Stop geweld tegen vrouwen! Al tientallen jaren weigert het regime van Teheran de islamitische wetten te wijzigen die geweld tegen vrouwen en meisjes aanmoedigen. “Eerwraak”, kindermishandeling, verkrachting binnen het huwelijk en ander huiselijk geweld worden afgezwakt en de daders kunnen rekenen op verregaande straffeloosheid.
Een andere zogenaamde “eerwraak” in Noord-Iran heeft tot gewelddadige protesten op sociale media in Iran en de rest van de wereld geleid. Veel mensen protesteren tegen de islamistische wetten van het Teheran-regime, die leiden tot dagelijkse onderdrukking en geweld tegen vrouwen. “Eerwraak” van vrouwen en meisjes is niet ongebruikelijk in Iran.
Het 14-jarige schoolmeisje Romina Ashrafi (foto) werd op 21 mei door haar vader onthoofd met een sikkel in het Noord-Iraanse dorp Talesch terwijl ze sliep. Iraanse media meldden dat de vader zich beledigd voelde in zijn eer omdat zijn dochter met een man was weggelopen om met hem te trouwen.
Nadat de twee door de politie waren gepakt, werd Romina Ashrafi teruggebracht naar haar familie, hoewel de autoriteiten wisten dat ze daar met geweld te maken zou krijgen. Romina had de rechter die haar had bevolen terug te keren naar haar familie huilend verteld dat haar vader haar thuis zou vermoorden.

Wetten in Iran rechtvaardigen de straffeloosheid van daders van geweld tegen vrouwen

Al tientallen jaren weigert het regime van Teheran de islamitische wetten te wijzigen die geweld tegen vrouwen en meisjes aanmoedigen. Er is geen bescherming voor vrouwen tegen seksueel en ander gendergerelateerd geweld. “Eerwraak”, kindermishandeling, verkrachting binnen het huwelijk en ander huiselijk geweld worden afgezwakt en de slachtoffers worden bovendien lastig gevallen. In plaats daarvan kunnen de daders verregaande straffeloosheid verwachten.
De wetten van het regime voorzien alleen in financiële compensatie bij de moord op dochters, echtgenotes of zussen die zogenaamd “in naam van eer” zouden zijn. In zeldzame gevallen worden er kleine gevangenisstraffen opgelegd. De straf hangt af van de beslissing van de rechters, die allemaal mannen zijn. De beoordelingen zijn doorgaans mild.
Er zijn geen betrouwbare statistieken over moordzaken in Iran die de schijnbaar geschonden eer van de familie zouden moeten herstellen. De media verwijzen echter naar de verklaring van een hooggeplaatste politieagent in 2014 dat een vijfde van alle moorden in het land zogenaamde ‘eerwraakmoorden’ zijn.
Mensenrechtenactivisten hebben de VN-organen die verantwoordelijk zijn voor de rechten van vrouwen opgeroepen om effectief te werken om de anti-vrouwenwetten in Iran te veranderen en om vrouwen en meisjes daar effectief te beschermen tegen geweld