17 juli 2020 – De Iraanse mensenrechtenactiviste Atena Daemi wordt de vrijlating geweigerd omdat ze volhardt in haar overtuigingen. Met behulp van geconstrueerde beschuldigingen en willekeurige uitspraken wordt haar gevangenisstraf steeds weer verlengd.

Het regime in Teheran zet de represailles tegen de gedetineerde mensenrechtenactiviste Atena Daemi (foto) voort. Omdat ze vasthoudt aan haar overtuigingen en ook in de gevangenis tegen schendingen van de mensenrechten protesteert wordt Atena Daemi herhaaldelijk gestraft met nieuwe vonnissen en verlengde straffen.
De 32-jarige mensenrechtenactiviste wordt sinds 2016 vastgehouden in de Evin-gevangenis in Teheran omdat zij zich met vreedzame middelen inzette tegen de doodstraf en voor de rechten en bescherming van kinderen en jongeren in Iran. Ze publiceerde informatie over schendingen van de mensenrechten in Iran en protesteerde online tegen de massale executies van politieke gevangenen in de jaren tachtig.
Eigenlijk had Atena Daemi op 4 juli 2020 vrijgelaten moeten worden. Haar vrijlating wordt echter geweigerd omdat ze nu opnieuw een gevangenisstraf van twee jaar, waartoe ze in september 2019 is veroordeeld, moet uitzitten. De reden voor deze straf was dat zij vanuit de gevangenis protesteerde tegen de executies van politieke gevangenen in 2018.

Atena Daemi’s moeder en vader protesteert buiten de Evin-gevangenis voor de vrijlating van haar dochter.
Atena Daemi werd in januari 2020 voor de derde keer aangeklaagd. In deze aanklacht beschuldigde de rechterlijke macht van het regime haar ervan, dat zij in december 2019 samen met zeven andere gedetineerde mensenrechtenverdedigers in een open brief haar solidariteit betuigde met de families van de demonstranten die in november 2019 door regeringstroepen waren gedood,. De gedetineerde vrouwen kondigden aan dat ze in de gevangenis een herdenkingswake voor de slachtoffers zouden houden. Vervolgens werd aan alle zeven een bezoekverbod van drie weken opgelegd. Eind december 2019 werd Atena Daemi bovendien in eenzame opsluiting geplaatst en bedreigd met verbanning naar een verre gevangenis.
Op basis van deze derde aanklacht werd Atena Daemi begin juli 2020 in een willekeurig proces van vijf minuten veroordeeld tot een derde gevangenisstraf van twee jaar en 74 zweepslagen. Dit betekent dat ze nu nog vier jaar gevangenisstraf krijgt.
Amnesty International heeft herhaaldelijk verzocht om onmiddellijke vrijlating van Atena Daemi, die alleen maar in hechtenis is genomen omdat ze haar rechten op vrijheid van meningsuiting en vereniging heeft uitgeoefend.
In Iran worden mensenrechtenverdedigers hard vervolgd vanwege hun overtuigingen en vreedzame protesten onder het voorwendsel “de staatsveiligheid in gevaar te brengen”. Mensenrechtenverdedigers hebben internationale bescherming nodig. Aanhoudende wereldwijde aandacht en sterke publieke druk zijn nodig om de repressie in Iran te stoppen.