De politieke gevangene dr. Naser Fahimi, die al 11 jaar vastzit in de gevangenis van Groot-Teheran, heeft een brief geschreven aan Michelle Bachelet, de hoge commissaris inzake de Mensenrechten van VN. Hieronder vindt u een fragment uit deze brief:

‘Een van de onmenselijke maatregelen waarmee het islamitische regime de mensenrechten schendt, is de bestaande situatie in detentiecentra in Iran. Na de veroordeling door de VN van de schending van de rechten van gevangenen, heeft het regime in de afgelopen jaren geprobeerd de VN ertoe te bewegen de veroordeling te herroepen door gevangenen, met name politiek gevangenen, gewetensgevangenen en mensen met een dubbele nationaliteit, in gijzeling te nemen en losgeld voor hen te vragen. En daarnaast door de toestand binnen de gevangenissen ondraaglijk te maken, bijvoorbeeld door gevangenen medische zorg en bezoek te onthouden, hen te verbannen naar andere steden en gevangenissen, te weigeren de noodzakelijke medicatie te verschaffen voor gevangenen met specifieke ziekten, hen drinkwater te onthouden, slechte voeding te geven, telefoongesprekken te ontzeggen, gevangenen over te plaatsen naar een isoleercel en te martelen.
Wij, de politiek gevangenen en ik, Naser Fahimi, die als islamitisch arts en soennitisch politiek gevangene al 11 jaar zonder onderbreking in de meest afschuwelijke omstandigheden vastzit in de gevangenis van Groot-Teheran, verzoek de commissaris en eerwaarde vertegenwoordiger inzake de mensenrechten van de VN de schending van de mensenrechten door de machthebbers in de Islamitische Republiek in de sterkst mogelijke bewoordingen te veroordelen en zware straffen uit te vaardigen om hen te isoleren binnen de VN en andere mensenrechtenorganisaties.’

11 mei 2021