Ali Younesi & Amir Hossein Moradi

Ali Younesi & Amir Hossein Moradi

27 juli 2020 – SMV: Aan twee gedetineerde bekroonde Iraanse studenten die sinds 10 april 2020 willekeurig in hechtenis worden gehouden worden nog steeds juridische bijstand en familiebezoeken ontzegd.
In de afgelopen maanden werden Ali Younesi en Amir Hossein Moradi gemarteld om bekentenissen af te leggen en bijna twee maanden in eenzame opsluiting gehouden.
De twee met wetenschappelijke prijzen bekroonde studenten werden op 14 juli tijdens een algemene vergadering van openbare aanklagers, inlichtingenfunctionarissen en anderen verhoord zonder toegang tot hun advocaten.
Geen van de familieleden van de twee was aanwezig bij de sessie.
De ondervrager, justitie en inlichtingendiensten bombardeerden de twee gevangenen met een spervuur aan vragen en probeerden hen te dwingen een deel van hun beschuldigingen te accepteren.
Reza Younesi, de broer van Ali schreef in zijn Twitter-account dat sommige “zogenaamde” professoren en studenten “die volledig verbonden zijn met de veiligheidstroepen de rol van ondervragers speelden in een groepsondervragingssessie”.
Hij benadrukte dat “zelfs in die groepsondervragingssessie Younesi en Moradi hun beschuldigingen niet accepteerden.”
Volgens het rapport van de Islamitische Studentenvereniging zei Ali Younesi: “Ik wil alleen dat mijn zaak buiten de Inlichtingendienst behandeld wordt, zodat ik mezelf voor de rechtbank kan verdedigen.”
Volgens verschillende gepubliceerde rapporten is het duidelijk dat de twee gedetineerde bekroonde Iraanse studenten onder druk hebben gestaan om tijdens hun detentie voor de televisie bekentenissen af te leggen.
Tijdens de bijeenkomst vertoonden gerechtelijke ambtenaren ook video’s van verschillende ‘sabotage’-daden, die tijdens de protesten in november gepleegd zouden zijn, en beweerden dat deze waren uitgevoerd door Ali Younesi en Amir Hossein Moradi
De Islamitische Vereniging van Studenten aan de Sharif Technische Universiteit merkte in haar rapport op dat “de gezichten van de individuele personen in de beelden niet identificeerbaar waren”, en de twee aangehouden studenten “bevestigden noch ontkenden hun aanwezigheid in de films.”
De zus van Ali Younesi schreef op haar Twitter-account: “De openbare advocaat (Reza Dardizadeh) die jullie hebben aangesteld maakt eerder de weg vrij voor het scenario van de veiligheidstroepen dan mijn broer te verdedigen !!!”
De autoriteiten arresteerden Ali Younesi, 20, op 10 april 2020 in een straat in Teheran en brachten hem vervolgens met bloed op zijn gezicht naar zijn huis om zijn bezittingen te doorzoeken. Zijn vriend, Amirhossein Moradi, eveneens 20, werd dezelfde dag gearresteerd.
Ali Younesi won een zilveren en een gouden medaille in de Nationale Astronomie Olympiade van Iran alsmede de gouden medaille van 2018 in de Internationale Astronomie en Astrofysica Olympiade die in China werd gehouden. Amir Hossein Moradi ontving de zilveren medaille in de Nationale Astronomie Olympiade van Iran.
Krachtens artikel 48 van de Iraanse strafprocedure van 2014 moeten gedetineerden die worden beschuldigd van verschillende strafbare feiten, waaronder nationale of internationale veiligheidsmisdaden, politieke en mediamisdaden, hun raadsman kiezen uit een vooraf goedgekeurde pool van advocaten die tijdens het onderzoek door de Iraanse rechterlijke macht zijn geselecteerd. In juni 2018 publiceerde de rechterlijke macht een lijst met slechts 20 advocaten die personen mochten vertegenwoordigen die waren beschuldigd van nationale veiligheidsmisdaden in de provincie Teheran. De lijst bevatte geen vrouwen noch mensenrechtenadvocaten.
SMV: Het internationale recht garandeert iedereen die van een misdaad wordt beschuldigd toegang tot een advocaat in alle stadia van de strafprocedure, ook tijdens het onderzoek, de procedure in vooronderzoek en tijdens het proces zelf. Volgens artikel 1 van de basisprincipes van de VN van de rol van een advocaat “heeft iedereen het recht om de hulp van een advocaat van zijn keuze in te roepen om zijn rechten te beschermen en vast te stellen en hen te verdedigen in alle fasen van de strafprocedure.”