14 september 2020

Algemene Vergadering van de VN-Mensenrechtenraad
Top 45 – 14 september 2020
Het is tijd om de daders van het bloedbad te vervolgen
Aanhoudende misdaad tegen de menselijkheid
Geheime executies van meer dan 30.000 politieke gevangenen in Iran (de meeste executies betreffen aanhangers van het Iraanse verzet en de belangrijkste oppositie van het regime van de moellahs in Iran)
Naar aanleiding van de fatwa van Opperste Leider Khomeini
Oproep voor de oprichting van een onafhankelijke onderzoekscommissie en commissies voor het bloedbad van 1988 en het bloedbad van Iraanse demonstranten tijdens de opstand van november 2019
De staatshoofden van Iran moeten terechtstaan wegens misdaden tegen de menselijkheid door wijdverbreide repressie en recent bloedvergieten
Officieel document, door 21 ngo’s aangeboden aan de Mensenrechtenraad en door deze geregistreerd door; onder deze ngo’s o.a.:

  1. Vereniging François Liberté, Stichting Danielle Mitterrand, Adviesraad bij de Verenigde Naties
  2. Radicale trans-partij, overlegpartij bij de Verenigde Naties
  3. Internationale Vereniging het Edmund Rice Centrum, met een adviserende rol bij de Verenigde Naties
  4. Internationale Vereniging voor de Mensenrechten van Vrouwen, erkend als adviseur bij de Verenigde Naties
  5. Internationale ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs – Advies zonder bepaling van haar kwalificatie
  6. Raak Kaïn niet aan

De verklaring van de 21 ngo’s:
Het is tijd om de daders van het bloedbad in 1988 in Iran te vervolgen
We roepen de Verenigde Naties en haar lidstaten op om de massamoorden op politieke gevangenen in de Islamitische Republiek Iran in 1988 te onderzoeken en de daders ervan te ondervragen wegens “voortdurende misdaden tegen de menselijkheid”.
Na de fatwa van Khomeini, die medio juli 1988 werd uitgevaardigd, werden meer dan 30.000 politieke gevangenen, voornamelijk leden van de Mojahedin Khalq-organisatie, binnen enkele maanden in het geheim geëxecuteerd na neprechtszittingen die slechts vijf minuten duurden. Hun lichamen werden met ontsmettingsmiddelen behandeld, verpakt in gekoelde vrachtwagens vervoerd en gedumpt en ’s nachts begraven in massagraven in het hele land.

Roep om verantwoording en gerechtigheid

Op 17 juli 2020 riep de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Morgan Ortegas de internationale gemeenschap op om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar het bloedbad van 1988, de daders ter verantwoording te roepen en de slachtoffers gerechtigheid te verlenen.
“19 juli is de verjaardag van het begin van de zogenaamde ‘doodscommissies’ in Iran. Op bevel van Khomeini hebben deze commissies met geweld mensen laten verdwijnen en duizenden dissidente gevangenen buitengerechtelijk geëxecuteerd. Het huidige hoofd van de rechterlijke macht van het Iraanse regime en de huidige minister van Justitie staan beide bekend als voormalige leden van deze ‘doodscommissies’. Men is van oordeel dat de Iraanse rechterlijke macht de onafhankelijkheid en garanties voor een eerlijk proces mist en dat de revolutionaire rechtbanken in de mensenrechtenschendingen een bijzonder ernstige rol spelen. Alle Iraanse autoriteiten die zich schuldig maken aan schendingen van de mensenrechten moeten ter verantwoording worden geroepen. De Verenigde Staten roepen de internationale gemeenschap op om onafhankelijk onderzoek uit te voeren en verantwoording af te leggen en gerechtigheid te verlenen aan de slachtoffers van deze gruwelijke mensenrechtenschendingen georganiseerd door het Iraanse regime.”

NGO’s onderzoeken het bloedbad van 1988

Een onderzoek in 2017 door de in Londen gevestigde ngo ‘Gerechtigheid voor slachtoffers van het bloedbad in 1988 in Iran’, onthulde de identiteit van 87 leden van de Doodscommissie. Velen hebben nog steeds hoge ambtelijke functies bij de rechterlijke macht of bij de Iraanse regering. Onder hen Ebrahim Raeesi, hoofd van de rechterlijke macht, en Alireza Avaei, minister van Justitie.
In 2018 onderzocht ook Amnesty International het bloedbad en wees het erop dat Khomeini besloot deze misdaad tegen de menselijkheid te plegen zodra hij gedwongen werd een door de VN gesteund staakt-het-vuren in de oorlog tussen Iran en Irak te accepteren.
In haar rapport “Blood-Stained Secrets: Why Irans 1988 Prison Massacres Are Lending Crimes Against Humanity” (“Bloedbevlekte geheimen: waarom de bloedbaden in de gevangenissen in 1988 misdaden tegen de menselijkheid vormen”) riep Amnesty International de Verenigde Naties op om een onafhankelijk onderzoek in te stellen om verdachten te helpen vervolgen.

Speciale bevindingen van de rapporteur

In 2017 informeerde Asma Jahangir, de voormalige speciale rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran, de Algemene Vergadering:
“Tussen juli en augustus 1988 werden duizenden politieke gevangenen, vrouwen, mannen en adolescenten geëxecuteerd op basis van een fatwa van Khomeini. Naar verluidt werd een commissie van drie leden opgericht om te bepalen wie er geëxecuteerd zouden moeten worden.”
“In de loop der jaren is er een groot aantal rapporten verschenen over de bloedbaden in 1988, overweldigend bewijs dat suggereert dat duizenden mensen zijn omgekomen. Meer recentelijk hebben sommigen op de hoogste [Iraanse] regeringsniveaus deze moorden erkend. De families van de slachtoffers hebben het recht om de waarheid over deze gebeurtenissen en het lot van hun dierbaren te kennen zonder het risico op repercussies te lopen. Ze hebben recht op genoegdoening, waaronder het recht om de feiten effectief te onderzoeken, om de feiten openbaar te maken en het recht op [financiële] compensatie.”
Op 26 februari 2018 zei secretaris-generaal Antonio Guterres tegen de Mensenrechtenraad:
“Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten ontvangt ook brieven van de families van de slachtoffers die kortweg werden geëxecuteerd of met geweld verdwenen tijdens de gebeurtenissen van 1988. (…) De secretaris-generaal blijft bezorgd over de moeilijkheid voor families om informatie te verkrijgen over de gebeurtenissen van 1988 en de vervolging van hen die blijven vragen om meer informatie over deze gebeurtenissen.”
Op 9 maart 2018 zei de Hoge Commissaris van de VN voor Mensenrechten Zeid Ra’ad al-Hussein tegen ngo’s: “Het bloedbad van 1988, de beschuldigingen van het bloedbad in 1988, de snelle executies en de gedwongen verdwijning van duizenden politieke gevangenen – onze mannen, vrouwen. en kinderen – we hebben veel informatie van jullie gekregen (…) en er zijn aanbevelingen gedaan aan de autoriteiten voor een onafhankelijk en onpartijdig onderzoek.”

Een aanhoudend bloedbad

De fatwa van Khomeini is nooit ingetrokken. Op 25 juli 2019 verdedigde Mostafa Pourmohammadi, adviseur van het hoofd van de rechterlijke macht en voormalig lid van de Doodscommissies, het bloedbad van 1988 in een interview met het door de staat gerunde tijdschrift Mosalas en zei hij, dat de recent gearresteerde activisten van de Mojahedin Khalq de doodstraf zouden krijgen.

Duizenden politieke gevangenen lopen het risico om dezer dagen te worden geëxecuteerd

In augustus 2020 werd de politieke gevangene Mostafa Salehi door de Iraanse rechterlijke macht geëxecuteerd vanwege zijn rol in de protesten tegen de regering van 2018. Hij was een van de demonstranten die de afgelopen maanden ter dood veroordeeld werden. Duizenden andere demonstranten lopen ook het risico op geheime executies in de gevangenissen van het land.
Sinds de herstart van de Iraanse protesten in november 2019 hebben de Iraanse autoriteiten het bloedigste optreden tegen demonstranten sinds de Islamitische Revolutie in 1979 uitgevoerd.
“Na dagen van protesten in heel Iran in de afgelopen maand leek Khamenei in een stroomversnelling te verkeren”, meldde Reuters op 23 december 2019. Tijdens een bijeenkomst met zijn hoogste veiligheids- en overheidsfunctionarissen vaardigde hij een bevel uit: doe alles wat nodig is om ze te stoppen. (…) “Ongeveer 1500 mensen werden gedood in minder dan twee weken van de onrust die op 15 november begon.”

De mensenrechtengroep schat dat er ongeveer 12.000 demonstranten zijn gearresteerd

Op 6 december 2019 waarschuwde de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Michelle Bachelet, tegen de behandeling van duizenden gevangenen, evenals de aanhoudende arrestaties die in het hele land worden gemeld.
Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten merkte op, dat in Iran sinds de massale protesten op 15 november ten minste 7000 mensen zijn gearresteerd, en de Hoge Commissaris zei dat hij “buitengewoon bezorgd was over hun fysieke behandeling, schending van hun recht op een eerlijk proces en de waarschijnlijkheid dat een aanzienlijk aantal van hen zal worden beschuldigd van misdrijven waarop de doodstraf staat, naast de omstandigheden waarin ze worden vastgehouden.”
“Veel van de gearresteerde demonstranten hebben geen toegang tot een advocaat, wat betekent dat hen geen eerlijk proces wordt gegund”, zei Bachelet. De Iraanse autoriteiten hebben gedreigd gedetineerde demonstranten te executeren.
“De rechterlijke macht bepaalt de maximale straf voor hen”, zei Fadavi volgens persbureau ISNA.
In het live televisieprogramma van het Iraanse regime op 14 januari 2020 beschreef Ahmad Alam al-Huda, de vertegenwoordiger van de Vali-e-Faqih in de provincie Khorasan Razavi, de demonstranten tegen de regering als de ‘vijfde colonne’ (spion) van de vijand en zei hij dat ze na processen geëxecuteerd moesten worden.

Het is tijd voor internationale actie

De vervolging van misdaden tegen de menselijkheid is niet onderhevig aan verjaring. Hoewel het bloedbad in 1988 32 jaar geleden plaatsvond is het ook nu nog strafbaar. Iraanse functionarissen hebben arrogant beweerd dat Khomeini’s fatwa nog van toepassing is op tegenstanders van de oppositie. De daders van het bloedbad in 1988 leiden de Iraanse regering en de rechterlijke macht. Er zijn nog overlevenden en het bewijs is direct beschikbaar.
Namens ngo’s roepen wij de Mensenrechtenraad op om onmiddellijk actie te ondernemen om een einde te maken aan de straffeloosheid van de Iraanse autoriteiten en te voorkomen dat gedetineerde demonstranten worden vermoord. De leiders van de Iraanse regering moeten terechtstaan wegens het plegen van misdaden tegen de menselijkheid tijdens de wijdverbreide repressie en het recente bloedvergieten.
Wij zijn van mening dat zolang de internationale gemeenschap de daders van het bloedbad van 1988 niet vervolgt, de Iraanse autoriteiten straffeloos de huidige demonstranten maniakaal verder zullen blijven onderdrukken. Ambtenaren van het regime zien het zwijgen en de passiviteit van de internationale gemeenschap als een groen licht om hun misdaden voort te zetten en te intensiveren.
Daarom roepen we de VN-Mensenrechtenraad op om een commissie op te richten om het bloedbad van 1988 te onderzoeken en gerechtigheid te brengen aan de slachtoffers van die misdaad tegen de menselijkheid.
We vragen Hoge Commissaris Michelle Bachelet om de oprichting van onafhankelijke onderzoekscommissies naar het bloedbad van 1988 en het recente bloedbad onder Iraanse demonstranten te steunen.
Daarnaast doen we een beroep op de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran, Javaid Rehman, en de speciale rapporteur voor de bevordering van de waarheid, De heer Fabian Salvioli, ) speciaal rapporteur voor de bevordering van waarheid, gerechtigheid,( om het bloedbad van 1988 in Iran te onderzoeken als onderdeel van hun missies.

HRC AHRC45NGO139

Attachments