25 februari 2021 – IBA-Mensenrechten-instituut: “De machthebbers in Iran schenden op massieve schaal mensenrechten en maken steeds meer gebruik van de doodstraf, daar waar de rest van de wereld steeds meer afstand neemt van zulke barbaarse praktijken”.
Het Mensenrechten instituut van de Internationale Bar Associatie (IBA) veroordeelt de nieuwe golf van executies in Iran en eist een stop op alle doodstraffen. De IBA, die in Londen zetelt, is een internationale vereniging van advocaten, Ordes van advocaten en advocatenkantoren. De Bonds-Orde van advocaten en de Duitse Vereniging van Advocaten zijn leden van de IBA.

In een verklaring op 17 februari veroordeelde het Mensenrechteninstituut de in aantal toenemende executies in Iran met de grootste scherpte. Volgens berichten zouden er vanaf december 2020 minstens 50 personen slachtoffer zijn geworden van executies. In elk geval 23 van hen behoorden tot de etnische minderheid van de Baluchi’s. Er zouden nog meer executies van leden van deze minderheid te vrezen zijn.
De IBA maakt erop opmerkzaam dat in het jaar 2020 minstens vier gevangenen in Iran geëxecuteerd werden, die als minderjarige ter dood veroordeeld zijn. Daarmee heeft het regime van Iran gehandeld tegen het Internationale Pact over burger-, en politieke rechten.
Michael Kirby van het Bestuur van de IBA verklaarde hierbij, dat de toename van executies in Iran schrikbarend is. Naar verluidt, wordt beklaagden het recht op een eerlijke rechtszitting en toegang tot rechtsbijstand door een advocaat ontzegd. Doodstraffen zouden worden gevonnist nadat de beklaagde door marteling werd gedwongen tot bekentenissen. Hen zou ook het recht tot het instellen van Hoger beroep worden ontnomen.

Dit alles is een schending van het Internationaal Pact over burger en politieke rechten. “De machthebbers in Iran”, aldus Michael Kirby, “moeten zich schamen, omdat zij de mensenrechten op massieve schaal vertrappen en in toenemende mate de doodstraf gebruiken, terwijl de rest van de wereld zich steeds meer distantieert van zulke barbaarse praktijken”.

Anne Ramberg, ook bestuurslid van het IBA-Mensenrechten-instituut, wees erop, dat het alarmerend hoge aantal executies van gevangenen uit etnische minderheden symptomatisch voor de vervolging en discriminatie zijn, en dat de etnische en religieuze minderheden in Iran buitengesloten zouden worden. De berichten over marteling en mishandeling moeten direct onderzocht worden.
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=896945D6-7C5B-4676-A3BD-F984686C5199