Beelden van weerloze Iraniërs die demonstreerden voor vrijheid

Meer dan 1500 ongewapende demonstranten, en ook veel toeschouwers onder wie ten minste 19 kinderen, zijn doodgeschoten tijdens het bloedige neerslaan van de protesten in november 2019 in Iran.

Minstens 4000 mensen raakten gewond en 12.000 mensen werden gevangengezet, van wie sommigen verwond waren. Het werkelijke aantal is zeker hoger en de Iran Human Rights Monitor heeft de namen van 520 gedode betogers gepubliceerd.

Iraanse bewindspersonen hebben gedreigd de gevangenen te martelen en executeren om zo iedereen angst aan te jagen die van plan is zijn of haar stem te verheffen tegen het regime. Er zijn al berichten dat verscheidene gevangengezette betogers zijn overleden als gevolg van marteling. Op talloze uit Iran afkomstige filmbeelden is te zien hoe veiligheidstroepen op demonstranten schieten vanuit helikopers. Daarnaast zijn er filmbeelden waarop veiligheidstroepen hun geweren en pistolen op demonstranten richten en hen van dichtbij neerschieten. Volgens een bericht uit Mahshahr, een stad in het zuiden, hebben militairen van de Revolutionaire Garde (IRGC) ten minste 100 door hen omsingelde betogers gedood met mitrailleurs.

Verder zijn er berichten dat soldaten van de veiligheidstroepen ziekenhuizen hebben doorzocht en daarbij gewonde demonstranten en de lichamen van doden hebben meegenomen. Ze weigerden de lichamen van de doden over te dragen aan de families of deden dat slechts op voorwaarde dat ze geen begrafenisplechtigheid hielden en hun dierbaren in stilte begroeven. En zoals gewoonlijk verhullen Iraanse bewindspersonen het aantal doden. Op 2 december zei de Iraanse hoofdaanklager Montazeri dat ‘mensen buiten Iran gelukkig geen toegang hebben tot de informatie en het aantal’ mensen dat bij de landelijke protesten is gedood en gearresteerd.

De Iran Human Rights Monitor roept de VN-Veiligheidsraad, regeringen over de hele wereld en de internationale gemeenschap op om direct in actie te komen om een halt toe te roepen aan het doden en de repressie van betogers. Wij roepen de Verenigde Naties op om snel onderzoekscommissies naar Iran te sturen. De leiders van het regime moeten berecht worden voor de misdaden die ze hebben gepleegd tegen de menselijkheid en het bloedig neerslaan van de protesten. Stilzwijgen en dadenloosheid vormen een schending van internationale conventies, wetten en principes en zijn voor het regime een aansporing om door te gaan met hun misdaden.