12 augustus 2020 – Onder de zieken bevinden zich meerdere politieke gevangenen. Men weigert hen voorlopig vrij te laten en over te brengen naar een ziekenhuis buiten de gevangenis.
Volgens mensenrechtenactivisten en familieleden hebben 12 gevangenen in afdeling 8 van de Evin-gevangenis in Teheran COVID-19 opgelopen, onder wie verschillende politieke gevangenen. Nadat ze symptomen van COVID-19 vertoonden werden de gevangenen positief getest op het coronavirus en op 10 augustus overgebracht naar de ziekenboeg van de gevangenis. Verschillenden onder hen lopen een bijzonder risico als gevolg van eerdere ziekten. Ze worden in de ziekenboeg echter niet voldoende verzorgd en men weigert hen voorlopig vrij te laten en over te brengen naar een ziekenhuis buiten de gevangenis.

Onder de zieke politieke gevangenen bevindt zich de wiskundeleraar Esmail Abdi (foto), die alleen maar gevangen zit vanwege zijn inzet voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. De leraar, die sinds 2015 wordt vastgehouden in de Evin-gevangenis in Teheran, werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf omdat hij actief was in de Iraanse lerarenvakbond. Education International, dat bestaat uit onderwijsvakbonden van over de hele wereld, heeft bij verschillende gelegenheden opgeroepen tot de vrijlating van Esmail Abdi.

Tot de zieke gevangenen behoort ook mensenrechtenadvocaat Amirsalar Davoodi (foto), die sinds november 2018 gevangen zit in de Evin-gevangenis in Teheran. Hij werd begin juni 2019 veroordeeld tot in totaal 30 jaar gevangenisstraf en 111 zweepslagen. Het regime van justitie beschuldigt hem onder meer van “het in gevaar brengen van de staatsveiligheid”, “het beledigen van de regeringsleider” en “propaganda tegen het regime”.
De reden voor de veroordeling is dat Amirsalar Davoodi rechtsbijstand verleende aan politieke gevangenen en regelmatig op internet melding maakte van mensenrechtenschendingen in Iran. Onder degenen die door de advocaat verdedigd werden waren ook christenen die alleen vanwege hun geloof werden vervolgd.
Al in februari 2019 uitte het mensenrechteninstituut van de Internationale Vereniging van Juristen (IBA) zijn diepe bezorgdheid over het feit dat Amirsalar Davoodi nog steeds vastzat en geen toegang had tot rechtsbijstand.

Het regime in Teheran negeert de oproepen van de VN tot vrijlating van politieke gevangenen

Ondanks een wereldwijde oproep van de VN-Commissie voor de Rechten van de Mens om politieke gevangenen, die sowieso ten onrechte in hechtenis zitten, vrij te laten weigert het regime inn Teheran deze gevangenen vanwege de Corona-crisis vrij te laten, zelfs als ze een bijzonder risico lopen vanwege hun leeftijd of eerdere ziekten. Bovendien neemt het aantal politieke gevangenen dagelijks toe omdat ook in deze pandemische tijden keer op keer nieuwe arrestaties worden verricht.
Gezien het grote risico op besmetting met het coronavirus in Iraanse gevangenissen riepen verschillende VN-mensenrechtenexperts in april het regime van Teheran reeds op om alle politieke gevangenen onmiddellijk vrij te laten. De experts, onder wie Javaid Rehman, speciaal rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran, wezen erop dat de Iraanse gevangenissen al lang overvol zijn. De hygiënische omstandigheden en medische zorg zijn onvoldoende. Politieke gevangenen worden met 12 of meer gevangenen in een cel opgesloten, inclusief degenen met symptomen van COVID-19. Hygiëneartikelen zijn in de gevangenissen niet of slechts in beperkte mate verkrijgbaar. Maatregelen om besmetting te voorkomen zouden niet worden genomen.

Ware omvang van de coronapandemie verdoezeld

Iran is een van de landen die het zwaarst zijn getroffen door de coronapandemie. Volgens persberichten is de pandemie in Iran veel erger dan het regime wil toegeven. Volgens een rapport van de Britse BBC van begin augustus blijkt uit documenten van de Iraanse regering dat eind juli ongeveer 42.000 mensen waren overleden aan de longziekte Covid-19, bijna drie keer zoveel als gerapporteerd in de officiële statistieken. De onthullingen ondersteunen de beschuldiging dat het regime in Teheran het publiek in het zwaarst getroffen land in het Midden-Oosten al maanden opzettelijk misleidt.
De officiële cijfers laten al zien dat het regime de situatie niet onder controle kan krijgen. Het Iraanse regime maakt melding van ongeveer 310.000 ziektegevallen en meer dan 17.000 doden, in een land dat met zijn 80 miljoen inwoners ongeveer zo groot is als Duitsland. Volgens de BBC wordt met die officiële balans de feitelijke situatie echter verzacht. De documenten die naar de omroep zijn gelekt laten zien dat het regime sinds het begin van het jaar precies weet hoe rampzalig de situatie is maar er een eufemistische beschrijving van verspreidt.

Volgens het rapport vond het eerste coronageval in Iran eind januari plaats – en niet een maand later, zoals Teheran beweert. Toen het regime in februari de eerste besmetting meldde, waren kennelijk al meer dan 50 mensen aan Covid-19 overleden. Op dat moment waren er geen maatregelen genomen om infectie te voorkomen.