27-04-2020, Stichting Mensenrechten Vrienden (SMV) roept op tot een hulpactie voor het redden van levens van gevangenen, die het slachtoffer zijn geworden van mensenrechtenschendingen in Iran.

“Wij eisen de directe invrijheidstelling van alle gevangenen in Iran.”

“Wij eisen de directe invrijheidstelling van alle politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten in Iran.”

Tijdens de wrede onderdrukking van de burgerprotesten in november 2019, in 191 steden van Iran, werden meer dan 1500 vreedzaam demonstrerende mensen door de milities van het regime gedood en meer dan 12000 gearresteerd, dit leidde tot een uitbreiding van het toch al grote aantal gevangenen.

Onder de in Iran aan de macht zijnde onmenselijke moellahs, wegens het achterhouden van de feiten en vanwege de grote corruptie, heeft het corona-virus zich in het land tot een onvoorstelbare menselijke catastrofe ontwikkeld, in het bijzonder voor de mensen, die in de gevangenissen van het regime verblijven. In minder dan een maand na de uitbraak van het virus hebben meer dan 16100 mensen in 237 steden daarom hun leven verloren.

Ten gevolge van het achterhouden door de dictatuur van informatie in de media, raken steeds meer mensen in Iran besmet met het virus. Er bestaat een grote behoefte aan directe, internationale hulpverlening aan het Iraanse volk, zelfs Artsen zonder Grenzen, dat hulp had aangeboden, werd het land uitgewezen.

Voor het regime van de moellahs heeft een mensenleven geen enkele waarde en die bittere werkelijkheid is elke dag in de straten van Iran te zien, overal in de steden breidt het corona-virus zich uit.

Wegens overvolle en kleine cellen in de Iraanse gevangenissen en wegens het gebrek aan zelfs minimale hygiëne, maar ook door lichamelijke zwakte en ontbrekende weerstand van de gedetineerden, grijpt de catastrofe om zich heen en breidt zich uit, waardoor het leven van de gevangenen, nog meer dan anders in groot gevaar verkeert. De gevangenen werden tot nu toe onderworpen aan marteling, mishandeling en liepen gevaar terechtgesteld te worden en daar komt nu het gevaar van besmetting met het corona-virus nog bij.

Politieke gevangenen in de Fashafuje gevangenis in Teheran – waarin zich 20000 gevangenen bevinden – zijn vanwege het virus in hongerstaking gegaan en hebben onderstaande brief geschreven, om op deze manier hun vrijlating te bewerkstelligen: „Ze hebben ons hier levend begraven”. « Onze enige misdaad is dat wij hebben deelgenomen aan een vreedzame demonstratie. Het is ons recht om te protesteren. Maar in plaats van dat men ons een antwoord geeft, heeft men ons gearresteerd en we hebben niet eens een fatsoenlijk proces gekregen, bovendien worden wij hier in de gevangenis gemarteld. Ieder bezoek is verboden en we hebben geen enkele mogelijkheid om ons te beschermen. Gevangen, die bijv. geld hebben ontvreemd, worden vrijgelaten. Wij worden echter niet vrijgelaten. Er zijn al gevangenen aan het coronavirus gestorven en wij verkeren allen in gevaar besmet te raken. »

Voor ons mensenrechtenwerk vragen wij U dringend om hulp!

In plaats van gedetineerden in verband met de corona-epidemie in vrijheid te stellen, laat het religieus-fundamentalistisch regime steeds meer gevangenen terechtstellen, om de bevolking te intimideren en te terroriseren en protesten tegen de dictatuur te verhinderen.

Danial Zeinalabedini (19), die op het ogenblik van zijn arrestatie 17 jaar oud was, werd tijdens de demonstraties in de gevangenis door bewakers wreed in elkaar geslagen. Zijn familie vertelde dat Danial hen op 31 maart telefonisch had bericht dat hij erg geslagen was en bijna geen adem meer kon krijgen en dringend hulp behoefde. Zijn dood werd op 2 april bekend gemaakt.

Shayan Saeedpour was op het ogenblik van zijn arrestatie 17 jaar oud. Hij behoorde tot de tientallen gevangenen, die op 27 maart in de centrale gevangenis van Saqez tegen de uitbreiding van het virus in de gevangenis protesteerden. Hij werd op 21 april terechtgesteld.

Op 22 april 2020 werden minstens 11 gevangenen in de gevangenissen van Gohardasht, Kermanshah, Sanandaj en Dastgerd (Isfahan) opgehangen door de religieuze dictatuur.

Veel andere gevangenen zitten in een dodencel en worden mogelijk binnenkort terechtgesteld.

Het moet worden benadrukt dat de meeste gevangenen in Iran behoren tot mensenrechten- en vrouwenrechtenverdedigers, of het zijn leden van een religieuze minderheid, daaronder bevinden zich academici, studenten en jongeren.

 

“Wij eisen de directe invrijheidstelling van alle gevangenen in Iran.”

“Wij eisen de directe invrijheidstelling van alle politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten in Iran.”

We zijn ten diepste bezorgd over leven en gezondheid van de gevangenen, in het bijzonder door de snelle uitbreiding van het corona-virus in een omgeving waar men zich niet kan beschermen en er geen medische zorg aanwezig is. Onder deze omstandigheden mensen gevangen houden is een misdaad tegen de menselijkheid.

Als stem van de slachtoffers van de mensenrechtenschendingen in Iran doet de “Stichting Mensenrechten Vrienden (SMV)” mee aan een internationale campagnes voor de directe invrijheidstelling van alle gevangenen, in het bijzonder van jeugdigen en vraagt alle mensenrechtenvrienden om steun en hulp.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Mw. H Immami
en het hulpprojectenteam

SMV St. voor Mensenrechten Vrienden
KvK: 39084249
ANBI dossiernummer: 22530

Hier kunt u gemakkelijk en veilig online doneren.
Donatierekening: ING Bank NL86INGB0004925296

 

Donaties zijn fiscaal aftrekbaar.
We zijn iedereen die ons mensenrechtenwerk steunt zeer dankbaar!

Correspondentieadres:
SMV
Benoordenhoutseweg 23
2596 BA Den Haag
Tel: 070 3142435