Voor de bevolking van Iran en 1500 demonstranten die op brute wijze zijn vermoord tijdens de opstand van november 2019

10 november 2020 – Iraanse jongeren vieren de eerste verjaardag van de protesten in november 2019.
Tijdens een online conferentie woonden duizenden Iraniërs het evenement ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de opstand in november 2019 bij. (Half november 2019 bereikten landelijke protesten snel bijna 200 steden in Iran.)
Honderdduizenden verontwaardigde demonstranten kwamen de straat op om hun klachten tegen de plotselinge stijging van de benzineprijzen te uiten. De veiligheidstroepen van het regime reageerden echter door met scherp op de weerloze demonstranten te schieten, waarbij minstens 1500 demonstranten omkwamen.
Twee dagen lang deden de Revolutionaire Garde en andere onderdrukkende krachten wat ze konden om de protesten te onderdrukken, volgens het decreet van opperste leider Ali Khamenei. Ze arresteerden willekeurig meer dan 12.000 demonstranten en schoten met zware machinegeweren, sluipschutters en helikopters gericht op demonstranten en omstanders. Ze voedden echter alleen maar de woede van de mensen tegen het hele regime.
Op de eerste verjaardag van de novemberopstand namen veel vooraanstaande gasten uit verschillende landen deel aan het webinar.


Ingrid Betancourt, voormalig Colombiaans senator en presidentskandidaat

“Het is onze plicht om de criminelen in Iran die demonstranten hebben vermoord met onze vingers na te wijzen. Wereldleiders moeten nu actie ondernemen. Wat er in Iran gebeurt heeft gevolgen voor ons dagelijks leven. Het religieuze terrorisme dat onze straten treft wordt gefinancierd door Iran. Dit is aangetoond in tal van rechtszaken, waaronder de zaak die deze maand in Antwerpen in België wordt gehouden,” zei Íngrid Betancourt tijdens het evenement.
“De sociale klassen waarvan wordt gedacht dat ze de legitimerende ruggengraat van het regime zijn waren degenen die op straat leuzen zongen tegen Khamenei en Rouhani en die door veiligheidstroepen werden doodgeschoten (…) De Europese Unie en elke Europese leider moeten onmiddellijk een voorbeeld stellen door ten eerste geen wapens meer te verkopen aan de moellahs en ten tweede door geen nucleaire deal met Iran te sluiten die een reddingslijn zou vormen voor deze bloeddorstige moordmachine’ ‘, voegde de voormalige Colombiaanse presidentskandidaat eraan toe.

Zweeds parlementslid Magnus Oscarsson

“We moeten werken aan democratie in Iran. We hebben verandering nodig een democratische standaard. In verschillende steden komen mensen in opstand en zeggen ze dat het genoeg is. Het is tijd dat Zweden de Iraanse democratie steunt. Mijn vrienden, geef niet op, we steunen jullie in deze strijd voor vrijheid en fundamentele rechten”, zei Magnus Oscarsson.

Brits parlementslid Theresa Villiers, voormalig Brits staatssecretaris voor Milieu, Voedsel en Plattelandszaken

“De internationale gemeenschap moet nu ingrijpen om de cultuur van straffeloosheid in Iran een halt toe te roepen teneinde een nieuwe slachting van dissidenten in de gevangenissen van het regime te voorkomen. Zwijgen is geen optie en de internationale gemeenschap en westerse democratieën moeten het Iraanse volk en de georganiseerde verzetsbeweging steunen terwijl ze het regime blijven uitdagen om een vrij en democratisch Iran te vestigen”, zei Theresa Villiers.

Behrouz Maghsoudi, vertegenwoordiger van de Vereniging van Iraanse Jongeren in Noorwegen

“De opstand van november 2019 was duidelijk een opstand tegen het religieuze fascisme in ons land. De demonstranten wisten dat ze noch vrijheid, noch een fatsoenlijk levensonderhoud zullen hebben zolang het regime aan de macht is (…) De demonstrant van november 2019 wilde de omverwerping van het regime in zijn geheel en de oprichting van een democratische republiek, door te reciteren: ‘Weg met Khamenei’, ‘We willen het regime van de moellahs niet’ en ‘Dood aan de tiran’ “, aldus Behrouz Maghsoudi.
“We willen de vrijheid van alle politieke gevangenen”, benadrukte hij.

Dr. Ramesh Sepehrrad, adjunct-decaan aan de George Mason University

“De boodschap van de opstand was dat het regime moet vertrekken en het staat op instorten (…) De tactieken van het regime om de mensen met terrorisme en repressie bang te maken zijn niet langer effectief. Generatie na generatie heeft de bevolking van Iran het verzet gesteund; het heeft zijn wortels in de Iraanse samenleving”, zei Dr. Ramesh Sepehrrad.

Mitchell Reiss, directeur beleidsvoorbereiding bij het Departement van Buitenlandse Zaken van de VS (2003-2005), speciale Amerikaanse gezant voor Noord-Ierland (2003-2007)

“Deze protesten vonden plaats omdat het Iraanse volk niets anders wenst dan wat mensen over de hele wereld wensen: het fundamentele mensenrecht om in vrijheid te leven, om zonder angst een gezin te stichten, om eerlijke functionarissen te kiezen die je beste belangen behartigen en niet stelen van jou, en om een waardig leven te leiden”, zei Mitchell Reiss.
Uw moed en dapperheid in het gezicht van het geweld en de onderdrukking van het regime zijn inspirerend.
Dit is een regime dat eens te meer zijn ware aard heeft getoond in de manier waarop het op de protesten reageerde.
Dit is een regime dat fundamenteel zwak en onzeker van zichzelf is, niet sterk en zelfverzekerd.
Dit is een regime dat het leven van zijn eigen burgers niet respecteert.
Dit is een regime dat er niet op vertrouwt dat zijn eigen burgers de waarheid mogen weten.
Dit is een regime dat zijn toevlucht neemt tot geweld om de stemmen van de mensen het zwijgen op te leggen.
Dit is een regime dat anderen de schuld geeft van zijn eigen mislukkingen.
Dit is een regime dat corrupt is en een grote schender van de mensenrechten.
Dit is een regime dat niet te hervormen is en niet in staat om de bevolking van Iran te dienen.
Dit is een regime dat zijn eigen mensen vreest.
“Kortom, de heroïsche protesten die we vorig jaar zagen maken deel uit van grotere trends die de oppositie versterken en het regime in Teheran verzwakken (…) Een democratische toekomst voor Iran is vandaag dichterbij dan ooit tevoren (…) Weet alsjeblieft dat alle vrijheidslievende mensen van de over de hele wereld achter jullie staan”, besloot hij.

Prinses Zamaswazi Dlamini-Mandela, mensenrechtenactiviste en kleindochter van wijlen de Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela

“Het Iraanse volk heeft vrede, gerechtigheid en politieke welvaart nodig. Het volk van Iran wijst tirannie af en eist vrijheid (…) Het volk van Iran heeft zich tot de internationale gemeenschap gewend om het regime te boycotten.”
“Als ‘wereldwijd dorp’ zijn we allemaal verantwoordelijk om op te staan en samen te staan met de mensen van Iran. Terwijl we de martelaren van november 2019 eren moeten we niet vergeten dat er geen gemakkelijke weg naar vrijheid is. Laten we ons verenigen in solidariteit en mededogen”, voegde zij eraan toe.

De Belgische senator Els Ampe

“Het geweld van de Iraanse regering wordt veroordeeld door de VN en Amnesty International. Ik eis de onmiddellijke vrijlating van alle demonstranten die tijdens gerechtvaardigde protesten zijn gearresteered. De mensen van Iran kunnen niet eens hun mening geven”, zei senator Els Ampe.
“Door de bevolking van Iran zal jullie overwinning worden gekoesterd en zal jullie pad worden gevolgd. Jullie zijn de toekomst van Iran en je zult zegevieren”, voegde ze eraan toe.

Noors parlementslid Geir Sigbjorn Toskedal, lid van de commissie buitenlandse zaken

“Ik wil benadrukken dat de Iraanse bevolking tot de jongste bevolkingsgroepen ter wereld behoort, met meer dan 40% geboren na de revolutie van 1979. Ze zijn geboren en getogen onder de huidige dictatuur, maar bij elke gelegenheid hebben ze laten zien dat ze verlangen naar vrijheid en de democratische waarden die we koesteren in het Westen”, zei parlementslid Geir Sigbjorn Toskedal.
“Vorig jaar werden 1500 demonstranten, voornamelijk jonge mensen, maar ook tientallen kinderen, in honderden steden in Iran afgeslacht. Willekeurige schietpartijen door de IRGC en veiligheidstroepen van het regime, waaronder sluipschutters, veroorzaakten een schokgolf over de hele wereld. Ik ben er echter stellig van overtuigd dat de internationale reactie op een misdaad van deze omvang helemaal niet toereikend was en dat we nog veel meer moeten doen. Het opnieuw opleggen van VN-sancties tegen dit wrede regime is daar een van”, voegde hij eraan toe.

Neda Amani, coach van het damesvoetbalteam in Zwitserland

“Wij Iraanse jongeren verachten verzoening en verzoeners die achter het Iraanse regime staan en de rechten van onze mensen niet erkennen (…) We zullen ons verzetten tegen het verzoeningsbeleid en zullen niet toestaan dat een regering de tirannieke doelen van het regime ondersteunt”, zei Neda Amani.

Martin Patzelt, lid van de Duitse Bondsdag

“Het Iraanse regime gebruikt terrorisme om verzet en dissidenten te onderdrukken. We moeten onze ogen openen voor het gebruik van Iraanse culturele instellingen en diplomatieke faciliteiten voor terrorisme. De IRGC gebruikt ze om slapende [terroristische] cellen naar Europa te brengen. Het proces tegen Assadollah Assadi is een kans om te onthullen hoe het regime zijn diplomatieke instellingen voor terrorisme gebruikt”, zei Martin Patzelt.
“Het regime probeert het verzet te belasteren maar dat helpt het regime niet langer om aan de macht te blijven. Het verzet wint aan geloofwaardigheid in Iran en over de hele wereld”, voegde het lid van de Duitse Bondsdag toe.

De Italiaanse senator Roberto Rampi

“Wij in het Westen hebben de plicht om de oproep te steunen om een delegatie te sturen om de situatie in de Iraanse gevangenissen te onderzoeken”, zei senator Roberto Rampi.

Kimmo Sasi, voormalig minister van Finland en parlementslid

“Het regime liegt over het aantal slachtoffers van het coronavirus uit vrees voor verdere protesten. Vorig jaar doodde het regime 1500 demonstranten. Een onafhankelijke onderzoeksmissie moet de misdaden van het regime onderzoeken. De internationale gemeenschap was geschokt door de executie van worstelkampioen Navid Afkari”, aldus Kimmo Sasi.
“Het Iraanse regime is nerveus en doodsbang voor volksprotesten. Ik geloof in democratie, mensenrechten, de rechtsstaat en een markteconomie zonder corruptie. Democratie is de belangrijkste garantie voor een goede toekomst. De geschiedenis laat zien dat vrijheid uiteindelijk zegeviert en dictatuur faalt”, voegde hij eraan toe.
“Wat kunnen we doen om het Iraanse volk te steunen? Wij als internationale gemeenschap moeten achter het Iraanse volk staan. We hebben sancties nodig tegen de leiders van het regime. Ze moeten weten dat er geen ontkomen is aan de verantwoordelijkheid voor hun misdaden. De samenwerking met Iran moet beginnen wanneer Iran een democratische regering heeft”, aldus het Finse parlementslid.

Marica Montemaggi, parlementslid van San Marino

“Het Iraanse volk wil van het theocratische regime af en wil echte democratie. De regering blijft ondanks de pandemie investeren in projecten die niets te maken hebben met de gezondheid en veiligheid van de mensen”, aldus Marcia Montemaggi.
“In Iran zijn duizenden mensen gevangen genomen en worden ze gemarteld. We kunnen hierover niet zwijgen. Wij staan aan de kant van de democratie en de bevolking van Iran”, voegde zij toe.

Italiaans parlementslid Chiara Gribaudo

“Een onafhankelijke missie moet de situatie van gevangenissen in Iran onderzoeken. We maken ons grote zorgen over de situatie van gevangenen, inclusief de martelingen en omstandigheden die ze ondergaan, evenals de executies die plaatsvinden”, zei Chiara Gribaudo.
“Marteling is het instrument dat het regime elke dag gebruikt in zijn gevangenissen. De rechtsstaat bestaat niet. Er zijn geheime centra waar mensen worden gemarteld om informatie te verkrijgen. Het regime moet een onafhankelijke missie toestaan gevangenissen te bezoeken. De Europese Unie speelt een belangrijke rol. Dit is een geopolitiek probleem dat grondig moet worden geanalyseerd.

Hasti Hesami, medische dosimetrist die de Iraanse Amerikaanse gemeenschap van Noord-Texas vertegenwoordigt

“Er is in Iran een wil om op te staan”.

Deens parlementslid Uffe Elbaek

“Er is al 40 jaar een voortdurende strijd voor vrijheid in Iran. Het werk dat u doet is erg belangrijk. Houd de geest en het goede werk hoog. We moeten allemaal opkomen voor democratie en mensenrechten”, zei parlementslid Uffe Elbaek.

Jonathan de Patoul, lid van het Franstalige parlement van Brussel

“Miljoenen mensen in Iran verheffen hun stem voor gerechtigheid en vrijheid. We moeten hun verlangens ondersteunen en hun stem zijn”, zei Jonathan de Patoul.

Hoda Imad, centraal bestuurslid van de AUF (de jeugdbeweging van de Noorse Arbeiderspartij), plaatsvervangend leider en woordvoerder onderwijsbeleid in de provinciale afdeling van de Arbeiderspartij in de provincie Viken
“Het Iraanse volk eist fundamentele mensenrechten om zich uit te drukken zonder angst voor vervolging. Dat zou niet te veel gevraagd moeten zijn. De Iraanse jeugd mag niet in de gevangenis zitten en niet weten of ze het de volgende dag zullen overleven. Het is tijd dat we allemaal onze stem verheffen in solidariteit met de bevolking van Iran ”, zei Hoda Imad.
“Niemand is vrij totdat iedereen vrij is. De eisen en dromen voor vrijheid en gerechtigheid van de bevolking van Iran zullen winnen. We delen uw dromen en staan u bij in uw strijd voor democratie”, voegde ze eraan toe.

De Italiaanse burgemeester Andrea Gavazza

“We hopen een einde te maken aan de tirannie van het Iraanse regime. We betuigen onze solidariteit en verwelkomen de jeugd. Ze zijn onze hoop op verandering in tijden als deze. Tijdens de pandemie hebben sommige regimes informatie verborgen gehouden. Wij jongere mensen zijn de sleutel tot deze vreedzame revolutie”, zei Andrea Gavazza.

Mario Barbaro, lid van de Algemene Raad van de Italiaanse Radicale Partij

“Ik steun uw strijd voor democratie, vooral de democratische jongeren van Iran die bouwen aan de toekomst van hun land. Democratie zal nooit als geschenk worden gegeven en we moeten haar verdedigen. De protesten van november 2019 en alle mensen die het leven lieten tijdens de opstand laten zien dat het jullie niet aan moed ontbreekt”, aldus Mario Barbaro.

Maryam Khalaghdoost, van de Iraanse jongeren in Oostenrijk

“Ik heb Iran tien jaar geleden verlaten omdat mijn familie werd achtervolgd door het regime. In 2009 was ik pas 16 jaar oud maar was actief aanwezig bij de protesten. De vlam van de opstand zal niet doven. Omdat ik in 2009 een meisje ontmoette dat werd gearresteerd en op brute wijze werd gemarteld, maar kort na haar vrijlating weer de straat op ging. En ze vertelde me dat ze nooit zal zwijgen ondanks repressie. Het regime kan de opstanden niet voorkomen, hoe hard het dat ook probeert’,’ zei Maryam Khalaghdoost.

Aidin Saidian, van de Vereniging van Iraanse Jongeren in de Verenigde Staten

“De belangrijkste boodschap van de opstand van november 2019 was: Het is een achterlijk regime. Het regime geeft miljoenen dollars uit om hun misdaden wit te wassen en om het verhaal te benadrukken dat ze de enige optie zijn. Maar de opstand toonde aan hoezeer de mensen het regime afwijzen”, zei Aidin Saidian.
“De slogans van de protesten van november 2019 toonden ook aan dat de mensen geen despoten willen, of het nu de moellahs of de sjah zijn. De lobbyisten van het regime zullen alles doen wat ze kunnen om het regime een reddingslijn te geven. Ze proberen de Iraanse oppositie in diskrediet te brengen.

Maryam Sadeghpour, van de Vereniging van Iraanse Vrouwen in Australië

“Mensen over de hele wereld steunen het verzet tegen het fascistische regime dat Iran regeert en de strijd voor vrijheid in Iran. Op de 32e verjaardag van het bloedbad in 1988 en de eerste verjaardag van de protesten van 2019 beloven we onze steun aan alle mensen die hun dierbaren hebben verloren en verbinden we ons ertoe onze strijd voor een mooie toekomst voor de bevolking van Iran voort te zetten”, Zei Maryam Sadeghpour.