De Europese Unie heeft aan 8 commandanten en 3 gevangenissen van het regime van de moellahs sancties opgelegd en ze in de terrorismelijst opgenomen vanwege hun betrokkenheid bij het bloedig neerslaan van de opstand in november 2019.

De SMV verwelkomt het besluit van de EU om beperkende maatregelen op te leggen aan criminele leiders en organisaties van het regime, te weten acht commandanten van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG), de paramilitaire Basij, de Staatsveiligheidsmacht (SSF), degenen die opdracht hebben gegeven tot het schieten op demonstranten tijdens de opstand van november 2019, alsmede drie gevangenissen.

Dit is een overwinning van de gerechtigheid op de repressieve instellingen in Iran!

Het betreft de volgende 8 personen die bevel gaven om te schieten op vreedzame demonstranten:

 • Hossein Salami, opperbevelhebber van de IRG
 • Hossein Ashtari, opperbevelhebber van de Iraanse politie
 • Gholamreza Soleymani, hoofd van de Basij-organisatie van de IRG
 • Mohammad Pakpour, opperbevelhebber van de landmacht van de IRG
 • Hassan Karami, bevelhebber van de speciale eenheden van de Iraanse politie
 • Gholamreza Ziaie, voormalig directeur van de Evingevangenis
 • Hassan Shahvarpour, commandant van de IRG in de provincie Khuzestan
 • Laila Wasseghi gouverneur van de stad Quds in de provincie Teheran

Van de volgende gevangenissen worden de tegoeden geblokkeerd:

 • De Evingevangenis in Teheran
 • De Fashafoyehgevangenis (ook bekend als de centrale gevangenis van Groot-Teheran) in Teheran
 • De Rajaee Shahrgevangenis (ook bekend als Ghohardashtgevangenis) in Karaj

Uit de pers:
Reuters:

De Europese Unie legt sancties op aan de hoogste elitecommandant van Iran wegens de protesten van 2019. Tijdens deze protesten zijn binnen twee weken 1500 demonstranten om het leven gebracht.

Brussel: De Europese Unie heeft maandag in haar officiële krant aangekondigd dat de EU sancties oplegt aan acht Iraanse militiecommandanten en politiechefs, waaronder het hoofd van de Islamitische Revolutionaire Garde, wegens het hardhandig onderdrukken van de protesten in november 2019 … De Unie bevroor ook de tegoeden van drie Iraanse gevangenissen en hun bezittingen. En Hossein Salami, commandant van de Islamitische Revolutionaire Garde, de machtigste bewapende veiligheidsarm van de Islamitische Republiek, is in de terrorismelijst opgenomen.

2021-04-12 EU Publicatieblad L124 I, sancties tegen Iraanse autoriteiten

19 april 2021 – EU verlengt sancties tegen het regime van Teheran vanwege de ernstige schendingen van de mensenrechten

Mensenrechtenwerk is succesvol: de Europese Unie heeft strafmaatregelen opgelegd aan acht regeringsfunctionarissen en drie Iraanse gevangenissen die een belangrijke rol speelden bij het bloedige optreden tegen de burgerprotesten in november 2019. Onder hen ook de opperbevelhebber van de Iraanse Revolutionaire Garde die er de door EU van beschuldigd wordt, dodelijk geweld te gebruiken tegen ongewapende demonstranten en andere burgers.

De Europese Unie heeft haar sancties tegen Iran wegens schending van de mensenrechten uitgebreid. Als gevolg van het gewelddadige optreden tegen de landelijke burgerprotesten in november 2019 zijn acht functionarissen van het regime in Teheran en drie van de meest beruchte Iraanse gevangenissen toegevoegd aan de sanctielijst van de EU. Tegelijkertijd werd de geldigheid van de strafmaatregelen met een jaar verlengd.

Toen in november 2019 honderdduizenden mensen in meer dan 190 Iraanse steden tegen de dictatuur demonstreerden schoten troepen van het regime met scherp op bijeenkomsten van vreedzame demonstranten. Mensenrechtengroeperingen melden dat meer dan 1500 demonstranten zijn vermoord, onder wie veel vrouwen en kinderen. Het aantal gewonden wordt geschat op enkele duizenden. Video’s en ooggetuigenverslagen laten de ontstellende omvang van dit bloedbad zien. De repressie werd uitgevoerd op uitdrukkelijk bevel van de hele leiding van het regime.

In een persbericht van de Raad van de EU van 12 april 2021 over de sancties tegen Iran staat onder meer:
“De Raad heeft vandaag besloten zijn beperkende maatregelen naar aanleiding van ernstige mensenrechtenschendingen in Iran te verlengen tot 13 april 2022. Deze maatregelen omvatten een reisverbod en bevriezing van tegoeden, evenals een verbod om apparatuur die voor interne repressie gebruikt kan worden en apparatuur om het telefoonverkeer te volgen naar Iran te exporteren. Bovendien is het EU-burgers en -bedrijven verboden om financiële middelen ter beschikking te stellen aan de op de lijst vermelde personen en organisaties. (…) De Raad heeft vandaag ook acht mensen en drie organisaties aan zijn sanctielijst toegevoegd, gezien hun rol in de gewelddadige respons op de demonstraties van november 2019 in Iran.“

De regeringsfunctionarissen die in de lijst zijn opgenomen zijn onder meer hoge commandanten van de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC), onder wie hun opperbevelhebber Hussein Salami en de opperbevelhebber van de Iraanse politie, Hussein Ashtari. In de officiële publicatie van de EU over de uitbreiding van de sanctielijst van 12 april 2021 staat ter rechtvaardiging van de sancties tegen de opperbevelhebber van de Iraanse Revolutionaire Garde:
“Hossein Salami is sinds april 2019 opperbevelhebber van de IRGC, waartoe de Basij-milities behoren, en lid van de Nationale Veiligheidsraad. De reguliere strijdkrachten van het IRGC en de Basij-milities gebruikten dodelijk geweld om de protesten van november 2019 in Iran de kop in te drukken, waarbij ongewapende demonstranten en andere burgers in veel steden in het land werden gedood of gewond. Als lid van de Nationale Veiligheidsraad woonde Hossein Salami bijeenkomsten bij die het gebruik van dodelijk geweld bevolen om de protesten van november 2019 te onderdrukken. Hossein Salami is daarom verantwoordelijk voor ernstige mensenrechtenschendingen in Iran.”

In de officiële publicatie van de EU staat het volgende over de drie Iraanse gevangenissen die gestraft worden:
Evin-gevangenis
„De Evin-gevangenis is een detentiecentrum waar politieke gevangenen worden vastgehouden en waar de afgelopen jaren en decennia herhaaldelijk ernstige mensenrechtenschendingen, waaronder marteling, hebben plaatsgevonden. Demonstranten die betrokken waren bij de protesten van november 2019 werden – en worden tot op zekere hoogte nog steeds –als politieke gevangenen in de Evin-gevangenis vastgehouden. Gedetineerden in de Evin-gevangenis worden de fundamentele procedurele rechten ontzegd en worden soms vastgehouden in eenzame opsluiting of in overvolle cellen met slechte hygiëne. Er zijn uitgebreide meldingen van fysieke en mentale martelingen. Gedetineerden wordt het contact met familieleden en advocaten geweigerd, evenals gepaste medische behandeling.“
Fashafouyeh-gevangenis

„De Fashafouyeh-gevangenis is een detentiecentrum dat oorspronkelijk bedoeld was om drugsdelinquenten te huisvesten. Sinds enige tijd worden er ook politieke gevangenen vastgehouden en in sommige gevallen worden ze gedwongen cellen te delen met drugsverslaafden. De leef- en hygiënische omstandigheden zijn buitengewoon slecht en basisbehoeften zoals schoon drinkwater worden niet verstrekt. Tijdens de protesten van november 2019 werden verschillende demonstranten, onder wie minderjarigen, in de Fashafouyeh-gevangenis opgesloten. Demonstranten die betrokken waren bij de protesten van november 2019 zouden zijn gemarteld en onmenselijk behandeld in de Fashafouyeh-gevangenis, bijvoorbeeld door hen opzettelijk te verwonden met kokend water en medische behandeling te weigeren. Volgens een rapport van Amnesty International over het harde optreden tegen de protesten in november 2019 werden kinderen onder de 15 jaar samen met volwassenen in de Fashafouyeh-gevangenis opgesloten. Drie van de demonstranten die betrokken waren bij de protesten van november 2019 en momenteel worden vastgehouden in de Fashafouyeh-gevangenis zijn door een rechtbank in Teheran ter dood veroordeeld.“
Rajaee Shahr-gevangenis (ook bekend als Gohardasht-gevangenis)

„De Rajaee Shahr-gevangenis staat sinds de Islamitische Revolutie van 1979 bekend om het ontnemen van de mensenrechten, inclusief de ernstige fysieke en psychologische marteling van politieke gevangenen en gewetensgevangenen, evenals massa-executies zonder eerlijk proces. Honderden gedetineerden, waaronder kinderen, werden ernstig mishandeld na de protesten in november 2019 in de Rajaee Shahr-gevangenis. Er zijn geloofwaardige berichten over talloze gevallen van foltering en andere wrede bestraffingen, ook die van minderjarigen.“

Mensenrechtengroepen zien de verlenging en uitbreiding van de EU-sancties tegen het regime van Teheran als een belangrijk succes voor hun mensenrechtenwerk. Ze riepen de internationale gemeenschap bij verschillende gelegenheden op om strafmaatregelen op te leggen voor de bloedige onderdrukking van de burgerprotesten in november 2019 en om het regime van Teheran ter verantwoording te roepen. Mensenrechtenactivisten roepen op tot verdere effectieve maatregelen op internationaal niveau om een einde te maken aan het geweld van het regime tegen vreedzame demonstranten in Iran. Alle doodvonnissen en gevangenisstraffen tegen demonstranten tot dusver moeten worden vernietigd. Alle gevangenen die uitsluitend worden vastgehouden voor deelname aan burgerprotesten moeten onmiddellijk worden vrijgelaten.