25 november 2020 – Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op om op te komen voor de christenen die in Iran worden vervolgd. Internationale aandacht en massale publieke druk zijn dringend nodig om de vervolging van christenen in Iran te stoppen.
De vervolging van christenen in Iran wordt erger. De situatie wordt steeds bedreigender, vooral voor mensen die zich hebben bekeerd van de islam tot het christendom en die aandringen op hun recht op religieuze vrijheid.

Mensenrechtenactivisten meldden dat in november in Iran opnieuw een christen werd gegeseld vanwege zijn geloof. Zaman Fadaee (foto) werd op 15 november in de Evin-gevangenis in Teheran met 80 zweepslagen gestraft. De rechterlijke macht van het regime gebruikte het voorwendsel dat hij tijdens een kerkdienst miswijn had gedronken.
Geseling is een van de wrede, onmenselijke en onterende straffen die volgens het internationaal recht verboden zijn.

Het regime in Iran blijft echter aandringen op het gebruik van dergelijke brute lijfstraffen. Dit is een indicatie van de schokkende minachting voor fundamentele menselijke waarden door de machthebbers in Iran.

Mensenrechtenactivisten roepen reeds lang op tot afschaffing van al dat soort straffen.
De voormalige moslim Zaman Fadaee wordt al jaren vervolgd vanwege het aannemen van het christelijk geloof. Hij zit momenteel een gevangenisstraf van zes jaar uit in de Evin-gevangenis van Teheran wegens lidmaatschap van een christelijke huiskerk. Hij zal daarna een verbanning van twee jaar moeten ondergaan in een gebied dat ver verwijderd is van zijn noordelijke Iraanse geboorteplaats Rasht en zijn christelijke huiskerk.

Ondertussen werd bekend dat op 24 oktober in Teheran nog eens vier christenen werden veroordeeld tot in totaal 35 jaar gevangenisstraf. De christenen Mehdi Akbari (m), Mehdi Roohparvar (m), Fatemeh Sharifi (v) en Simin Soheilinia (v) worden er door de rechterlijke macht van het regime van beschuldigd zich van de islam tot het christendom te hebben bekeerd en tot een christelijke huiskerk te behoren.

De gevangenisstraffen tegen de vier christenen werden uitgesproken door rechter Mohammad Moghisseh, die berucht is vanwege zware, onrechtvaardige straffen tegen politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten. Hij is een van de functionarissen van het Iraanse regime aan wie de Europese Unie inreisverboden en bevriezing van eigendommen heeft opgelegd omdat is aangetoond dat zij al jaren ernstige schendingen van de mensenrechten hebben gepleegd.

Met de straffen en opsluitingen schendt het Iraanse regime het mensenrecht van christenen op religieuze vrijheid en brengt het hun leven in gevaar, aangezien COVID-19 hoogtij viert in de overvolle Iraanse gevangenissen, waar geen beschermende maatregelen voor de gevangenen zijn.

Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op om op te komen voor de christenen die in Iran worden vervolgd. Internationale aandacht en massale publieke druk zijn dringend nodig om de vervolging van christenen in Iran te stoppen.