6 maart 2021 – Opnieuw zijn twee Iraanse vrouwenrechtenactivisten veroordeeld tot lange gevangenisstraffen, enkel en alleen omdat zij op vreedzame wijze campagne voerden voor gelijke rechten voor vrouwen. Mensenrechtengroeperingen roepen op tot internationale solidariteit met vrouwenrechtenactivisten in Iran.

Het regime in Teheran zet zijn repressiecampagne tegen vrouwenrechtenactivisten voort. In februari 2021 bevestigde een rechtbank van het regime in Teheran de zware gevangenisstraffen die in december 2020 aan twee activisten waren opgelegd. Advocate Hoda Amid (foto links) werd veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en een beroepsverbod van twee jaar. Sociologe Najmeh Vahedi werd veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf.

De rechterlijke macht van het regime vervolgt de twee vrouwen al jaren omdat zij opkomen voor de rechten van de vrouw in Iran en heeft de gevangenisstraffen bevestigd op basis van verzonnen aanklachten en zwakke voorwendselen. Als gevolg daarvan hebben de vrouwen nu geen mogelijkheid meer om in beroep te gaan en zullen zij voor jaren worden opgesloten.

Hoda Amid, advocaat en vrouwenrechtenactiviste en Najmeh Vahedi, socioloog en vrouwenrechtenactivist

De oorspronkelijke gevangenisstraffen werden uitgesproken door rechter Abolqasem Salavati, die berucht is om zijn harde, onrechtvaardige veroordelingen van politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten. Hij is een van de 82 functionarissen van het Iraanse regime tegen wie de Europese Unie inreisverboden en tegoedenbevriezingen heeft uitgevaardigd omdat is vastgesteld dat zij zich jarenlang schuldig hebben gemaakt aan ernstige schendingen van de mensenrechten.

Advocate Hoda Amid heeft talrijke vrouwen verdedigd in echtscheidingszaken en artikelen geschreven over juridische discriminatie van vrouwen in Iran. Sociologe Najmeh Vahedi houdt zich onder meer bezig met de discriminatie van Iraanse vrouwen in het arbeidsrecht en heeft workshops en voorlichtingsbijeenkomsten over dit onderwerp georganiseerd.
Hoda Amid en Najmeh Vahedi werden op 1 september 2018 in hun appartementen in Teheran gearresteerd. Op dat moment waren de twee vrouwen bezig met de voorbereiding van een workshop waar vrouwen zouden worden voorgelicht over hun rechten in geval van echtscheiding.

Na hun arrestatie werden de vrouwenrechtenactivisten meer dan twee maanden lang vastgehouden en ondervraagd in afdeling 2A van de Evin-gevangenis in Teheran, die onder controle staat van de inlichtingendienst, zonder contact met de buitenwereld of hun raadsman. Zij werden vervolgens begin november 2018 op borgtocht voorlopig vrijgelaten en vervolgens aangeklaagd omdat zij “de staatsveiligheid in gevaar zouden hebben gebracht”.

Mensenrechtengroeperingen, waaronder de Wereldorganisatie tegen foltering (OMCT), roepen op tot opheffing van de gevangenisstraffen en tot beëindiging van de vervolging van vrouwenrechtenactivisten en mensenrechtenverdedigers in Iran.