews mochten geven aan journalisten of anderen.

De familie van Shahbazi ontving haar lichaam uiteindelijk op dinsdag 19 november, via vrienden die op de forensische geneeskunde-afdeling en de begraafplaats werkten. De vrienden hadden de familie gevraagd hoeveel ze konden betalen om het lichaam te ontvangen – maar ze lieten zich vermurwen toen ze zich realiseerden dat de man als bezorger werkte.

De bron vertelde ook aan IranWire dat de familie van Shahbazi benaderd was door rechercheurs.

“We weten niet wat de politie wil met [de familie van Shahbazi]. Misschien hebben ze gewoon meer instructies voor hen. Maar aan de telefoon vroeg de politie de familie om zich bij het politiebureau te melden om een klacht in te dienen. Maar een klacht tegen wie?”

https://iranwire.com/en/features/6493

Iran HRM – 26 november 2019: “Het dodental van de protesten in Iran is opgelopen tot meer dan 450; Namen van 154 gedode demonstranten

Onderzoeksrapporten van de Mensenrechten Monitor voor Iran schatten het aantal gearresteerden sinds 15 november op meer dan 10.000 en voegen eraan toe dat ten minste 450 Iraanse demonstranten de afgelopen dagen zijn gedood door de veiligheidstroepen van de staat. Ook zijn er minstens 4000 gewonden, waarvan sommigen met levensbedreigende verwondingen.

Uit de laatste rapporten uit Iran blijkt dat het dodental van de protesten in het land tot 450 is gestegen.

Na de protesten tegen de prijsstijging van benzine noemde de Opperste Leider van het Iraanse regime Ali Khamenei in een toespraak op televisie de demonstranten “hooligans”. Gedurende de volgende dagen mobiliseerde het regime al zijn troepen tegen de demonstranten en opende het vuur op hun bijeenkomsten. Minstens 4000 demonstranten zijn gewond geraakt, sommigen met levensbedreigende verwondingen. Uit rapporten blijkt dat ten minste 10.000 demonstranten in heel Iran gevangen zijn genomen.

De Nationale Verzetsraad van Iran (NCRI) heeft echter verklaard dat het aantal hoger is.

“Het regime probeert wanhopig de ware omvang van zijn gruwelijke misdaden te verbergen, met behulp van verschillende tactieken, zoals het afsluiten van het internet en de weigering om de lichamen van degenen die zijn vermoord aan hun families te overhandigen of hun begrafenis te voorkomen,” zei de NCRI vandaag in een verklaring.

Hoge Iraanse autoriteiten hebben de afgelopen dagen zware bedreigingen geuit tegen demonstranten, waaronder de veroordeling van demonstratieleiders tot de “doodstraf”.

Gerechtelijke ambtenaren in verschillende provincies zoals Teheran, Khuzestan en Fars hebben gesproken over speciale rechtbanken voor de gearresteerden.

Ahmad Khatami, een lid van het Presidium van de Vergadering van Deskundigen, sprak op vrijdag 22 november in een samenkomst voor het vrijdaggebed in Teheran en beschreef de gearresteerden als saboteurs die oorlog tegen God hebben gevoerd. Hij eiste dat de rechterlijke macht hen de maximumstraf zou geven. Eerder schreef Khamenei’s spreekbuis, de dagelijkse krant Kayhan, op 18 november: “Gerechtelijke instanties zeggen dat het zeker is dat de leiders van de recente opstand door ophanging geëxecuteerd zullen worden.”

De namen van de 154 gedode demonstranten zijn als volgt:

• Teheran – Mw. Mina Sheikhi

• Teheran – Mw. Golnaz Samsami

• Teheran – Sajjad Baqeri

• Teheran – Fereidoun Kazemi

• Teheran – Ali Behboudi

• Teheran – Ali Morad-manesh

• Teheran – Abdollah Ajarloo

• Teheran – Ali Dahlir

• Teheran – Yashar Alizadeh

• Teheran – Peyman Nouri

• Teheran – Mahmoud Vali-e Elahi

• Teheran – Moussa Shahsavand

• Teheran – Ali Shahsavand

• Teheran – Hamzeh Shahsavand

• Teheran – Khosro Bakhtiari

• Teheran – Saeed Yousefi

• Teheran – Hossein Yami

• Teheran – Hossein Issavand

• Teheran – Seyed Qassem Hosseini

• Teheran – Erfan Faeqi

• Teheran – Mehrdad Moin

• Teheran – Qods – Hossein Shahbazi

• Teheran – Qods – …. Alizadeh

• Teheran – Qods – Javad Babai

• Teheran – Islamshahr – Iman Rassouli

• Teheran – Islamshahr – Mohsen Jafarpanah

• Teheran – Islamshahr – Arash Kohzadi

• Teheran – Islamshahr – Mohammad Mehdi Haghgouy

• Teheran – Shahriar – Reza Hassanvand

• Teheran – Shahriar – Ebrahim Mohammad-pour

• Teheran – Shahriar – Ms. Azadeh Zarbi

• Teheran – Shahriar – Mehdi Paapi

• Teheran – Shahriar – Hossein Ghadami

• Teheran – Shahriar – Mehdi Da’emi

• Teheran – Shahriar – Ehsan Shiri

• Teheran – Shahriar – Milad Najahvand

• Teheran – Shahriar – Aliollah Amini

• Teheran – Shahriar – Qassem Rezai

• Teheran – Shahriar – …. Yar Mohammadi

• Teheran – Shahriar – ….. Momeni

• Teheran – Shahriar – Seyed Mohammad Hossein Tahaei

• Teheran – Baharestan – Mw. Fatima Habbibi

• Teheran – Baherestan – Gol Agha Nouri

• Provincie Alborz – Hadi Sartipi

• Provincie Alborz – Pedram Jafari Kamijani

• Provincie Alborz (Fardis) – Ashur Kalna (Christian)

• Provincie Alborz (Fardis) – Omid Salehi

• Karaj – Shahram Moini

• Karaj – Mehrshahr – Hamid Rassouli

• Karaj – Reza Mo’azami Goudarzi

• Karaj – Poya Bakhtiari

• Karaj – Hossein Qassemi

• Karaj – Mw. Ameneh Shahbazi

• Karaj – Amir Shokri

• Ahvaz – Mohammad Reza Ossafi Zargani

• Ahvaz – Hamzeh Sevari

• Ahvaz – Meisam Mojadam

• Ahvaz – Reza Atieh Neisi

• Behbahan – Mohammad Hossein Ghanavati

• Behbahan – Mehrdad Dashtizadeh

• Behbahan – Mahmoud Dashtizadeh

• Behbahan – Ehsan Abdollah Nejad

• Behbahan – Ahmad Hashamdar

• Behbahan – Mw. Shabnam Diani

• Behbahan – …. Taddayon

• Behbahan – Farzad Ansari (Farzad Tazmipour)

• Khorramshahr – Meisam Mani’at

• Khorramshahr – Khaled Min’at

• Khorramshahr – Milad Hamidavi

• Khorramshahr – Meisam Abdolvahab Adgipour

• Khorramshahr – Ali Ghazlavi

• Khorramshahr – Ebrahim Matouri

• Khorramshahr – Hossein Namimi

• Andimeshk – … Najafvand

• Ramhurmoz – Provincie Khuzestan – Hadi Ghorbani

• Ramhurmoz – Provincie Khuzestan – …. Moussavi

• Shushtar – Ahmad Moussavi Jo’aveleh

• Abadan – Ali Baghlani

• Mahshahr – Hamid Sheikhani

• Mahshahr – Mw. Atighi

• Mahshahr – …. Hatavi

• Mahshahr – Ghassem Bavi

• Mahshahr – Mohammad Khaleghi

• Mahshahr – Adnan Helali

• Mahshahr – Mojtaba Ebadi

• Mahshahr – Mansour Daris

• Mahshahr – Abbas (Reza) Assakereh

• Mahshahr – Ahmad Khajeh Albughli

• Mahshahr – Ali Khajeh Albughli

• Mahshahr – Mohammad Khaledi

• Mahshahr – Youssef Khaledi

• Shiraz – Kelar – Rassoul Ghavimi

• Shiraz – Marvdasht – Mehdi Nekoui

• Shiraz – Amir Alvandi

• Shiraz – Abdollah Ghavimi

• Shiraz – Mehdi Nekoui Ali Abadi

• Shiraz – Reza Jafari

• Shiraz – Majid Hashemi

• Shiraz – Janfeshan Assadi

• Shiraz – …. Parsai

• Shiraz – …. Parsai

• Sirjan – Ruhollah Nazari Fat’habadi

• Garmsar – Hassan Tavoosi

• Sannandaj – Mozzafar Seifi

• Sanandaj – Ali Baghlani

• Sanandaj – Saneh Shahoo

• Saqqez – Mohammad Heydarian

• Bukan – Shelir Dadvand

• Bukan – Mw. Hiva Naderi

• Marivan – Mehran Taak

• Marivan – Behrouz Maleki

• Marivan – Usman Naderi

• Marivan – Danial Ostovari

• Marivan – Edris Bivareh

• Marivan – Usman Ahmadi

• Marivan – Mw. Aryan Rajabi

• Javanroud – Hamzeh Naghdi

• Javanroud – Yunes Houshangi

• Javanroud – Kaveh Rezai

• Javanroud – Jabbar Tejareh

• Javanroud – Kaveh Mohammadi

• Javanroud – Salman Rahmani

• Javanroud – … Aziz (municipality staff)

• Javanroud – Ebrahim Moradi

• Javanroud – Mobin Abdollahi

• Javanroud – Omran Validi

• Kermanshah – Mozzafar Zahiri

• Kermanshah – Nader Biravand

• Kermanshah – Nader Bijanvand

• Kermanshah – Mohammad Mirzai

• Kermanshah – Mozzafar Vatandoust

• Kermanshah – Mostafa Farzami

• Kermanshah – Yunes Ezzati

• Kermanshah – Moustafa Bakeri

• Kermanshah – Abdollah Shahabadi

• Kermanshah – Mansour Fakhri

• Kermanshah – Ahmad Mansouri

• Kermanshah – Faramarz Rahimi

• Kermanshah – Abdolreza Shirzadi

• Kermanshah – Borhan Mansournia

• Kermanshah – Foad Joshan

• Kermanshah – Nemat Hosseini

• Tabriz – Ali Hosseini

• Ardabil – Seyed Ali Fotohi Kousareh

• Langroud – Pejman (Ali) Gholipour

• Yazdanshahr – Sassan Eidivand

• Yazdanshahr – Rasoul Amani

• Yazdanshahr – … Davouvand

• Najafabad – Isfahan – Mohammad Pour Pirali

• Qahdarijan – Isfahan – Nematollah Shafiee

• Isfahan – Javad Shayazi

• Isfahan – Ahmad Qorbani Dastjerdi

• Zanjan – Amir Hossein Abbasi

• Rasht – Mohammad Reza Nikvaran.