Executies, marteling en repressie zijn voor de islamistische dictatuur in Iran middelen om de bevolking te intimideren en aan de macht te blijven. De omvang van de mensenrechtenschendingen in Iran is alarmerend. Deze omvatten de willekeurige toepassing van de doodstraf, systematische marteling in gevangenissen en wrede, onmenselijke en vernederende fysieke straffen, zoals geseling en gedwongen amputaties.

Slechtste record van terechtstellingen ter wereld

De doodstraf is een wrede en onmenselijke straf die het fundamentele recht op leven en waardigheid schendt. Het regime van Teheran heeft wereldwijd het slechtste executierecord. In verhouding tot de bevolkingsomvang zijn er in geen enkel land meer executies dan in Iran. In Iran worden duizenden gevangenen geëxecuteerd, onder wie ook politieke gevangenen en mensen die tot minderheden behoren.

Volgens VN-experts komt de executiepraktijk in Iran neer op willekeurige moorden. De rechtszaken voldoen nooit aan internationale wettelijke normen. Veel executies vinden in het openbaar plaats, als middel van de terreur van het regime tegen de bevolking.
In Iran worden mensen geëxecuteerd die ten tijde van de misdaad waarvan ze beschuldigd worden nog minderjarig waren. De islamistische wetten van het regime staan zelfs toe dat negenjarige meisjes en vijftienjarige jongens ter dood worden veroordeeld. Dit is een duidelijke schending van het internationaal recht, dat de executie van personen die ten tijde van het strafbare feit minderjarig waren verbiedt, en toont dat het regime de internationaal geldende rechten van kinderen minacht en schendt.

Schendingen van de mensenrechten en vervolging van mensenrechtenverdedigers

Het regime van Teheran is een van de ergste mensenrechtenschenders ter wereld. Wrede onderdrukking, arrestaties en martelingen in gevangenissen zijn onder de islamistische dictatuur aan de orde van de dag. Er is in Iran geen vrijheid van meningsuiting of geloofsovertuiging. De inzet van mensen voor democratie en mensenrechten wordt op brute wijze onderdrukt.
Mensenrechtenverdedigers worden door het regime in Teheran keihard vervolgd. Alleen maar vanwege hun vreedzame mensenrechtenwerk worden ze beschuldigd van “het in gevaar brengen van de staatsveiligheid” en gevangengezet. In het ergste geval worden ze geconfronteerd met de doodstraf. Mensenrechtenverdedigers worden steeds weer veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraf in oneerlijke processen die slechts enkele minuten in beslag nemen. De gevangenen worden gemarteld en mishandeld door medische zorg te weigeren.

Moedig tegen onrecht: burgerprotesten tegen de dictatuur nemen toe

Desalniettemin weten steeds meer mensen in Iran het klimaat van angst te overwinnen. Ze willen het onrecht niet in stilte accepteren en zetten zich met grote moed in voor de mensenrechten. Burgers in het hele land komen steeds meer samen om te protesteren tegen onderdrukking. Ze eisen de vrijlating van politieke gevangenen en zetten zich in voor de rechten van vrouwen, kinderen en religieuze minderheden.

Mensenrechtenverdedigers in Iran documenteren schendingen van grondrechten en rapporteren daarover. Ze hebben contact met internationale mensenrechtenorganisaties en de media om de situatie in Iran te verduidelijken en om effectieve hulp te krijgen. Vooral de jonge generatie gebruikt internet om mensen bewust te maken van schendingen van de mensenrechten.
Mensen in Iran voeren steeds meer campagne om executies te stoppen en de doodstraf af te schaffen. Ze roepen via het internet op tot protesten tegen de doodstraf. Met wakes en verzoekschriften proberen ze dreigende executies te voorkomen. Dankzij hun voorlichtingswerk werden al gevangenen van executie gered.

Stop de executies en schendingen van mensenrechten! Dwing internationale steun voor mensenrechtenverdedigers af!

Mensenrechtenschendingen gaan ons allemaal aan! Mensenrechten moeten worden verdedigd omdat hun schending overal ter wereld vrede en veiligheid bedreigt.
We zetten ons er voor in om te zorgen dat het publiek wordt geïnformeerd over de schendingen van de mensenrechten in Iran en om informatie te verstrekken over de redenen die vervolgde mensen ertoe dwingen om hun thuisland Iran te ontvluchten en asiel aan te vragen in veilige landen.
We zorgen ervoor dat de internationale gemeenschap zich nadrukkelijk en effectief inzet om ervoor te zorgen dat de mensenrechten in Iran worden gerespecteerd en dat de schending van internationale mensenrechtenverdragen door het regime van Teheran niet wordt getolereerd.
Wij zijn in alle gevallen en onder alle omstandigheden tegen de doodstraf. Die schendt het recht op leven en is de wreedste van alle straffen. We roepen op tot afschaffing van de doodstraf, vooral voor minderjarigen, en een onmiddellijke stopzetting van de executies.
We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat mensenrechtenverdedigers in Iran internationale bescherming krijgen, zodat de vervolging en represailles eindigen. De Verenigde Naties en de EU-landen moeten zich dringend inzetten voor mensenrechtenverdedigers, vooral voor de vrijlating van illegaal gedetineerde mensen.
Internationale aandacht en grote publieke druk zijn nodig om gevangenen vrij te krijgen en dreigende executies te voorkomen. De situatie in Iran kan alleen maar worden verbeterd met behulp van een sterke mensenrechtenbeweging.