Iran opstand november 2019

“De protesten begonnen op 15 November 2019 en verspreidden zich snel naar vele delen van Iran. Het regime reageerde met bloedige vergelding en blokkeerde het Internet totaal op 17 November om te voorkomen dat het nieuws over de omvang van de protesten en de schaal waarop deze op een wrede manier werden onderdrukt de buitenwereld zou bereiken.”  

Nieuwe karakteristieken van de nationale opstand van de Iraanse bevolking. “Niettegenstaande het regime alert was op wat voor reactie dan ook op de verhoging van de benzineprijs, kon het de uitbreiding van de opstand niet voorkomen”.

De karakteristiek van de opstand is als volgt:

 • De balans tussen bevolking en verzetsbewegingen is aan het verschuiven.
 • Terwijl de opstand werd geïnitieerd door de verhoging van de benzineprijs, ging deze snel over in een nationale volksopstand.
 • De slagzinnen waren van het begin af aan politiek georiënteerd en gericht tegen het regime in zijn geheel. De meest voorkomende slagzinnen waren: “dood aan de dictator,” “dood aan Rouhani,” “dood aan Khamenei,” “laat Syrië over aan zich zelf, denk aan ons,” “niet voor Gaza, noch voor Libanon, mijn leven behoort aan Iran”.
 • De snelheid waarmee de opstand zich uitbreidde was ongekend. De woede van het volk richtte zich tegen overheidsinstituties en –agentschappen, in het bijzonder tegen die verbonden zijn met de revolutionaire Garde (IRGC) en met het bureau van Khamenei. Het aan de IRGC-verbonden dagblad schreef dat de opstand was georganiseerd en dat de  “oproerlingen waren opgeleid.”
 • “De opstand had een dubbele karakteristiek. Alle verarmde groeperingen waren betrokken. Ook was de opstand goed georganiseerd.
 • Er zijn vooruitzichten voor de toekomst van de opstand in het licht van het omslaan van een bladzijde in Iran door deze opstand. Dit is het begin van het einde voor het regime. Denk er aan dat de gebeurtenissen in Irak en Libanon strategische klappen waren voor het regime.
 • De moorddadige en barbaarse natuur van het regime blijkt uit het feit dat er geen tekenen zijn van begrip voor de onderdrukte bevolking, toen het zich bediende van geweld en dat er geen verschil is tussen de partijen in dit regime toen [Hassan] Rouhani zijn gematigde houding liet varen en hij direct opriep tot het neerslaan van de opstand.
 • De kwalitatieve verandering ligt in de diepte en “de uitbreiding van de activiteiten van de Verzetseenheden”, vooral in de afgelopen twee jaar, die een diepe indruk hebben achtergelaten bij de jeugd. Met andere woorden de macht die het regime wil omverwerpen heeft zijn verbinding met de bevolking gevonden en nu is hun wens tot omverwerping van het gehele regime de eis geworden van de gehele bevolking.Het Iraanse regime sluit het internet af, nadat de protesten in november 2019 zich uitbreidden.

 1. Wereld-overheden en de internationale gemeenschap moeten al hun welwillendheid en voorbehouden aan het regime aan de kant zetten. Ze moeten eisen dat er een onmiddellijk eind komt aan het moorden en de arrestaties. Als het regime niet meewerkt dan moet men bereid zijn de trekker over te halen van sancties door de VN Veiligheidsraad.
 2. De Veiligheidsraad van de VN moet de leiders van het regime tot misdadiger verklaren, die misdaden begaan tegen de menselijkheid. Zij moeten terechtstaan voor massale onderdrukking en bloedvergieten.
 3. De internationale gemeenschap moet het “terrorisme van de moellahs m.b.t. het Internet” streng veroordelen en de bevolking van Iran bijstaan om deze onmenselijke blokkade te omzeilen.
 4. Het regime doet al wat het kan om het werkelijk aantal martelaren te verbergen. De Verenigde Naties moet een onderzoekscommissie uitzenden om het aantal martelaren, gewonden en gevangenen vast te stellen.

 

Oproep voor de in vrijheidstelling van de gevangenen van de opstand in Iran

Laat de gearresteerde demonstranten van de nationale opstand in Iran vrij!