Op 29 februari 2020 gaf Ebrahim Raisi, de Chef van Justitie in Iran, een bevel ter voorkoming van het verspreiden van het Corona virus in de gevangenissen. Dit bevel geeft 15 tot 30 dagen verlof aan gevangenen met straffen minder dan vijf jaar. Een ander deel gaat over het verminderen van bezoek aan de gevangenissen, tijdelijke vrijlating en gezamenlijke activiteiten daar. En ook geeft dit bevel ruimte aan stijging van het aantal alternatieve straffen of annuleren van celstraf in plaats van vastzetten.

Hoewel de Chef aankondigde dat de gevangenen met minder dan vijf jaar straf verlof zullen krijgen, werken de gevangenis autoriteiten niet mee in de uitvoering van deze regeling voor politieke-, en gewetensgevangenen. Bijvoorbeeld: Esmail Abdi en Negin Ghadamian zijn veroordeeld tot vijf aar cel en na het uitzitten van vier respectievelijk drie jaar, krijgen zij geen verlof. Nazanin Zaghari’s man (Richard Ratcliffe) vermeldde dat zij waarschijnlijk corona heeft. Zij zit nu in het vierde jaar van de vijf jaar die zij opgelegd kreeg. Er wordt gezegd dat drie vrouwen de diagnose Corona virus hebben gekregen in de Evin Gevangenis.

Het aantal gevangenen van wie men vermoedt dat zij Corona virus hebben, loopt op. Verscheidene gevangenen die het vermoedelijk hebben, zitten in Urmia, Khorramabad, Gorgan, Sanandaj, Qom en in andere gevangenissen.

EEN BRIEF VAN DE FAMILIES VAN POLITIEKE GEVANGENEN

Vanwege de huidige verspreiding van het Coronavirus in de gevangenissen in Iran hebben sommige families van de politieke gevangenen op 26 februari een brief geschreven aan de justitiële autoriteiten met het verzoek tot verlof voor de gevangenen tot deze crisis (Corona) voorbij is. Overwegende de geslotenheid van de gebouwen, de ondervoeding van de gevangenen, tekort aan medische zorg en middelen, het dicht op elkaar zitten van de gevangenen en de verschijning van sommige verdachte gevallen te linken aan Corona, dat alles heeft bij de families van de gevangenen tot zorg geleid.

De families van de onderstaande gevangenen hebben de brief ondertekend: Mahmoud Beheshti Langeroudi, Esmaeil Abdi, Mohammad Habibi, Narges Mohammadi, Amir Salar Davoudi, Farhad Meisami, Roeen Otoufat, Jafar Azimzadeh, Shahnaz Akmali, Majid Azarpey, Atena Daemi, Sam Rajabi, Morad Tahbaz, Niloufar Bayani, Abdolreza Kouhpaieh, Amirhossein Khaleghi, Houman Jokar, Taher Ghadirian, Neda Naji, Mehrdad Mohammadnejad, Mohammad Abolhasani, Peyman Koushkbaghi, Aras Amiri, Jafar Fazel, and Alireza Golipour.

Een dode in de Grotere Centrale Penitentiaire Inrichting in Teheran

Men moet beseffen dat op dezelfde dag een gevangene van de Grotere Penitentiaire Inrichting in Teheran stierf, nadat de autoriteiten van die gevangenis treuzelden met zijn vervoer naar het ziekenhuis om daar de juiste medische zorg te krijgen. Hij heette Hamid Reza en was 44 jaar. Hij was veroordeeld voor een financieel misdrijf, en zat daarvoor zijn straf uit in de Grote centrale penitentiaire inrichting van Teheran. Hij had eerder de diagnose gekregen van griepsymptomen, maar na een paar dagen begon hij te hoesten en daarna stierf hij in de gevangenis.

Daarbij werden er 60 gevangenen van de Grote penitentiaire inrichting die werkten in de keuken of de bedieningssector, naar de Rajaj Shahr Gevangenis gebracht. En meer nog: zeven andere gevangenen in sectie 5, afdeling 2, hebben symptomen van Corona: zij werden vastgehouden in de medische afdeling zonder medische zorg te krijgen en ze werden niet naar het ziekenhuis gebracht.

Evin gevangenis en schending van de Regeling van Indeling van Gevangenen

Amir Hossein Moradi, Saeed Tamjidi, Mohammad Rajabi, Milad Arsanjani, Jamil Ghahremani en 15 andere arrestanten van de protesten van november 2019, die werden vastgehouden in de Grote Centrale Penitentiaire Inrichting in Teheran, werden verhuisd uit hun cellen nadat een celmaat corona bleek te hebben. Amir Hossein Moradi kwam op 29 februari 2020 terug in de cel nadat hij een week in het ziekenhuis had gelegen voor een andere ziekte. Hij kwam dus terug, maar na een uur werd hij naar de ziekenboeg gebracht omdat hij positief was getest op het Coronavirus. Hoewel hen werd verteld dat zij naar het Yaft Abad Ziekenhuis zouden worden gebracht, werden zij naar afdeling 1 van de gevangenis gebracht, waar normaal de gevangenen zitten die een geweldsmisdrijf hebben gepleegd. In juni 2019 werd Alireza Shir Mohammadi, een politieke gevangene, doodgestoken door twee gevangenen in die afdeling die waren beschuldigd van drugs gerelateerde misdrijven. Na dit incident haalden de gevangenisautoriteiten andere politieke gevangenen van deze afdeling weg om verdere incidenten te vermijden. Dit is geheel tegen de Regeling van Scheiding van Gevangenen in. Volgens een bron die er dichtbij zit: “Sectie 1 van de  Grote Centrale Penitentiaire Inrichting in Teheran heeft 10 afdelingen en een afdeling die wordt gebruikt als extra om gevangenen te straffen die gaan vechten of die drugs bij zich hebben. Sinds 2018 zijn de politieke gevangenen naar deze afdeling gebracht. Deze afdeling heeft beperkte voorzieningen en heeft zelfs geen toegang tot gevangenis commissarissen. Hun deur zou altijd gesloten moeten zijn, maar hoe dan ook, in het geval van Shir Mohammadi had de cipier de deur expres niet gesloten, wat verboden is.

Alireza Shir Mohammadi, een 21 jarige politieke gevangene in de Grote Centrale Penitentiaire Inrichting, werd in de gevangenis vermoord op 10 juni 2019. Hij werd aangevallen door twee andere gevangenen, die later werden veroordeeld voor moord en de doodstraf kregen. De gevangenen in kwestie werd in zijn nek en in zijn maag gestoken en stierf voordat hij in het ziekenhuis arriveerde. Hij was gearresteerd op 14 juli 2018 en veroordeeld tot 8 jaar cel op beschuldiging van “blasphemie, belediging van de vorige en de huidige Opperste Leiders en van propaganda tegen de staat”. Hij werd 36 dagen in eenzame opsluiting gezet na zijn arrestatie. Zijn dwangsom werd gezet op 80 miljoen Toman, maar het Revolutionair gerechtshof verwierp zijn vrijlating op borgsom, illegaal. Tijdens zijn vervolging had hij geen toegang tot een advocaat door zijn financiële situatie. Hij zat te wachten op de beslissing van het beroepshof toen hij vermoord werd. Hij protesteerde tegen zijn gevangenneming samen met niet-politieke gevangenen en ging in hongerstaking op 14 maart 2019, die eindigde op 16 april toen de gevangenisautoriteiten zijn eisen inwilligden. Hij schreef ook open brieven vol kritiek op de “onveilige en inhumane omstandigheden” van deze gevangenis. Vijf dagen na de start van zijn hongerstaking schreef hij een open brief. Daarin legde hij uit in wat voor ontzettende situatie hij zat in die gevangenis. Daarbij claimde hij ook dat hij geen normale sociale rechten had waar elke gevangene recht op heeft. Hoe dan ook, zijn centrale vraag die in deze brief stond, was om naar een andere gevangenis te worden gebracht, de Evin gevangenis. Geen enkele gerechtelijke autoriteit noch gevangenis ambtenaar reageerde op zijn brief.

Een gevangene uit afdeling 4 van de Evin gevangenis werd naar een onbekende locatie gebracht vanwege zijn positieve uitslag op de Coronavirustest. Hij zat er met verscheidene andere gevangenen en politieke gevangenen van deze afdeling die in hongerstaking zijn, en die daardoor vatbaarder zijn voor dit virus.

Khorammabad en de Ghezel Hesar Gevangenis

Op 1 maart 2020 zijn de gevangenen van de Khorramabad Gevangenis aan een sit-in actie begonnen uit protest tegen het niet op verlof gestuurd zijn ondanks het feit dat er een uitbraak was van het Coronavirus. Er is te weinig toegang tot medische zorg en hygiëneproducten voor de diagnose en de behandeling van het Coronavirus. Verschillende gevangenen die de symptomen van het virus hebben, kregen geen enkele behandeling en werden vastgehouden bij de andere gevangenen. Verscheidene gevangenen die met verlof waren, werden teruggebracht naar de gevangenis. Een bron dichtbij de familie van een gevangene vertelde HRANA dat een zieke gevangene met zware hoestaanvallen noch medische zorg noch desinfecteermiddelen noch hygiëneproducten zoals alcohol, masker en handschoenen ontving.

Twee gevangenen van de Ghezel Hesar Gevangenis, Basat Ali Khazaei en Gholamhossein Abolfavaei, werden naar de quarantaine afdeling in de ziekenboeg gebracht vanwege de positieve uitslag op de Coronavirustest. Zij werden beschuldigd van drugsdelicten en in een afdeling gehouden met 500 medegevangenen.

Rajai Shar en Urmia

De gevangenen zijn verstoken van medische zorg, desinfectiemiddelen en hygiëneproducten als alcohol, masker en handschoenen. Payam Shakiba, Mohammad Banazadeh Amirkhizi en Majid Asadi zitten in het derde jaar van hun straf. Arash Sadeghi, die de diagnose Chondrosarcoma (botkanker) heeft, heeft een infectie opgelopen in zijn rechterhand, en door de spijsverteringsproblemen, die hij heeft door zijn verzwakte immuunsysteem; hij zou hierdoor als eerste verlof moeten krijgen. Saeed Shirzad is bezig met de laatste maanden van zijn celstraf.

Op 2 maart 2020 werd Mohammad Ghambardoost, een politiek gevangene, naar een ziekenhuis gebracht vanwege symptomen van het Coronavirus. Hij zat met anderen in een cel en kan hen dus geïnfecteerd hebben. Hij werd gearresteerd op 16 augustus 2017, en veroordeeld tot 5 jaar met de beschuldiging van “medewerking met de Takfiri groepen”.

Verschillende patiënten met verdenking van Coronavirus in de Urmia gevangenis werden naar ziekenhuizen buiten de gevangenis gebracht. Een gevangene van deze gevangenis stierf in het ziekenhuis, maar de gevangenisautoriteiten beweerden dat hij buiten de gevangenis was geïnfecteerd.

Stand van zaken over tijdelijke vrijlating van politieke gevangenen

Op 3 maart 2020 werd Mohammad Karimi een verlof toegekend en hij werd vrijgelaten tot 3 april 2020. Meneer Karimi was veroordeeld tot een jaar op beschuldiging van “Propaganda tegen de staat”, dat was aangehouden door het hof van beroep. Op3 juli 2019 was hij gearresteerd en naar de Evin Gevangenis gebracht om zijn straf uit te zitten.

Op 2 maart 2020 kreeg Shahnaz Akmali, politiek gevangene, verlof en werd tijdelijk vrijgelaten tot 3 april 2020. Zij was op 15 januari gearresteerd en veroordeeld tot een jaar cel, en ze was geblokkeerd van alle social media accounts en van lidmaatschap van groepen, en ze mocht het land niet uit. Dit alles met de beschuldiging van “Propaganda tegen de staat”. Een hof van beroep hield dit vonnis aan zonder horen van haarzelf noch van haar advocaat. Zij is de moeder van Mostafaf Karim Beygi, een van de mensen die vermoord is door de veiligheidstroepen tijdens de Groene Beweging in 2009.

Op 29 februari 2020 kreeg Reza Gholamhosseini, politiek gevangene in de Bandar Abbas gevangenis, een verlof. Hij werd tijdelijk vrijgelaten tot 3 april. Hij was op 25 september 2019 gearresteerd en gevonnist tot 3 jaar celstraf op beschuldiging van “Propaganda tegen de staat en belediging van de Opperste Leider”. Zijn straf werd later verminderd tot 18 maanden omdat hij geen hoger beroep had aangetekend.