1 augustus 2020 – Om verdere protesten van burgers te verhinderen heeft het regime in Iran de onderdrukking verhevigd, doordat het dreigt terechtstelling van politieke gevangenen waar te maken. In Iran en wereldwijd krijgen nieuwe protesten tegen de doodstraf gestalte.

Volgens meldingen van burgerrechtenverdedigers heeft het opperste gerecht in Iran de doodvonnissen tegen vijf demonstranten uit de provincie Isfahan, in centraal Iran, bekrachtigd. De vijf jonge mannen, Mehdi Salehi Ghaleh Shahrokhi, Mohammad Bastami, Majid Nazari Kondari, Hadi Kiani en Abbas Mohammadi, werden in december 2017 in hun woonplaats Nikbakht gearresteerd, omdat zij hadden deelgenomen aan burgerprotesten voor sociale gerechtigheid en tegen de onderdrukking. Sedertdien zaten zij opgesloten in de centrale gevangenis van de provinciehoofdstad Isfahan. Volgens familieleden werden de gevangenen gemarteld en gedwongen zichzelf door onware verklaringen te belasten.

Justitie beschuldigt de gevangen met geconstrueerde aanklachten van „Het in gevaar brengen van destaatsveiligheid“ en een rechtbank in Isfahan veroordeelde hen in februari 2020 ter dood. Sinds de kortgeleden bekrachtiging van dit vonnis bevinden zij zich in acuut gevaar geëxecuteerd te worden. Omdat de veroordeelden thans, zonder contact te hebben met de buitenwereld, gevangen zitten, moet gevreesd worden dat hun terechtstelling elk ogenblik kan plaats vinden.

Nikbakht in centraal Iran, 30 Juli 2020: Burgers demonstreren tegen de doodstraf

Zodra de uitspraak over de doodvonnissen tegen de vijf demonstranten bekend geworden was, zijn vrouwen en mannen in Nikbakht bijeen gekomen om tegen deze doodvonnissen te protesteren. Video’s, die op het Internet circuleren, laten demonstranten zien, die zich met spandoeken voor gerechtsgebouwen verzamelen en eisen dat de terechtstellingen worden stopgezet. De demonstranten lopen daarbij een groot risico, omdat protesteren tegen de doodstraf in Iran geldt als „staatsvijandige activiteit“ en zwaar bestraft kan worden.
Miljoenen mensen protesteren via internet tegen de doodstraf en roepen daarmee een halt toe aan de terechtstellingen

Begin juli al heeft het opperste gerecht in Teheran de doodvonnissen tegen de drie jonge mannen, die in November 2019 aan burgerprotesten tegen de dictatuur hadden deelgenomen, bekrachtigd. Daarop hebben miljoenen Iraanse vrouwen en mannen via Internet geëist, dat de terechtstelling van de drie ter dood veroordeelde mannen moest worden stopgezet.
“No to Execution” – Neen tegen de terechtstelling, met deze hashtag heeft zich in Iran, maar ook daarbuiten, een breed protest via Internet ontwikkeld, dat het regime onder druk heeft gezet. Deze nationale protestgolf in de sociale media werd door grote delen van de Iraanse maatschappij gesteund. Hieronder bevonden zich prominente Iraanse kunstenaars. Door dit massale protest werd bereikt dat de terechtstelling van drie Teheraanse demonstranten werd uitgesteld. Een nader onderzoek naar de motivatie van de vonnissen werd officieel aangekondigd.
Mensenrechtenverdedigers roepen de internationale statengemeenschap op om effectieve maatregelen te nemen, zodat er een eind komt aan de onderdrukking in Iran en dat de tot dusverre gevelde doodvonnissen en opgelegde gevangenisstraffen worden opgeheven. Alle gevangen, die alleen maar om hun deelname aan vreedzame protesten zijn gearresteerd, moeten onvoorwaardelijk worden vrij gelaten.