De Republikeinse senator Ted Cruz (Texas), lid van de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen, en 16 andere Amerikaanse senatoren hebben een wetsvoorstel ingediend om strafmaatregelen uit te vaardigen tegen Ebrahim Raisi en Ali Khamenei, respectievelijk de president en de Hoogste Leider van het Iraanse regime. Bij het indienen van het wetsvoorstel zei senator Cruz: ‘Raisi is verantwoordelijk voor het vermoorden van tienduizenden onschuldige Iraniërs. Ze dienen beiden onderworpen te worden aan de volle kracht van de Amerikaanse sancties. Het doet me deugd dit wetsvoorstel in te dienen om het Iraanse regime door middel van sancties te isoleren en hun kwaadaardige activiteiten te blokkeren.’

Senator Kevin Cramer (Republikein, North Dakota), die dit wetsvoorstel steunt, merkte op: ‘Ayatollah Khamenei en Ebrahim Raisi hebben hun positie gebruikt om zichzelf te verrijken en de Iraanse bevolking en bondgenoten van Amerika te terroriseren. Ons wetsvoorstel voorkomt dat president Biden de sancties tegen deze moreel bankroete leden van het Iraanse regime terug te draaien.’

In het wetsvoorstel wordt de regering van de Verenigde Staten verzocht ‘sancties uit te vaardigen tegen ayatollah Ali Khamenei, de Hoogste Leider van de Islamitische Republiek Iran, en Sayyid Ebrahim Raisol-Sadati, die bij de presidentsverkiezingen in 2021 tot president van de Islamitische Republiek Iran werd gekozen.’

Wie is Ebrahim Raisi? Hij was kandidaat bij de Iraanse presidentsverkiezingen en beul tijdens de grootschalige executies in 1988.

‘De president zal de sancties zoals omschreven in de Wet inzake verantwoordelijkheid (…) instellen ten aanzien van de Hoogste Leider van de Islamitische Republiek Iran, ayatollah Ali Khamenei, en Sayyid Ebrahim Raisol-Sadati, die tot president van de Islamitische Republiek Iran werd gekozen bij de presidentsverkiezingen in 2021,’ zo staat geschreven in het wetsvoorstel.

‘Amerika moet de Iraanse leiders verantwoordelijk houden voor tientallen jaren van geweld, terrorisme en mensenrechtenschendingen, en ayatollah Khamenei en Ebrahim Raisi moeten gestraft worden overeenkomstig de Magnitski-wet. Het Iraanse regime treedt met bruut geweld op tegen Iraniërs die basale vrijheden wensen, en daarom mag Amerika op dit moment niet de druk verlichten op despoten die stelselmatig hun eigen volk hebben onderdrukt en de veiligheid van de rest van de wereld in gevaar hebben gebracht,’ zei senator Thom Tillis (Republikein, North Carolina).

Senator Barrasso: ‘Zowel Khamenei, de Wali al-Faqih, als Ibrahim Raisi heeft een treurig staat van dienst als het gaat om mensenrechten. Ze zijn verantwoordelijk voor de terechtstelling van duizenden politieke gevangenen en de wijdverbreide arrestatie van Amerikaanse journalisten, advocaten en burgers. De Verenigde Staten moeten, in plaats van sancties te overwegen tegen opposanten van mensenrechten, actie ondernemen tegen het corrupte en gevaarlijke regime in Iran. De bestraffing van twee van de grootse schenders van mensenrechten ter wereld is een goed beginpunt.’

Senator Johnson: ‘Het Iraanse regime is de grootste statelijke ondersteuner van terrorisme ter wereld. President Biden moet niet terugkeren naar de onderhandelingstafel en sancties opheffen om het Iraanse regime gunstig te stemmen, maar sancties uitvaardigen tegen de leiders. Ali Khamenei en Ibrahim Raisi, de president van het regime, hebben dood en verderf gezaaid onder de Iraanse bevolking en creëren instabiliteit buiten eigen land via hun terroristische handlangers.’

Senator Marshall: ‘’Het voornemen van president Biden om de sancties tegen Khamenei en de president van het Iraanse regime op te heffen is een rampzalige fout die het regime moed zal geven om terrorisme te financieren in de regio en de wereld gevaarlijker te maken. Er moet koste wat kost voorkomen worden dat het Iraanse regime de beschikking krijgt over kernwapens.’ ‘Ik sta volledig achter de pogingen van senator Cruz om deze sancties voort te zetten en ervoor te zorgen dat er maximale druk wordt uitgeoefend op het Iraanse regime.’

Senator Scott: ‘Het Iraanse regime is onze vijand en is niet te vertrouwen. Khamenei en Ibrahim Raisi, de president, zijn corrupte schurken en mensenrechtenschenders die sancties verdienen. President Biden moeten stoppen met zijn verzoeningspolitiek.’

Senator Hegerti: ‘Ik steun van harte dit voorstel om nieuwe sancties uit te vaardigen tegen Khamenei, Ibrahim Raisi en andere leiders van het Iraanse regime en om hen te straffen voor ernstige mensenrechtenschendingen en stelselmatige corruptie in het Iraanse regime. Het is onbegrijpelijk dat president Biden opnieuw een aantal sancties opheft, terwijl het Iraanse regime doorgaat met het aanvallen van Amerikaanse regeringspersoneel en faciliteiten in het Midden-Oosten.’

Senator Hoeven: ‘De leiders van het Iraanse regime moeten ter verantwoording worden geroepen voor hun agressie in de regio en de onderdrukking en het machtsmisbruik waarmee ze zich tegen het Iraanse volk keren. De regering moet in actie komen tegen de mensenrechtenschendingen en nucleaire ambities van het regime. Daarom moeten we de druk op Iran maximaal opvoeren. We zullen hiermee doorgaan.’

Senator Hyde-Smith: ‘Dat er mensenrechtensancties uitgevaardigd moeten worden tegen de leiders van het Iraanse regime, staat buiten kijf. De geschiedenis van hun agressie is algemeen bekend, niet alleen bij hun eigen volk maar ook in ons land, onze bondgenoten en belangen. Zorg ervoor dat Iran meer in de pas gaat lopen met de vrijheidlievende wereld.’

HEY21855 (senate.gov)
https://www.cruz.senate.gov/files/documents/Bills/20210715_GloMagIntroduction.pdf