24 mei 2021 – Het Hooggerechtshof van Ontario heeft een uitspraak gedaan in de zaak die tegen het Iraanse regime was aangespannen door vier families die dierbaren hebben verloren bij het neerhalen van vlucht 752 van Ukraine International Airlines. Deze uitspraak is een eerste stap op weg naar gerechtigheid; “Indachtig het eeuwige verdriet van de families van de slachtoffers” is de uitspraak reden tot felicitaties.

Na het in gebreke blijven door het Iraanse regime en de Revolutionaire Garde (IRGC) in de zaak van het beschieten van een Oekraïens passagiersvliegtuig en na een klacht van de families van de slachtoffers heeft het Hooggerechtshof van Ontario op 20 mei 2021 de topambtenaren van het Iraanse regime veroordeeld. De rechtbank noemde de actie van de IRGC “terroristisch en opzettelijk” en wees de IRGC, de strijdkrachten van het Iraanse regime en zijn Opperste Leider Ali Khamenei aan als de gedaagden in de zaak.

Klachten van de families van de slachtoffers

In de klacht van de families van de slachtoffers van het Oekraïense vliegtuig staat dat het Iraanse regime onder de Canadese antiterrorismewet een terroristische daad heeft begaan door het Oekraïense vliegtuig neer te schieten.

Een portret van twee slachtoffers van vlucht 752, Dr.Parisa Eghbalian en haar 9-jarige dochter Rira

Na gedurende vijf maanden hoorzittingen te hebben gehouden heeft het hof zijn vonnis uitgesproken. De uitspraak van de Canadese rechtbank heeft de beweringen van het Iraanse regime in twijfel getrokken, dat de kwestie probeerde te bagatelliseren en het hele incident afschilderde als het resultaat van een “menselijke fout” en zo een onderzoek trachtte te vermijden.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Iraanse regime probeerde onmiddellijk en met het zaaien van verwarring de uitspraak van de Canadese rechtbank te verwerpen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van het regime zei in een haastige verklaring dat “de Canadese rechtbank niet bevoegd is om te oordelen over het vliegtuigongeluk of de mogelijke nalatigheid [van de regering]”. De combinatie van termen als “vliegtuigongeluk” en “mogelijke nalatigheid” toont eens te meer aan dat de Iraanse moellahs, meer dan 17 maanden na de misdaad, nog steeds proberen te ontsnappen aan hun verantwoordingsplicht voor de moord op 176 onschuldige mensen aan boord.

Toen de rechtbank na vijf maanden onderzoek en op basis van documenten oordeelde dat het neerschieten van het Oekraïense vliegtuig een opzettelijke daad van terrorisme was probeerde het regime in een officiële verklaring zijn misdaad te bagatelliseren. Het heeft ook de uitspraak van de rechtbank van Ontario aangevochten, wat niet verwonderlijk is.

De enige optie tegen het terroristische regime van Iran

De keten van acties van het Iraanse regime en de voortzetting daarvan laat de betrokken landen en de internationale gemeenschap slechts één optie. Deze optie is niets anders dan een vastberaden beleid te voeren en het regime ter verantwoording te roepen. Door niet krachtdadig op te treden wordt het regime aangemoedigd zijn terroristische activiteiten over de gehele wereld uit te breiden.

Een voorbeeld: een Iraanse terrorist-diplomaat, Assadollah Assadi, de derde secretaris van de ambassade van het regime in Wenen, die in 2018 probeerde een bomaanslag te plegen op de oppositiebijeenkomst in Frankrijk, werd door een Belgische rechtbank veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf op basis van onweerlegbaar bewijs.

Nu het Hooggerechtshof van Ontario in Canada op basis van onweerlegbaar bewijs heeft geoordeeld dat de daad van de Revolutionaire Garde terrorisme was eist het van de Europese Unie, Canada en de Verenigde Staten, dat zij de Revolutionaire Garde op een zwarte lijst plaatsen en bestraffen wegens terrorisme. Stel dat de internationale gemeenschap en de betrokken landen een dergelijk streng beleid voeren tegen de terroristen die in Iran aan de macht zijn. In dat geval zullen Khamenei en de terroristische IRGC veel beperkter zijn in het uitvoeren van hun destructieve plannen.