De Internationale Christelijke Vredesbeweging (Pax Christi) in Australië, Nieuwe Mensenrechten in Frankrijk, de Vereniging van Wereldburgers in Amerika en de Internationale Beweging van Mensenrechten voor Vrouwen hebben in een gezamenlijke verklaring de wijdverspreide protesten gesteund van Iraanse docenten en gepensioneerden die voor hun rechten opkomen.
Deze vier organisaties hebben aangegeven dat de Iraanse docenten en gepensioneerden protesteren omdat hun beroep en levensonderhoud hen onmogelijk gemaakt wordt door uitblijven van de uitvoering van een organisatieplan, het niet uitbetalen van pensioenen, het uitblijven van formele tewerkstelling in het onderwijs, ongegrond ontslag, discriminatie in loon en lage lonen.

De vier internationale organisaties ondertekenen een gezamenlijke verklaring, waarin zij protesteren tegen de arrestatie en onderdrukking van docenten en gepensioneerden in Iran door de Iraanse regering. Ze menen dat docenten vrij moeten zijn om conform het internationale recht bijeenkomsten te kunnen houden.

Gezamenlijke verklaring: de secretaris-generaal merkte in zijn rapport van augustus 2021 aan de Algemene Vergadering van de VN op dat 60 procent van de Iraanse gepensioneerden een pensioen heeft van ongeveer 88 Euro per maand en dat 70 procent van hen onder de armoedegrens leeft.

De Internationale Christelijke Vredesbeweging (Pax Christi), Nieuwe Mensenrechten, de Vereniging van Wereldburgers en de Internationale Beweging van Mensenrechten voor Vrouwen: Iraanse docenten, gepensioneerden en arbeiders staan onder onverdraaglijke economische druk. Naast steun voor de eisen van de docenten, vragen we nogmaals de vrijlating van alle gearresteerde docenten en benadrukken we het recht op vrijheid van vergadering en het recht om onafhankelijke vakbonden voor arbeiders en andere beroepsgroepen op te richten conform alle internationale wetten.

We roepen alle betrokken internationale instanties op om de landelijke demonstraties op zondag 3 oktober nauwlettend te volgen en niet toe te staan dat het klerikale regime hun actie de kop in kan drukken.