8 juli 2021 – SMV :In een brief aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, drukken 11 Nobelprijswinnaars hun diepe bezorgdheid uit over de nieuwe president van Iran, Ebrahim Raisi. De Nobelprijswinnaars noemen Raisi een misdadiger, die misdaden tegen de menselijkheid heeft begaan. Ze wijzen op verklaringen van Amnesty International en andere mensenrechtenorganisaties, waarin uiteen wordt gezet dat Raisi, als lid van “de Commissie des Doods”, verantwoordelijk is voor de terechtstelling van duizenden leden van de belangrijkste oppositie in Iran, gedurende de massamoord op politieke gevangenen van 1988. De Nobelprijswinnaars schreven aan de Secretaris-Generaal van de VN, “als een aanvulling op onze menselijke verantwoordelijkheid om de wetenschap te bevorderen en het leven in het algemeen te verbeteren, geloven we ook ten diepste dat het verdedigen van de mensenrechten in de gehele wereld onze plicht is. Daarom vragen we U een commissie in het leven te roepen, die de massamoord in de gevangenissen in 1988 in Iran en Raisi’s rol bij het begaan van misdaden tegen de menselijkheid en tegen de internationale rechtsorde, te onderzoeken.”

De volledige tekst van de brief:

Uwe Excellentie Antonio Guterres
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties
Waarde Secretaris-Generaal,

Wij, de Nobelprijswinnaars, die deze brief hebben ondertekend, willen onze diepe bezorgdheid uiten over de verklaringen, die Ebrahim Raisi, de nieuwe president van Iran, heeft afgelegd. Raisi’s verklaring als de volgende president van het regime in Iran, trok snel de internationale aandacht, omdat hij bekend staat als een misdadiger tegen de menselijkheid.

Amnesty International kondigde op 19 juni 2021 aan, dat in plaats van de macht over te nemen, hij onderzocht moet worden op misdaden tegen het internationale recht. In een rapport, verschenen in 2018, dat misdaden tegen de menselijkheid vastlegt in verband met de massamoorden in de gevangenissen in 1988, zowel in het verleden, als het heden, wordt Raisi geïdentificeerd als lid van de “Commissie des Doods”, die de terechtstellingen uitvoerde van duizenden leden van de Mujahedin-e Khalq (MEK) en van een aantal mensen, die behoorden tot andere politieke groeperingen, in gevangenissen door het gehele land, tussen eind juli en begin september 1988.

De Internationale Federatie voor mensenrechten meldt dat Raisi een belangrijke rol vervulde bij de onderdrukking en bij de executie van demonstranten, na de controversiële presidentsverkiezingen in 2009.

Human Right Watch meldt: “Gedurende zijn rechterlijke carrière was Raisi betrokken bij een aantal van de meest afschuwelijke misdaden in de recente geschiedenis van Iran, die nader onderzocht moeten worden en verantwoording daarvoor afleggen is belangrijker dan zijn verkiezing tot een hoog ambt.”
Niet zo lang geleden, riepen 150 vroegere functionarissen van de VN en mensenrechten- en juridische experts op, om een Internationale Commissie in het leven te roepen om de massamoord te onderzoeken.

De VN-onderzoeker van de mensenrechten in Iran, Javaid Rehman, riep in een interview met Reuters op 29 juni 2021 op, om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de aantijging van door de staat verordonneerde executies van duizenden politieke gevangenen in 1988 en de rol van de verkozen president Ebrahim Raisi daarin, als de door Teheran benoemde plaatsvervangende aanklager in die tijd.

Mijnheer de Secretaris-Generaal,
als een aanvulling op onze menselijke verantwoordelijkheid om de wetenschap te bevorderen en het leven in het algemeen te verbeteren, geloven we ook vanuit de diepte van ons hart, dat het verdedigen van de mensenrechten in de gehele wereld onze plicht is. Daarom vragen we U een commissie in het leven te roepen, die de massamoord in de gevangenissen in 1988 in Iran en Raisi’s rol bij het begaan van misdaden tegen de menselijkheid en tegen de internationale rechtsorde, te onderzoeken.

Als overheidsfunctionarissen, verantwoordelijk voor “verdwijningen” en buiten rechterlijke terechtstellingen in Iran, niet vervolgd en gestraft worden, dan zullen zij zonder enig gevolg zulke misdaden kunnen herhalen en anderen zullen die ook begaan, omdat zij geloven dat zij internationale regels zonder enige consequentie kunnen schenden.
Ondertekenaars:

 • Professor Barry Barish, Nobelprijs, Natuurkunde 2017, VS
 • Professor Elias Corey, Nobelprijs, Scheikunde 1990, VS
 • Professor Jerome Friedman, Nobelprijs, Natuurkunde 1986, VS
 • Professor Sheldon Glashow, Nobelprijs, Natuurkunde, 1979, VS
 • Professor Dudley Herschbach, Nobelprijs, Scheikunde 1986, VS
 • Professor Brian Kobilka, Nobelprijs, Scheikunde 2012, VS
 • Professor John Mather, Nobelprijs, Natuurkunde, 2006, VS
 • Professor John Polanyi, Nobelprijs, Scheikunde 1986, Canada
 • Professor Richard Roberts, Nobelprijs, Geneeskunde 1993, VS
 • Professor Randy Schekman, Nobelprijs, Geneeskunde 2013, VS
 • Professor David Wineland, Nobelprijs, Natuurkunde 2012, VS