Golrokh Iraee: Zeinab Jalalian is een symbool van strijd en verzet

14 mei 2020 –  SMV: Golrokh Iraee vertelde in een brief vanuit de Qarchak-gevangenis in Varamin dat het Iraanse regime de druk op politieke gevangenen heeft vergroot door hen over te brengen naar een beruchte vrouwengevangenis.

Twee Koerdische politieke gevangenen, Zeinab Jalalian die op 28 april werd overgeplaatst vanuit de Khoy-gevangenis, en Sakineh Parvaneh die meerdere keren naar een psychiatrisch ziekenhuis is gebracht, zijn in de Qarchak-gevangenis verder onder druk gezet door het regime, zo schreef Golrokh Iraee.

De tekst van de brief luidt als volgt:
Zeinab Jalalian is een van de langst gedetineerde politieke gevangenen in Iran. Na jaren in diverse detentiecentra en gevangenissen te hebben gezeten en verschrikkelijke martelingen te hebben ondergaan, is ze pasgeleden van de Khoy-gevangenis, die dicht bij de woonplaats van haar familie ligt, overgeplaatst naar de Qarchak-gevangenis in Varamin, waar ze door mensen van de inlichtingendienst opnieuw onder druk is gezet.

Zeinab Jalalian heeft zich tijdens haar langdurige gevangenschap verzet tegen alle dreigementen en mishandelingen en is niet bezweken onder de druk om bekentenissen af te leggen. Deze laatste overplaatsing na jaren van detentie, en daarnaast de overplaatsing van een andere Koerdische politieke gevangene, Sakineh Parvaneh, die in de voorbije maanden onder grote druk is gezet in de Qarchak-gevangenis in Varamin, is uitgevoerd om meer druk op hen uit te oefenen.

Zeinab Jalalian
Na haar overplaatsing naar de Qarchak-gevangenis is Sakineh Parvaneh een aantal keren naar een psychiatrisch ziekenhuis gebracht, waar ze verder onder druk is gezet en mishandeld. Hierbij zijn onmiskenbaar mensenrechten geschonden.

Wij veroordelen deze strafmaatregelen van de kant van inlichtingendiensten en zijn van mening dat we hierover niet mogen zwijgen.

Zeinab Jalalian is niet slechts een persoon of gevangene. Ze is het symbool van strijd. Ze onderwijst mensen het alfabet van de liefde voor vrijheid. Ze is een lichtend voorbeeld van on verzettelijkheid.

Farzad Kamangar

Tien jaar na de executie va Farzad Kamangar, een Koerdische leraar en politiek gevangene, herdenken we hem, die zich liever liet geselen en ophangen dan afstand te nemen van zijn persoonlijke overtuigingen.

Golrokh Ebrahimi Iraee

8 mei 2020

Qarchak-gevangenis in Varamin