Maryam Akbari Monfared, Alieh Motalleb-Zadeh, Raheleh Asl-Ahmadi, Hadith Sabori, Zainab Hamrang, Shiva Ismaili, Parisa Rafi’ie en Atena Daemi zitten gevangen in de vrouwenafdeling van de Evin-gevangenis. In een open brief geven ze uiting aan hun medeleven en solidariteit met de familie en vrienden van Behnam Mahjoobi en protesteren ze tegen de schending van de rechten van gevangenen. In de brief staat onder meer het volgende te lezen:

‘Het overlijden van de Gonabadi-derwisj Behnam Mahjoobi, een van de honderden politieke gewetensgevangenen die vastzitten in de Evin-gevangenis en andere detentiecentra, is het zoveelste voorbeeld van de systematische onderdrukking van politieke, burger- en vakbondsactivisten en duizenden andere personen die opgesloten zitten in gevangenissen in Iran …
Wij, de leden van de vrouwenafdeling in de Evin-gevangenis, willen op de eerste plaats ons medeleven en onze solidariteit betuigen met de familie van Behnam Mahjoobi en al degenen die om het leven zijn gekomen in hun streven naar een betere wereld. Ten tweede willen wij als getuigen van de planmatige repressieve maatregelen van de veiligheidsdienst en het rechtswezen aandacht vragen voor het feit dat, ondanks de valse dagelijkse propaganda van dit regime met de slogan ‘herstel van de rechten van de gevangenen’, zelfs het minimum aan mensenrechten met voeten wordt getreden. We kunnen de volgende voorbeelden noemen:

  • Dertien gedetineerden op deze afdeling zijn verbannen, net als de Gonabadi-derwisjen, op grond van het valse voorwendsel de politieke gevangenen van elkaar te isoleren, de veiligheid te versterken en hun verzet te breken.
  • Toename van het aantal gedetineerden ondanks de geadviseerde sanitaire protocollen. Deze stijging is toe te schrijven aan de grootschalige repressie en talrijke arrestaties van activisten die voor het merendeel niet in staat zijn de hoge borgsom te betalen voor hun tijdelijke vrijlating. Daarnaast heeft het plan om ‘rechtszaken af te werken’ geleid tot detentie van tal van mensen die al in voorgaande jaren waren veroordeeld. De onwettige bemoeienis van ordehandhavers en toename van veiligheidsmaatregelen zonder echte reden om de veroordeelden te beroven van hun basisrechten zoals verlof, voorwaardelijke vrijlating, een verzachting van hun straf. En verder: het openen van andere rechtszaken tegen hen, bedreigingen zonder reden, onrechtmatige acties om de afdelingen onder controle te houden, en het verbreken van relaties tussen de gevangenen.
  • Verwaarlozing van zieke gevangenen en onthouding van medische behandelingen, uitstel van overbrenging van zieken naar medische centra, toestaan van behandeling in ruil voor grote geldbedragen, psychisch belastende verhoormethoden en het naar willekeur koeioneren van gevangenen door ze over te brengen naar de psychiatrische kliniek Razi (Amin Abad), louter om gevangenen te vernederen en geestelijke problemen te bezorgen, het voorschrijven van slaappillen die geen naam hebben en niet in een bekend doosje zitten en de gedetineerden dwingen er een groot aantal van in te nemen in het bijzijn van bewakers. Dit alles zal alleen maar leiden tot meer ellende in de naaste toekomst.
  • Wij vinden het met voeten treden van de rechten van de gevangenen onacceptabel, en datzelfde geldt voor de druk en de dreigementen die justitie en politie gebruiken om de situatie in de detentiecentra onder controle te houden. En wij, de ondertekenaars van deze brief, veroordelen deze misdaden in het besef dat het eisen van gerechtigheid voor al die verloren zielen zinloos is, maar niettemin is onze hoop gevestigd op een stralende toekomst en blijven we daarnaar streven.

Maryam Akbari Monfared, Alieh Motalleb-Zadeh, Raheleh Asl-Ahmadi (moeder van Saba Kurd-Afshari), Hadith Sabori, Zainab Hamrang, Shiva Ismaili, Parisa Rafi’ie en Atena Daemi.

maart 2021, vrouwenafdeling van de Evin-gevangenis