24 april 2021 – Verslaggevers zonder Grenzen over de repressie onder het regime in Teheran: “Iran bevestigde zijn positie als een van de ergste onderdrukkers van de persvrijheid met ’s werelds eerste executie van een journalist door de staat in 30 jaar”.

Verslaggevers zonder Grenzen (RSF), een organisatie die zich wereldwijd inzet voor de vrijheid van informatie, heeft in april haar ranglijst van de persvrijheid voor 2021 bekendgemaakt. De ranglijst vergelijkt de situatie voor journalisten en media in 180 staten en gebieden. Het is gebaseerd op een vragenlijst over verschillende aspecten van het journalistieke werk en over het aantal aanvallen, gewelddaden en opsluitingen tegen mediaprofessionals in het kalenderjaar 2020, zoals vastgesteld door RSF.

Iran is een van de meest repressieve landen ter wereld

Iran, dat op de lijst van 180 landen en gebieden op de 174e plaats staat, blijft een van de landen waar de persvrijheid en de vrijheid van informatie het ergst worden geschonden. Verslaggevers Zonder Grenzen stelt onder andere:

“Iran bevestigde zijn positie als een van de ergste onderdrukkers van de persvrijheid met ’s werelds eerste executie van een journalist door de staat in 30 jaar. Tijdens de Coronapandemie heeft de Islamitische Republiek het aantal slachtoffers gebagatelliseerd, de beperkingen voor de traditionele media en de sociale media verscherpt, en mediaprofessionals ondervraagd, gearresteerd en veroordeeld voor hun onafhankelijke verslaggeving”.

“Iran is sinds de Islamitische Revolutie van 1979 een van de meest repressieve landen ter wereld voor journalisten: honderden zijn er sindsdien vervolgd, gevangengezet of geëxecuteerd. De media worden systematisch door de staat gecontroleerd en het internet wordt op grote schaal gecensureerd en gemonitord. Kritische mediawerkers worden voortdurend lastiggevallen, herhaaldelijk willekeurig gevangengezet of in oneerlijke processen tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Hun detentieomstandigheden zijn vaak levensbedreigend. De vervolging strekt zich ook uit tot buitenlandse media, alsmede tot journalisten in ballingschap en hun in Iran wonende verwanten. Burgerjournalisten verspreiden veel onafhankelijke informatie via de sociale media en worden daarvoor steeds vaker lastiggevallen.
Eind maart riep RSF het regime in Teheran op om alle gevangen journalisten in Iran vrij te laten:

“Ten minste 21 vertegenwoordigers van de media zitten momenteel in hechtenis in de Islamitische Republiek, onder wie journalist Soheil Arabi. Arabi was in 2013 al eens gearresteerd omdat hij zich op een privéblog en in de sociale media herhaaldelijk kritisch had uitgelaten over de regering. Een jaar later werd hij door een rechtbank ter dood veroordeeld wegens “belediging van de Opperste Leider” en “propaganda tegen de staat”. In 2015 vernietigde het Revolutionaire Hooggerechtshof echter het doodvonnis. Sinds zijn arrestatie hebben de Iraanse autoriteiten ook herhaaldelijk leden van de familie van de journalist aangehouden.