26 maart, gevangenen in de afdelingen 4 en 5 van de gevangenis van Tabriz, die blootgesteld worden aan het coronavirus, kwamen in opstand. In tegenstelling tot wat wordt bekend gemaakt en terwijl het coronavirus wijdverspreid is in de gevangenissen, weigert het regime van de moellahs niet alleen gevangenen, al was het maar tijdelijk, in vrijheid te stellen, maar blijft het nieuwe gevangenen opsluiten zonder enige vorm van quarantaine.

Om het oproer te bedwingen, openden de Revolutionaire Garde en andere militairen het vuur op de gevangenen en verwonden een aantal van hen.  Rook steeg op vanuit de gevangenis en geweerschoten en sirenes van ambulances werden gehoord, in en om de gevangenis.

Afgelopen week kwamen gevangenen van de Parsilon gevangenis in Khorramabad en Aligudarz in opstand, omdat zij blootgesteld werden aan het virus, ze probeerden te vluchten, nadat zij de bewakers hadden ontwapend.

Nu het aantal slachtoffers van het coronavirus exponentieel toeneemt, zijn een aantal gevangenen besmet. Zes gevangenen overleden aan het virus in de gevangenis van Teheran (Fashafuyeh), waar het ontbreekt aan vrijwel alle hygiënische faciliteiten. Patiënten, die het virus hebben opgelopen worden niet geïsoleerd of in quarantaine geplaatst in die gevangenis.

In de gevangenis Ghezel Hesar is een aantal gedetineerden ook geïnfecteerd met het coronavirus, een aantal van hen is overleden. De gevangenissen Gohardasht en Evin, maar ook de vrouwengevangenis Qarchak en tientallen andere gevangenissen in Teheran en de provincie Alborz verkeren in vergelijkbare  omstandigheden. Gevangenissen in andere provincies zijn er zelfs slechter aan toe. De meeste gevangenissen in Iran zijn overvol, tot twee ẚ drie maal hun maximum capaciteit.

De dood van gevangenen in Fashafuyeh zal het begin vormen van een keten van doden en dat betekent een duidelijke misdaad tegen de menselijkheid door het regime van de moellahs, omdat het weigert gevangenen vrij te laten.

SMV herhaalt dat het noodzakelijk is dat de internationale gemeenschap tussenbeide komt en onmiddellijke actie onderneemt om de vrijlating van de gevangenen te verzekeren en te voorkomen dat duizenden gevangenen het slachtoffer worden.